3. LF UK postaví výukové centrum za půl miliardy korun

0
575
vyukove_centrum
Výukové centrum 3. LF UK má rozšířit kapacitu stávající budovy A s ambicí reprezentovat fakultu jako moderní instituci. Novou budovu B navrhuje jako samostatný prosklený pavilon obklopený zelení v areálu Vinohradské nemocnice. / Vizualizace: 3. LF UK

Do několika let by mělo v univerzitní části Vinohradského zdravotnického areálu v Praze stát výukové centrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [3. LF UK] za půl miliardy korun. Porota už vybrala dodavatele projektu.

Plánovaná stavba naváže na stávající univerzitní budovu. Kapacitně by měla podle plánů zástupců 3. LF UK postačit pro výuku všech studentů lékařské fakulty [obr. níže]. V původní budově A se podle děkana fakulty prof. Petra Widimského soustředí hlavně výzkumná a vědecká pracoviště.

„V návrhu se počítá s velkým přednáškovým sálem, kapacitními učebnami, knihovnou a simulačním centrem,“ přiblížil prostory nově plánované univerzitní budovy prof. Widimský.

Sídlo 3. LF UK se nachází v největším pražském zdravotnickém areálu, který zajišťuje školskou výuku i výzkum. Rovněž v něm budoucí lékaři a ostatní zdravotníci vykonávají odborné praxe.

Jde o stejný areál, ve kterém je Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Státní zdravotní ústav [SZÚ], Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ] a Státní ústav pro kontrolu léčiv [SÚKL]. V prostorách téhož areálu funguje i Střední zdravotnická škola. Z výhodného rozložení, kdy jsou všechny zmiňované instituce v blízké dostupnosti, těží i 3. LF UK. Se všemi těmito institucemi totiž spolupracuje ve výuce, výzkumu i lékařské praxi.

Investice za více než 500 milionů korun

Soutěž lékařská fakulta vypsala v souladu se soutěžním řádem České komory architektů a doporučením strategické koncepce Politika architektury a stavební kultury České republiky. Do soutěže na zhotovení architektonického projektu na nové výukové centrum 3. LF UK odevzdali zájemci podle vedení fakulty celkem 34 návrhů. Ty zhodnotila a vybrala vítěze odborná porota skládající se ze zástupců lékařské fakulty, odborníků na architektonická a technická řešení záměru.

1. LF UK otevře nový obor – Všeobecné ošetřovatelství

Vítězem architektonické soutěže se stal tým ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, za kterým stojí Lukáš Ehl, Tomáš Koumar a Miroslav Pazdera. Jako druhý nejlepší návrh vyhodnotila porota atelier Kuba Pilař Architekti. Na třetím místě skončilo studio Nemec Taller Architektur.

„Vítězný návrh nejlépe naplnil požadavky na požadovaný stavební program a také představuje kvalitní architektonické a urbanistické řešení, které se vhodně začlení do lokality Vinohradské nemocnice,“ uvedl k vítěznému projektu proděkan fakulty docent Jan Trnka.

Předpokládaná cena investice podle Trnky přesahuje půl miliardy korun. S vítězným ateliérem nyní zástupci fakulty projednají podpis smlouvy na veškeré projektové fáze. Jejich kompletní realizace by měla v několika letech vést k vydání stavebního povolení. Do soutěže zapojené projekty na návrh stavby může shlédnout i široká veřejnost, fakulta je představí na speciální výstavě na konci ledna. A vydá k nim i soutěžní katalog.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here