SÚKL zřídil novou sekci pro zdravotnické prostředky

0
485
SUKL
Foto: Redakce ZdraveZpravy.cz

Novou Sekci regulace zdravotnických prostředků zřídil od prvního ledna Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL]. V Ústavu dochází i k personálním změnám, přičemž některé vedoucí odborů v rámci nové sekce SÚKL teprve hledá.   

Tři sekce Ústavu se dosud věnovaly problematice související s léčivými přípravky, zdravotnickými prostředky a konečně takzvané zbytkové agendě. Sem patří například veřejné zakázky, otázky spojené s účetnictvím, podatelnou a podobně. Pod odbor zdravotnických prostředků spadalo celkem pět oddělení.

„Kompetence SÚKL v oblasti zdravotnických prostředků se dlouhodobě rozšiřují. Přibyl dozor nad reklamou zdravotnických prostředků. Probíhají přípravy nového Informačního systému zdravotnických prostředků, který nahradí dosavadní systém RZPRO pro ohlašování na národní úrovni. A také vznikly další agendy související s účinností nařízení MDR a IVDR,“ uvádí Jakub Král ze společnosti Porta Medica.

Ze zmíněného odboru zaměřeného na zdravotnické prostředky se od 1. ledna nově stala Sekce regulace zdravotnických prostředků. Pod sekci spadají dva nové odbory a sice Odbor expertních činností a Odbor dozoru nad trhem.

Na SÚKL dochází k personálním posunům

Mírně se kvůli vzniku nové sekce na SÚKL změnila i struktura Ústavu [viz schéma níže, pozn. red.]. Ta přináší i personální změny na postech vedoucích pracovníků. Vedoucí Oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků Karolína Peštová nově řídí celou sekci zdravotnických prostředků. Avšak výběrové řízení na post ředitele stále probíhá.

[Zdroj: SÚKL]

Dosavadní ředitel odboru zdravotnických prostředků Darek Foit nově odpovídá pouze za Odbor expertních činností. Pod něj spadají tři oddělení. A to Oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků, Oddělení odborných posudků a Oddělení registrací a notifikací.

Druhý, sekci přímo podřízený Odbor dozoru nad trhem ZP nyní vede Martin Tulis. Pod jeho odbor spadají rovněž tři oddělení – Oddělení kontroly, Oddělení vigilance a Oddělení dozoru nad reklamou. U většiny nových oddělení ale nejsou zatím vedoucí pozice obsazeny.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here