Za přeplatky na léky ČPZP klientům vrátila přes 67 mil. Kč

0
395
preplatky
Foto: Pixabay.com

Téměř 67,3 milionu korun už vrátila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] svým klientům, kteří za tři čtvrtiny letošního roku překročili zákonný limit za doplatky na léky. Za stejné období loni to bylo 58,2 milionu korun.

„Přeplatky za léky od ČPZP letos dostalo zpět přes 56 tisíc klientů. Což je o tři tisíce klientů méně než před rokem. Příjemců přeplatku ubylo z důvodu legislativní změny, která snížila hranici pro vrácení přeplatků z původních 50 na 200 korun,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová s dodatkem, že částka, kterou ČPZP na přeplatcích svým klientům vrací, trvale roste.

Přeplatek za léky lidé dostávají od své zdravotní pojišťovny na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou. A to každého čtvrt roku. Za třetí čtvrtletí se peníze klientům vracejí v listopadu. V případě klientů ČPZP se letos jednalo o 46 657 pojištěnců, kteří dostali v souhrnu 32,6 milionu korun.

„Průměrný přeplatek na jednoho klienta činí zhruba 700 korun. Avšak v několika případech překročily vrácené přeplatky za kvartál hranici 10 000 korun,“ upřesnila mluvčí ČPZP.

Zároveň připomněla, že za třetí čtvrtletí roku 2021 pojišťovna poslala 52 628 pojištěncům v souhrnu téměř 28 milionů korun.

Při úmrtí se přeplatky stávají součástí dědického řízení

Zdravotní pojišťovny vracejí peníze svým klientům každé čtvrtletí od roku 2008, kdy byl zaveden ochranný limit. Výši započitatelných doplatků hlídá pojišťovna a přeplatky posílá pojištěncům automaticky.

V případě úmrtí pojištěnce, u kterého zdravotní pojišťovna eviduje vratitelný přeplatek za léky nebo za potraviny pro zvláštní lékařské účely, tuto částku zdravotní pojišťovna automaticky přihlásí do řízení o pozůstalosti. S ohledem na tuto skutečnost pozůstalí nemusí být ve věci zjišťování a oznamování částky ve vztahu k řízení o pozůstalosti sami aktivní.

Dodržování léčby ovlivňují i doplatky za léky

Lidé si mohou své výdaje za léky zkontrolovat ve svém osobním účtu. Výpis jim zdravotní pojišťovna pošle zdarma na vyžádání jednou ročně. Ke svým údajům se klienti ČPZP mohou dostat kdykoli, pokud si zřídili přístup do elektronické přepážky nebo si stáhli aplikaci Zdraví v mobilu.

Do ochranného limitu regulačních poplatků se započítávají pouze doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. Roční limit pro dospělého člověka zákon stanoví na pět tisíc korun. Pro děti do 18 let a pro seniory nad 65 let činí jeden tisíc korun. U pojištěnců od 70 let a invalidních důchodců, kteří svou invaliditu doložili zdravotní pojišťovně, je limit pět set korun korun.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here