ČAFF rozšířil členskou základnu i zkritizoval výkon MZ ČR

0
387
ČAFF
Ilustrační foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Česká asociace farmaceutických firem [ČAFF] přijala tři nové členy. Do ČAFF vstoupila globální biofarmaceutická společnost Celltrion Healthcare, tradiční český výrobce léků VÚAB a přední producent enzymových preparátů Mucos Pharma.

Po půl roce se nyní v prosinci konala pravidelná členská schůze ČAFF. Ta sdružuje hlavní výrobce a dodavatele generických a biosimilárních léků v Česku. Členové ČAFF na zasedání rozhodli o rozšíření základny o tři následující společnosti.

  • Celltrion Healthcare – firma s globální působností se zaměřuje na výrobu inovativních biosimilárních léků. Zahrnuje i terapeutické oblasti. Jako jsou autoimunitní, hematologická či onkologická onemocnění.
  • VÚAB – tradiční český výrobce [vznik r. 1949, pozn. red.] disponuje výrobními závody v Roztokách u Prahy a Brně. Portfolio firmy zahrnuje produkci suchých injekcí ve formě prášku či výrobu cytostatických látek. Ty se používají při léčbě nádorových onemocnění. Firma VÚAB, která patří do skupiny Safichem Group, se do ČAFF vrátila po několika letech.
  • Mucos Pharma CZ – produkuje kombinované enzymové preparáty pro systémovou enzymoterapii. Firma je součástí skupiny Nestlé Health Science, která se specializuje na klinickou výživu a produkci volně prodejných léčivých přípravků.

Již potřetí za sebou vstupují na členské schůzi ČAFF noví členové. Je to pro nás pozitivní zpětná vazba. Je to i potvrzení toho, že v současné těžké době mnoho farmaceutických firem sdílí potřebu se sdružovat. Společně být silným a konstruktivním partnerem pro stát,“ uvedl k přijetí nových členů výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel.

Podle jeho slov „být partnerem pro stát“ značí předkládání dat, poukazování na systémové chyby, ale i varování před konkrétními nedostupnostmi některých léků.

„Prostě být společně slyšet,“ dodal Filip Vrubel.

Další plošná regulace nedostupnost léků nevyřeší

ČAFF si během členské schůze stanovil priority pro příští rok. Bude pokračovat v jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR [MZ ČR] o návrhu zavedení povinné dvouměsíční zásoby léků i po ohlášeném přerušení výroby.

„Asociace varuje, že návrh, který klade další nákladné povinnosti na výrobce dodávající již nyní jedny z nejlevnějších léků v Evropě, povede naopak k vícero a déletrvajícím výpadkům. A tak povede k akceleraci ukončování obchodování některých léků ve skupinách, které již dnes nejsou konkurenceschopné,“ uvádí ve zprávě zástupci ČAFF.

Farma firmy varují před výpadky nejběžnějších léčiv

Návrh podle nich vůbec necílí tam, kde je riziko nedostupnosti nejvyšší. Plošná regulace je podle nich navíc neefektivní a drahá. A následky ponesou pacienti. To proto, že zvýšené náklady se logicky promítnou do cen léků.

Pokud by nová regulace byla zaměřena na celý trh hrazených léčiv, pro většinu skupin léčiv jde o zbytečnou dodatečnou regulaci. Navíc regulaci, která vezme významné finanční prostředky. Prostředky, které stát ale nehodlá kompenzovat,“ dodal Vrubel.

Argumentoval analýzou dat výpadků léků v prvních deseti měsících letošního roku Státního ústavu pro kontrolu léčiv [SÚKL]. Z ní vyplynulo, že jedenáct procent skupin léčiv je dotčeno výpadkem, který není jednoduše nahraditelný v rozsahu stávající regulace.

„Jsme přesvědčeni, že dodatečná regulace dává smysl jen tam, kde se historicky nenahraditelné výpadky vyskytly,“ dodal Filip Vrubel.

Asociace tak na základě získaných dat navrhuje, aby MZ ČR regulaci lépe cílilo. A také ji stanovilo jako časově omezenou povinnost s možností pravidelného přehodnocení.

ČAFF dál apeluje na změnu stanovování cen léků

Na jednání asociace opět zaznělo, že kromě hlavních příčin výpadků léků, jež souvisí s narušením globálních distribučních řetězců, se na výpadcích podepisuje soustavný tlak na co nejnižší ceny. To zejména skrze revize cen a úhrad.

Asociace již před půl rokem identifikovala několik desítek skupin léčiv s nízkými cenami a malým počtem alternativ, u nichž výpadky na trhu tvrdě dopadnou na pacienty.

„Ministerstvo zdravotnictví ale ani po půl roce tyto podklady nezohlednilo v cenové regulaci platné pro příští rok,“ uvádějí zástupci ČAFF.

Němci stáhnou chybějící léky z ostatních zemí. Prostě je přeplatí

Podle asociace stávající legislativa v Česku nadále zůstává postavena na spirále snižování cen. Docela pak chybí systémové opatření umožňující ceny firmám zvýšit při zásadních ekonomických potížích, jimž farma firmy nyní čelí.

„Ministerstvo bohužel nevyužilo i několik málo výjimečných nástrojů, které má k dispozici. Například zrušení maximální ceny pro vyjmenované skupiny léků. Riskuje tak případnou nedostupnost desítek léčiv na českém trhu,“ dodávají zástupci ČAFF.

Pozornost asociace se v příštím roce zaměří i na novou ministerskou metodiku pro pravidla vypisování veřejných zakázek na nákup léčiv v nemocnicích. Metodiku připravuje pracovní skupina pod vedením náměstka ředitele FN Olomouc Čeňka Merty. ČAFF bude příští rok usilovat o zpracování sektorové analýzy, která detailně zmapuje a doloží přínosy farmaceutického průmyslu v České republice.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here