Online s ČPZP komunikuje jen sedm procent živnostníků

0
474
zivnostniku
Foto: ČPZP

Živnostníků, kteří si povinnosti se zdravotní pojišťovnou vyřizují elektronicky, přibývá. Stále jich je ale málo. Online komunikace jim přitom šetří čas, peníze a snižuje chybovost. Upozorňuje na to Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Elektronicky s pracovníky České průmyslové zdravotní pojišťovny [ČPZP], jež u nás obhospodařuje přibližně 1,3 milionu pojištěnců, komunikuje přibližně sedm procent z registrovaných živnostníků. Nejčastěji online formou odevzdávají Přehledy o příjmech a výdajích, stahují si přehledy odvedených záloh na pojištění nebo sledují roční vyúčtování, případně vyměřené penále za pozdní nebo dlužné platby.

Počty elektronicky komunikujících živnostníků ČPZP

Rok

Nárůst proti roku 2017 [v procentech]

Meziroční nárůst [v procentech]

2017 2 729 100 x
2018 3 253 119 119
2019 4 048 148 124
2020 5 844 214 144
2021 7 490 274 128

[Zdroj: ČPZP]

Každoroční Přehled navíc živnostníci vyplňují i v elektronické přepážce, takzvané e-přepážce. V ní se po zadání přihlašovacích údajů automaticky načtou údaje o pojištěnci. Dále výše odeslaných záloh a dopočítá se celková částka platby za pojistné a případný nedoplatek či naopak přeplatek. Zároveň aplikace vypočítá výši záloh pro nové období.

Elektronický přehled obsahuje kontrolu, takže při vyplnění nehrozí zbytečné chyby,“ upozorňuje pojišťovna na další z výhod využití e-přepážky.

ePortál ČSSZ živnostníkům pomáhá s Přehledem bez chyb

e-přepážku využijí i neregistrovaní živnostníci

ČPZP postupně přidává další možnosti registrace a přihlášení do e-přepážky. Naposledy rozšířila způsoby přihlášení o Identitu občana a registraci v mobilní aplikaci Zdraví v mobilu. Tu uživatel provede tak, že vyfotí sebe a svůj doklad a tím prokáže totožnost.

V čerstvém projektu e-ČPZP mohou Přehledy v e-přepážce vyplnit i ti klienti, kteří se z jakéhokoli důvodu do aplikace e-přepážka nepřihlásili, respektive neregistrovali.

I tak ale mohou pomocí e-přepážky Přehled OSVČ pro nepřihlášené uživatele vyplnit a data poté odeslat jiným kanálem, například datovou schránkou,“ říká mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Od ledna se mění výpočet penále za zdravotní pojištění

Odevzdání každoročních Přehledů zdravotní pojišťovně však není jediná funkcionalita elektronické přepážky. Klienti ČPZP si jejím prostřednictvím nechávají proplácet preventivní programy. Kdykoli se v ní podívají na čerpanou zdravotní péči a třeba si ohlídají termíny preventivních prohlídek. Přístup k funkcím nabízí taktéž mobilní aplikace Zdraví v mobilu.

Do e-přepážky se zájemci registrují prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu, kterou si zdarma stahují na Google Play a App Store. Další možností je přes web, osobně na kterékoli pobočce ČPZP nebo prostřednictvím Identity občana NIA.

Samotné přihlášení pak probíhá pomocí jednorázového SMS kódu z jakéhokoli počítače, pomocí certifikátu z počítače, na kterém je nainstalován elektronický certifikát nebo prostřednictvím Identity občana,“ upřesňuje ČPZP ve své zprávě.

Přehledy OSVČ odevzdávají do měsíce od podání DAP

Za připomenutí především v těchto týdnech pak stojí, že Přehledy o příjmech a výdajích za uplynulý rok živnostníci své zdravotní pojišťovně podávají nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy podali daňové přiznání. Dokument mohou odevzdat i dříve, zapomenout pak ale nesmí nejpozději do osmi dnů od podání Přehledu pojišťovně poukázat případný nedoplatek na pojistném.

Rostoucí mzdy od ledna zvýší zálohy živnostníků

Za opožděné podání Přehledu stejně jako pozdní zaplacení nedoplatku na pojistném pojišťovny vyměřují penále za každý den prodlení. Závěrem připomeňme, že minimální záloha se v důsledku zvýšení průměrné mzdy v národním hospodářství od ledna 2022 živnostníkům zvýšila na 2 627 korun. V roce 2021 činila 2 393 korun.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here