1. LF UK otevře nový obor – Všeobecné ošetřovatelství

0
2657
vseobecne_osetrovatelstvi
Ilustrační foto / 1. LF UK, Markéta Sýkorová

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy otevírá nový studijní program Všeobecné ošetřovatelství. Do tříletého studijního programu se zájemci letos hlásí výjimečně až do 30. dubna 2022. Ti úspěšní nastoupí ke studiu v říjnu.

Nově otevřený studijní program má dle 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [1. LF UK] personálně posílit české zdravotnictví, v němž chybějí zdravotní sestry všech odborností.

„Velký nedostatek všeobecných sester vnímáme i v našich výukových klinických provozech. Věříme, že tímto krokem přispějeme ke zlepšení jejich personální situace,“ uvádí k udělení akreditace studijnímu programu děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka.

Loni bylo ve zdravotnictví 221 567 pracovních úvazků

Upřesnil, že fakultu ročně absolvuje mnoho zdravotníků nelékařských oborů. Jde například o absolventy v oborech adiktologie, nutriční terapie, fyzioterapie. Dále i ergoterapie či porodní asistence. A v následujícím akademickém roce fakulta nově přivítá i budoucí zdravotní sestry, které po ukončení studia získají vysokoškolský titul [Bc.].

Studijní předpoklady ověří zkoušky z biologie

Přihlášky do programu Všeobecné ošetřovatelství letos podávají zájemci až do 30. dubna 2022. Úspěšní uchazeči ke studiu v akademickém roce 2022-2023 nastoupí v říjnu. Přijímací řízení bude z biologie.

„Ke studiu se mohou přihlašovat zájemci z gymnázií, středních zdravotnických škol, ale i z jakýchkoliv dalších středních škol s maturitou,“ říká proděkan 1. LF UK doc. Lukáš Zlatohlávek ze III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN.

Vyzdvihuje přitom, že během výuky budou studenti v kontaktu s největšími kapacitami v oboru. A pracovat budou s nejmodernějšími technologiemi a vybavením.

„Za výuku na jednotlivých pracovištích ručí přednostové klinik, vrchní nebo staniční sestry, které znají odborné ošetřovatelské postupy u řady specializovaných diagnóz,“ říká.

Všeobecné ošetřovatelství je perspektivní obor

Za dobu tříletého studie získají studenti Všeobecného ošetřovatelský na 1. LF UK teoretické, ale hlavně praktické dovednosti. Získají schopnost poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči a učit se tomu, jak jednat se zdravými a nemocnými lidmi.

„Praktická výuka je koncipována individuálně pro každého studenta tak, aby se v průběhu studia seznámil se všemi typy pracovišť poskytujícími zdravotní služby, byl hlavně v přímém kontaktu s našimi pacienty,“ popisuje náměstkyně VFN pro nelékařská zdravotnická povolání Dita Svobodová.

Podotýká, že již při studiu se stanou studenti součástí zdravotnických týmů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Průměrný plat lékařů byl loni 93 658 Kč, sester 53 468 Kč

Garant studijního programu Všeobecné ošetřovatelství a přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN prof. Michal Kršek považuje všeobecné ošetřovatelství za velmi perspektivní obor, který se v budoucnu dočká ještě svého docenění.

„Existují dokonce studie, podle kterých bude práce sester i do budoucna nejméně zastupitelná a nahraditelná moderními technologiemi,“ vysvětluje.

Profil absolventa programu Všeobecné ošetřovatelství

Absolventi studijního programu všeobecné ošetřovatelství budou způsobilí k povolání kvalifikované profese s názvem všeobecná sestra.

  • Všeobecná sestra bez odborného dohledu, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, poskytuje a zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči.
  • Bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře vykonává činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče.
  • Připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje.

Zdravotnictví nabízí i další perspektivní obory

O posilování role nelékařských zdravotních profesí do budoucna svědčí i otevření dalšího zcela nového studijního programu, tentokrát na 3. lékařské fakultě UK. Nový program má zatím předběžný název Epidemiologie a management veřejného zdraví. Absolvovat by jej mělo 30 až 40 studentů ročně. Obor se prvně otevře v akademickém roce 2023-2024.

3. LF UK chystá nový obor pro zájemce o veřejné zdraví

Na otevření nového navazujícího magisterského programu spolupracuje 3. lékařská fakulta UK se Státním zdravotním ústavem [SZÚ] a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ].

Zástupci jmenovaných institucí chtějí otevřením nového studijního oboru posílit výchovu nových odborníků v oblasti veřejného zdraví, hygieny a epidemiologie. Právě tato oblast se totiž podle jejich zástupců v Česku po léta přehlížela a často i podceňovala. Jak ostatně ukázala pandemie covidu-19.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here