Praha má centrum pro nádory podvěsku mozkového

0
992
centrum
Foto: 1. LF UK

V Praze vzniklo nové specializované centrum pro léčbu pacientů s adenomy hypofýzy, nádory podvěsku mozkového. Centrum spojuje několik pracovišť. Jsou v něm neurochirurgové, neuroendokrinologové a další specialisté.

Vznik centra pro léčbu pacientů s adenomy hypofýzy potvrdil přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice [ÚVN] v Praze prof. David Netuka.

„V České republice se nyní provádí ročně cca 300 operací tohoto onemocnění na jedenácti pracovištích, přičemž přes 40 procent těchto výkonů se uskutečňuje na naší klinice. Centralizaci podporují jak endokrinologové pečující o pacienty s adenomy hypofýzy, tak samotní pacienti a pacientské organizace,“ uvedl profesor.

Centra excelence pro léčbu nádorů hypofýzy tvoří dvě klinická pracoviště 1. lékařské fakulty [1. LF UK]. Je to Neurochirurgická a neuroonkologická klinika v Ústřední vojenské nemocnici a III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu ve Všeobecné fakultní nemocnici [VFN].

Centrum tak dále spolupracuje například s Radiodiagnostickou klinikou 1. LF UK a VFN, Radiodiagnostickým oddělením ÚVN, očními klinikami ÚVN a VFN, Ústavem radiační terapie ÚVN, Oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce a dalšími specializovanými pracovišti. Samozřejmostí je obousměrná spolupráce s ošetřujícími endokrinology, neurology, očními lékaři a dalšími specialisty, kteří se starají o pacienty se selárními lézemi.

Centrum ukazuje cestu k moderní péči

Adenomy hypofýzy jsou relativně časté mozkové nezhoubné nádory. Jejich diagnostika a léčba vyžaduje mezioborovu spolupráci neurologa, endokrinologa, očního lékaře, neurochirurga a ideálně ORL specialisty.

Nejčastější obtíž, pro kterou pacient s adenomem hypofýzy vyhledá lékaře, je zhoršení zraku. A to většinou ve smyslu zúženého zrakového pole – tzv. bitemporální hemianopsie. Tu způsobuje tlak nádoru na křížení zrakových nervů. Nemalá skupina pacientů i udává zamlžené, neostré vidění. Tyto pacienty musí vyšetřit oční lékař, který zhodnotí a zobjektivizuje jejich zrak vyšetřením perimetru. Dále si pacienti mohou stěžovat na bolesti hlavy, celkovou únavu, nevýkonnost a jiné spíše nespecifické obtíže.

K přesnému určení diagnózy je vždy nezbytné vyšetření endokrinologickým pracovištěm. Proto je nedílnou součástí nového centra III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN.

„Klinika se od svého založení v roce 1945 věnuje endokrinologii v celé šíři a je největší endokrinologicky zaměřenou klinikou v České republice. […] Obdobně je Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN největším pracovištěm věnujícím se mnoho desítek let chirurgii oblasti hypofýzy a operují zde nejvíce adenomů hypofýzy v ČR… Je proto logické, že právě tato dvě pracoviště jsou základními stavebními kameny nově konstituovaného Centra excelence pro léčbu nádorů hypofýzy 1. LF UK,“ vysvětluje přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN prof. Michal Kršek.

Výuka medicíny pro otevřené hlavy, tvrdí lékaři

Posláním Centra excelence pro léčbu nádorů hypofýzy je vedle poskytování komplexní péče také organizace vzdělávacích kurzů a seminářů, včetně konzultací léčby v rámci odborných konzultačních seminářů.

„Centrum a jeho odborníci se zároveň stávají zárukou vysoce kvalitní vysokoškolské medicínské výuky, která nabízí našim studentům nahlédnout pod ruce lékařů během velmi složité operativy mozku,“ pochvaluje si děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka.

Jeho slova doplnil Mikuláš Kosák z Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN: „Cílem centra je kromě zlepšování péče o pacienty s onemocněními hypofýzy i působení v oblasti postgraduálního vzdělávání. Jak mi jednou řekl profesor Trainer, moderní špičková zdravotní péče nemůže být postavena na jednotlivcích požívajících až božskou úctu, ale na sehraném týmu.“

Pravdou je, že kvůli vzniku centra do ÚVN ostatně přijeli mimořádní hosté. Na semináři se sešli prof. John Kopchick z univerzity v americkém Ohiu, objevitel pegvisomantu, nejúčinnějšího léku na akromegalii. Nechyběl ani celosvětově uznávaný odborník na onemocnění hypofýzy prof. Peter Trainer z univerzity v Manchesteru. Ten se ve své přednášce věnoval nově vyvíjeným lékům na Cushingovu nemoc a akromegalii. Přednášel také přední evropský odborník na radiochirurgii nádorů centrálního nervového systému prof. Alexander Muacevic z Evropského radiochirurgického centra v Mnichově.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here