Rostoucí mzdy od ledna zvýší zálohy živnostníků

0
702
zalohy_zivnostniku
Foto: Pixabay.com

Rychlý růst průměrné mzdy v Česku od ledna 2022 strmě navýší minimální zálohy na zdravotní pojištění živnostníků. Stejně tak porostou měsíční zálohy na sociální pojištění a paušální daň.

Ve srovnání s předchozími lety naroste minimální záloha na zdravotní pojištění od ledna 2022 o 234 korun na 2 627 korun. Nyní ji odvádějí živnostníci ve výši 2 393 Kč. Pro srovnání v lednu 2021 se minimální záloha na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] zvýšila o 41 korun.

Rychle rostoucí mzdy živnostníkům neprospívají

Důvod je rychlý růst průměrné mzdy v národním hospodářství, od které se odvíjejí měsíční zálohy na pojistné pro drobné živnostníky. Pro letošní rok 2021 činí průměrná mzda 35 441 korun [v roce 2020 byla průměrná mzda 34 853 Kč, meziroční nárůst o 588 Kč]. Pro rok 2022 bude průměrná mzda stanovena vládou 38 911 korun. Jde tak o rozdíl ve výši 3 470 korun. A právě to není dobrá zpráva pro drobné živnostníky a paušalisty. Rychlý růst průměrné mzdy totiž způsobí i rychlý růst minimálních záloh na jejich pojistné odvody.

Zvýšené minimální zálohy na zdravotní pojištění musejí živnostníci upravit již od nového roku. Přičemž splatnost je u nich do osmi dnů následujícího měsíc. Prakticky to znamená, že záloha za leden je splatná v nové výši nejpozději do 8. února 2022.

Jak na odpuštění penále na zdravotním pojištění

Porostou i zálohy živnostníků na sociální pojištění

A živnostníkům poroste i minimální měsíční záloha na sociální pojištění. Od ledna 2022 se zvýší ze stávajících 2 588 Kč nově na 2 841 korun, tedy si připlatí o 253 korun za měsíc více. Pro srovnání poslední zvýšení zálohy na sociální pojištění platné od ledna 2021 bylo o 44 korun. Novou výši měsíční zálohy na sociální pojištění je třeba upravit až za měsíc, ve kterém živnostník odevzdal přehled o příjmech a výdajích České správě sociálního zabezpečení [ČSSZ] za rok 2021. Obecně pak platí, že záloha za daný měsíc je u sociálního pojištění splatná nejpozději do konce měsíce, za který se platí.

Na rychlý růst mezd doplatí i paušalisté

Rostoucí průměrná mzda v národním hospodářství se negativně promítne i do paušální daně. Od ledna 2022 se zvýší ze současných 5 469 korun nově na 5 994 korun za měsíc. Jde tak o navýšení o 525 korun. Jednotný paušální odvod se skládá z minimální částky zdravotního pojištění, což bude od nového roku 2 627 Kč. Dále o 1,15násobek navýšeného sociálního pojištění, což odpovídá částce 3 267 korun. A 100 korun jde na daň z příjmů fyzických osob. V součtu tak paušální daň od nového roku činí zmiňovaných 5 994 korun.

OSVČ: Paušální režim a nejčastější otázky kolem něj

Zálohy na paušální daň jsou splatné vždy do 20. dne daného měsíce. Částku je možné platit pravidelně každý měsíc, ale i si ji předplatit na několik měsíců dopředu nebo dokonce jednorázově na celý rok. Paušální zálohy se platí na účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 [kód ČNB].

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here