3. LF UK chystá nový obor pro zájemce o veřejné zdraví

0
1716
Ilustrační foto: 3. LF UK

Na 3. lékařské fakultě UK vzniká nový studijní program nazvaný Epidemiologie a management veřejného zdraví. Absolvovat by jej mělo 30 až 40 studentů ročně. Obor se prvně otevře v akademickém roce 2023-2024.

Na otevření nového navazujícího magisterského programu spolupracuje 3. lékařská fakulta UK se Státním zdravotním ústavem [SZÚ] a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ]. Program má zatím předběžný název Epidemiologie a management veřejného zdraví.

3. LF UK rozšířila výuku praktického lékařství

Zástupci jmenovaných institucí chtějí otevřením nového studijního oboru posílit výchovu nových odborníků v oblasti veřejného zdraví, hygieny a epidemiologie. Právě tato oblast se totiž podle jejich zástupců v Česku po léta přehlížela a často i podceňovala. Jak ostatně ukázala epidemie covidu-19.

„Přestože odborná veřejnost na hrozící problém dlouhodobě poukazovala, až teprve v průběhu nynější epidemie si širší veřejnost i politická reprezentace začaly uvědomovat potřebu posílit tento segment,“ říká k novému studijnímu programu jeho navržený garant Pavel Dlouhý.

Potíž nejsou peníze, ale málo odborníků

Dle něj není až takový problém vyčlenit finanční prostředky. To se dle něj zvládne docela jednoduše, ale problém vidí spíše v zajištění potřebných a kvalifikovaných odborníků.

„Ty nemáme někde ve skladu ani nerostou jako ovoce na stromech, musíme si je vyškolit a vychovat. Vzhledem k tradici, kterou 3. LF má, expertům, jimiž disponuje a možnostem spolupráce s dalšími institucemi v rámci vinohradského zdravotnického areálu i mimo něj, jsme se rozhodli otevřít toto nové studium,“ uvedl Dlouhý.

Lékaře na hygieny má přivést zrušení zvláštních tarifů

První studenti programu Epidemiologie a management veřejného zdraví by mohli dle stávajících plánů ke studiu nastoupit v akademickém roce 2023-2024. Ročně by jej absolvovalo přibližně 30 až 40 studentů.

„Při rozvoji programu na 3. LF UK se chceme soustředit nejen na infekční nemoci, ale i na chronická civilizační onemocnění. Ta jsou i přes probíhající pandemii hlavním zdravotním problémem naší doby,” uvedl jeden z členů jeho přípravného výboru Pavel Hroboň.

Obor veřejné zdraví zaštítí SZÚ, IPVZ a 3. LF UK

Odborníci 3. lékařské fakulty UK zajistí pro otevření nového oboru veřejného zdraví know-how svých akademických pracovníků. A současně budou mít na starost i studijní administrativu. Výukové prostory pak budou v režii SZÚ a IPVZ, jejichž pracovníci současně doplní i pedagogický sbor pro nový studijní program.

IPVZ modernizoval Hotel ILF i řešil nástavbové obory

„Pro zajištění efektivní a účinné prevence v systému veřejného zdravotnictví je zcela zásadní dostatek kvalitních odborníků. A to nejen lékařů, ale i dalších odborníků, kteří jsou schopni zkoumat a hodnotit rizika a důsledky různých faktorů ovlivňujících zdraví lidí,“ říká k projektu ředitelka SZÚ Barbora Macková.

A projekt 3. LF UK ocenil a spolupráci na něm potvrdil také ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví [IPVZ] Roman Škulec.

Nové simulační centrum urgentní medicíny bude v PNB

Institut bude v prvé řadě poskytovat školící a technické zázemí pro realizaci výuky oboru. A samozřejmě počítáme i se zapojením konkrétních odborníků a jejich znalostí, aby se obor dále rozvíjel a cílil na následnou praxi absolventů,” uvedl k projektu Škulec.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here