Dohodovací řízení jde do finále, shodu našlo osm oborů

0
395
rizeni
Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních svolává každoročně Ministerstvo zdravotnictví ČR. / Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Shodu na úhradách pro rok 2023 s pojišťovnami zatím našlo osm ze 14 segmentů poskytovatelů zdravotní péče, jeden pak částečně. Závěrečné dohodovací řízení se uskuteční ve středu 15. června na Ministerstvu zdravotnictví ČR [MZ ČR].

Stejně jako v předchozích letech chybí dohoda o úhradách na příští rok u lůžkové akutní a následné péče, ambulantních specialistů a domácí péče. Dále laboratoří a radiodiagnostiky. Částečnou dohodu [parciální dohodu] pak uzavřela záchranná služba.

Informace o dohodách, respektive nedohodách na svém webu zveřejnila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP], která letos dohodovacímu řízení předsedá.

Zdravotní pojišťovny navrhly s ohledem na vývoj ekonomiky pro příští rok čtyřprocentní nárůst úhrad. Celkově by měly pojišťovny hospodařit s objemem ve výši 432,7 miliardy korun. Z toho přibližně 140 miliard připadá na platby pojistného za státní pojištěnce. Měsíčně by měl stát za každého takového pojištěnce odvádět 1 878 korun.

Závěrečné jednání dohodovacího řízení

Už v květnu uzavřelo dohody o úhradách na příští rok osm z 14 segmentů. Stejně jako loni s návrhem od zdravotních pojišťoven nesouhlasili zástupci ambulantních specialistů.

„Naše kalkulace jasně ukazují, jak nám raketově rostou náklady na provoz ambulancí. Což, nemá-li významně klesnout kvalita a dostupnost námi poskytované péče, musí být zohledněno v úhradách,” argumentují zástupci Sdružení ambulantních specialistů na webu.

Stejně tak podle Asociace českých a moravských nemocnic, sdružující menší krajské a městské nemocnice, je navrhovaný čtyřprocentní růst nedostatečný. Asociace usilovala alespoň o šestiprocentní nárůst úhrad pro rok 2023.

Dohodu zatím neuzavřely ani segmenty domácí péče a laboratoří a radiodiagnostiky. Poslední jednání k dohodám o platbách na příští rok je v plánu na středu 15. června. Částečně se dohodl segment zdravotnických záchranných služeb. Dohoda panuje pro odbornost přepravy pacientů neodkladné péče, nikoli pro odbornost urgentní medicíny.

Protokoly o dohodě/nedohodě z přípravné fáze
 • Akutní lůžková péče: Nedohoda [25.5.2022]
 • Ambulantní specialisté: Nedohoda [25.5.2022]
 • Dialyzační péče: Dohoda [25.5.2022]
 • Dopravní služby: Dohoda [26.5.2022]
 • Domácí zdravotní péče: Nedohoda [26.5.2022]
 • Fyzioterapie: Dohoda [26.5.2022]
 • Gynekologie: Dohoda [17.5.2022]
 • Lázeňská péče: Dohoda [26.5.2022]
 • Lékárenská péče: Dohoda [25.5.2022]
 • Laboratorní a radiodiagnostická péče: Nedohoda [25.5.2022]
 • Následná lůžková péče: Nedohoda [25.5.2022]
 • Praktiční lékaři a PLDD: Dohoda [26.5.2022]
 • Stomatologie: Dohoda [25.5.2022]
 • Zdravotnická záchranná služba: Parciální dohoda [26.5.2022)

Pojišťovny v roce 2023 počítají s nižšími příjmy

Celkové náklady veřejných zdravotních pojišťoven v roce 2023 mají přesáhnout 432 miliard korun. Pojišťovny přitom v příštím roce stejně jako letos počítají s nižším růstem příjmů, v roce 2023 o necelá tři procenta. Informace vyplývají ze zprávy analytické komise.

Ta každoročně dodává podklady pro dohodovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci segmentů zdravotní péče o rozdělení peněz ze zdravotního pojištění pro další rok. V komisi zasedá jeden člen za každou ze sedmi zdravotních pojišťoven a za každý ze 14 segmentů zdravotní péče.

„V roce 2023 budou dopady covidové epidemie, dopady války, dopady boje centrálních bank s inflací v celém světě a obzvlášť v České republice tlačit na pokles ekonomické aktivity s následným dopadem na příjmy státu i na příjmy pojistného. Proti tomu se vzhledem k vysoké inflaci v České republice očekává i silný tlak na růst mezd a platů,“ uvádí komise ve své zprávě.

Hospodářský odhad pojišťoven pro roky 2022 a 2023 zpracovaný komisí vychází z lednové makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR. Zohledňuje i avizovaný vývoj plateb za státní pojištěnce.

2,88% nárůst příjmů z pojistného v roce 2023

Platba státu za státní pojištěnce v 1. pololetí roku 2022 činí 1 967 korun. Vzhledem k deklarovaným úsporným opatřením vlády je pro 2. pololetí 2022 počítáno s platbou ve výši 1 567 korun a pro rok 2023 s platbou ve výši 1 878 korun. Aktuálně je v legislativním procesu návrh zákona, podle kterého se bude výše platby za státní pojištěnce valorizovat podle inflace a reálné mzdy v hospodářství.

Platby za státní pojištěnce má určit inflace a reálná mzda

Z predikce příjmů pojišťoven pro rok 2023 ve výši 432,689 miliardy korun komise počítá s 5,92 milionu státních pojištěnců. K tomu v 1. pololetí příštího roku navíc počítá se 400 000 uprchlíky, které jsou taktéž státními pojištěnci, v druhém pololetí příštího roku v odhadu pracuje pouze s 200 tisíci uprchlíky, za které bude pojištění hradit stát.

V příštím roce mají činit příjmy pojišťoven za státní pojištěnce [bez uprchlíků, pozn. red.] cca 125,5 miliardy korun [v r. 2022 je to 125,1 mld. Kč]. Za uprchlíky jako státní pojištěnce se pro příští rok počítá s příjmy ve výši 6,361 miliardy korun, v letošním roce je to 6,471 miliardy korun. Živnostníci registrovaní v paušálním režimu zaplatí v příštím roce podle predikce v součtu 1,92 mld. korun. A na pojistném odvedou zaměstnavatelé, osoby bez zdanitelných příjmů [OBZP] a ostatní živnostníci celkem 298,88 miliardy korun. Letos se počítá s tímto odvodem ve výši 287,109 miliardy korun.

Celkové příjmy zdravotních pojišťoven tak mají dle odhadu komise v příštím roce dosáhnout přibližně 432,689 miliardy korun. Oproti letošnímu roku, kdy se počítá s příjmy ve výši 420,584 miliardy korun, jde o 2,88% nárůst. V roce 2022 odhad pracuje s celkovým 5,04% růstem příjmů.

–VRN/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here