Cenu Lorem ZPMV ČR získala prof. Ilona Hromadníková

0
444
Ilona_Hromadnikova
prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. při slavnostním přebírání ocenění Lorem ZPMV ČR v neděli 4. prosince 2022. / Foto: Česká hlava

Cenu Lorem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR [ZPMV ČR] v soutěži Česká hlava 2022 získala prof. RNDr. Ilona Hromadníková. Ocenění si vědkyně odnesla za novou diagnostiku nemocí u těhotných žen spojených s vysokým krevním tlakem.

Cenu Lorem ZPMV ČR získala v letošním 21. ročníku prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. za způsob predikce vzniku komplikací při těhotenství způsobených vysokým krevním tlakem. Cenu Lorem uděluje odborná komise každoročně za nejlepší výzkum v oblasti zdravotnictví.

„Cena se uděluje za objev, či mimořádný počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím či za původní léčebný postup, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu,“ popisují cenu zástupci iniciativy Česká hlava, která ceny za mimořádné vědecké přínosy uděluje již od roku 2002.

Mimo udělování vědeckých ocenění se Česká hlava snaží o popularizaci české vědy a aplikovaného výzkumu. Přibližuje vědecké poznatky laické i odborné veřejnosti. Pomáhá tak vědcům a výzkumníkům zlepšovat veřejné povědomí o jejich přínosech pro společnost. Mimo to je účelem iniciativy i zajistit informace pro investory, bez kterých se výsledky vědeckého bádání jen těžko dostávají do praktického využití.

Za co Ilona Hromadníková získala ocenění

Letošní laureátka ceny Lorem Ilona Hromadníková vyvinula novou metodu diagnostiky onemocnění u těhotných žen, která souvisí s vysokým krevním tlakem. Nová metoda umožňuje nemoc zjistit včas. A navíc s vysokou přesností a v dostatečném předstihu. Metodu odborníci uplatní v každé průměrně vybavené genetické laboratoři. Čímž se stává dostupnou širšímu spektru pacientek. Vysokým krevním tlakem podle lékařů trpí v těhotenství až deset procent žen.

Význam nové diagnostické metody dokládá i skutečnost, že získala i patent. Ten v praxi podmiňuje následné udělení licence výrobní firmě, která už pracuje na vytvoření diagnostického kitu a jeho uvedení na trh.

Nový investiční fond i&i Bio podpoří vědecké projekty

Při své badatelské činnosti Ilona Hromadníková objevila i dosud neznámou skutečnost. A sice, že nemocemi spojenými s vysokým tlakem trpí i děti, které se narodily z komplikované gravidity. I pro tyto případy vyvinula profesorka diagnostiku. A i ta se již dočkala patentové ochrany a nyní se připravuje pro vstup na trh.

Zvýšeným tlakem trpí až 10 % těhotných žen

Potenciál pro uplatnění nové diagnostické metody prof. Hromadníkové dokládá fakt, že až deset procent těhotných žen trpí zvýšeným krevním tlakem a takzvanou preeklampsií, fetální růstovou restrikcí a dalšími onemocněními, která rozvíjí zdravotní komplikace jak u matky, tak dítěte. Hrozí u nich mozková mrtvice, malý růst plodu, spontánní předčasný porod a úniky plodové vody. Některé změny se mohou dokonce projevit až po mnoha letech a jejich následky jsou často nevratné.

Předčasný porod u žen odhalí vyšetření metodou QUiPP

Vědci dokonce znají příčiny těchto onemocnění. Jde o poruchy funkce mikroRNA molekul, které jsou odpovědné v organizmu za řízení kardiovaskulárního systému. Včas zjistit příčiny zvýšeného krevního tlaku u těhotných žen je tedy velmi důležité a může se tím předejít vážným komplikacím. V současné době dostupné metody vážná onemocnění spojená se zvýšeným krevním tlakem ale odhalí u třetiny, někdy jen u čtvrtiny nemocných žen. Přičemž i nové metody diagnostiky těchto onemocnění, která jsou geneticky podmíněná, jsou schopné nemoc zjistit až v pozdějších fázích gravidity. To už se následky onemocnění ale často projevují a na prevenci je pozdě.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here