Češi zaostávají v prevenci, tvrdí Ministr Zdraví

0
751
Ministr_Zdravi
Pavel Gruber / Foto: Ministr Zdraví

Nejen to říká v rozhovoru pro ZdraveZpravy.cz šéf platformy Ministr Zdraví Pavel Gruber. Tvrdí, že ani soutěž zdravotních pojišťoven u nás nefunguje tak, jak má. To podle něj znamená, že pojišťovny se nechovají jako řádní hospodáři.

Ministr Zdraví, o co vlastně jde?

Ministr Zdraví vznikla jako platforma profesionálů z mnoha oblastí českého veřejného života s cílem prodloužit délku života ve zdraví v ČR. Tedy u každého z nás o pět let do roku 2030.

Jakými změnami toho chcete dosáhnout?

Ve středu zájmu zdravotnického systému musí být pacient a systém by jej měl přátelsky obklopovat a sloužit mu.

To není nic nového. Proč přicházíte s platformou Ministr Zdraví? Co je váš cíl?

Platformu založil lékař Tomáš Šebek. Naší snahou je od počátku vybudovat silný mezioborový tým. Proto spojujeme experty z různých oblastí. Nejen s profesionály ve zdravotnictví, součástí týmu jsou ekonomové, právničky, odbornice na digitalizaci, zástupci pacientských organizací, sociální geografky, lékárníci nebo předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A to, co všechny spojuje, je zájem a motivace realizovat tolik potřebné změny v českém zdravotnictví.

Jak fungujete prakticky. Scházíte se, volíte si nějaká témata. Jaká jsou, případně budou Vaše výstupy směrem k odborné i laické veřejnosti?

Expertní skupina se potkává jednou měsíčně. Náš realizační tým už ale pracuje na každodenní bázi. Za příklad konkrétního výstupu uvedu kulatý stůl na téma Data patří pacientům! Realizovali jsme ho v září. V blízké budoucnosti chystáme projekty jako vizualizace dat, mapa českého zdravotnictví nebo motivační nástroje k redistribuci prostředků směrem k prevenci.

Kondice českého zdravotnictví

Jak hodnotíte kondici českého zdravotnického systému z hlediska dostupnosti a kvality zdravotní péče?

V globálním srovnání vychází české zdravotnictví stále velmi dobře. Myslím, že je důležité připomínat, že zde stále máme široce dostupnou zdravotní péči ve vysoké kvalitě. A cílem Ministra Zdraví je, aby to tak i zůstalo.

Takže jste spokojen…? Žádné výtky?

Na českém systému nás znepokojuje, že do něj všichni společně vkládáme více než 400 miliard korun ročně, nijak se ale nezjišťuje a neměří, jak efektivně se prostředky utrácejí. Zda se s nimi pracuje hospodárně, zda je zohledňována kvalita péče, kterou v různých místech dostáváme. Nebo to, jak systém pomáhá občanům z hlediska prevence. Je toho více. My bychom chtěli mimo jiné zatlačit na to, co a jak systém dodává pacientovi. A zda je jeho uživatel, tedy my všichni, s jeho výstupy spokojen.

Jaká máte hlavní témata?

K našim základním tématům náleží prevence, digitalizace a finance v oblasti zdravotnictví a veřejného zdraví. Nemáme ambici obsáhnout české zdravotnictví v celé jeho šíři a řešit všechny existující problémy. Zaměřujeme se na aktivity, které prodlouží počet let prožitých ve zdraví v ČR.

Ministr Zdraví: Prevence, digitalizace, financování

V čem je podle vás problém ve financování zdravotnictví?

Určitě jde o to zefektivnit výdaje na prevenci. WHO opakovaně upozorňuje a mnoho studií dokazuje, že každá koruna investovaná do prevence se státu bohatě a mnohonásobně vrátí. Česko podle OECD na prevenci vynakládá 2,5 procenta výdajů ze zdravotnictví a zvýšit tento podíl na tři nebo pět procent by mělo ohromné pozitivní dopady na počet let, které mohou čeští občané a občanky prožít ve zdraví. Jako další systémový aspekt vnímáme u nás velmi omezenou hospodářskou soutěž zdravotních pojišťoven. Což jinými slovy znamená, že pojišťovny se nechovají jako řádní hospodáři. A nic je nemotivuje ke kontrole efektivnosti jednotlivých výdajů.

Aktuální téma ve zdravotnictví je navýšení platů a mezd v příštím roce. Odbory chtějí 15% růst, úhradová vyhláška s tím ale nepočítá. Jaký na to máte názor? 

Tady se omlouvám, toto téma je mimo záběr Ministra Zdraví, a proto jej nekomentuji. Za sebe bych dodal, že z personálního hlediska je klíčovým problémem českého zdravotnictví nedostatek sester. A proto by se úsilí mělo napnout tímto směrem.

A u prevence, co byste doporučovali?

Prevence stojí v centru v zásadě velmi jednoduché myšlenky Ministra Zdraví a sice, že je lepší levně preventovat, než draze léčit. Takto uspořené prostředky lze následně využít k tomu, abychom zachovali široce dostupnou a kvalitní péči pro všechny. Češi bohužel v oblasti preventivního chování týkajícího se jejich zdraví zaostávají. Proto si myslím, že by měl český zdravotnický systém začít v této věci významně konat.

Zaměřujete se i na digitalizaci zdravotnictví – v něm Česko dlouhodobě zaostává, kde je podle vás chyba?

Za klíčový problém považujeme práci s daty. Data v Česku nejsou všeobecně dostupná a zásadní a strategická rozhodnutí se nepřijímají na základě kvalitních datových podkladů. Data se bohužel často využívají jako mocenský nástroj. Proto je transparentně a jednoduše zpřístupněme všem, s pacienty v čele. Prospěch z toho budou mít všichni aktéři – zdravotnický personál, nemocnice, pacienti, pojišťovny, vláda a ministerstvo, celá společnost. Je možné říci, že otevřená zdravotnická data zachraňují životy, zatímco nedostupná data prokazatelně škodí zdraví.

Česko mělo už 25 ministrů zdravotnictví

Vrátím se k vaší iniciativě, máte nezvyklý název. Proč jste zvolili zrovna Ministr zdraví a co jím chcete říci?

Důvody jsou dva. V názvu je přirozeně jistá míra nadsázky a věřím, že tak ho lidé i pochopí. Česko mělo za dobu své existence 25 ministrů zdravotnictví. My se zmíněnou nadsázkou říkáme, že mnoho z nich řešila zdravotnictví, ale našemu zdraví se nevěnoval ani jeden z nich. Náš Ministr Zdraví není jedna osoba, ale jde o myšlenku a v reálu každý z nás může být svým Ministrem Zdraví, můžeme tedy mít deset milionů Ministrů Zdraví, kterým záleží nejen na vlastním zdraví.

Ve svých aktivitách se zaměřujete spíše na laickou či odbornou veřejnost?

Oslovujeme odbornou veřejnost, usilujeme o její pochopení i účast. A oslovujeme i laickou veřejnost, protože každý z nás může upravit své chování s ohledem na zdraví. Cílíme i na politiky, protože bez nich to nepůjde. Dále na firmy a komerční sektor, protože zdraví je také kapitál, který každý máme a je na nás, jak s ním naložíme.

Daniel Tácha

Pavel Gruber, ředitel Ministra Zdraví. V rámci studia mezinárodních teritoriálních studií na FSV UK se specializoval na Rusko a východní Evropu. Od poloviny 90. let se s přestávkami dodnes věnuje humanitární práci.

Působil například v Bosně, Indonésii, Gruzii, na Haiti nebo na Ukrajině. Vedl humanitární a rozvojové oddělení Charity ČR, byl předsedou správní rady Fóra pro rozvojovou spolupráci a devět let působil jako ředitel Lékařů bez hranic v ČR.

Byl členem správní rady MSF SITS, na jehož založení se podílel. Vyzkoušel si práci volebního manažera pro koalici PirStan. Jeho poslední humanitární mise souvisely s covidem a válkou na Ukrajině.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here