3. LF UK rozšířila výuku praktického lékařství

0
946
lekarstvi
Ilustrační foto: Pixabay.com

Výuku praktického lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy rozšíří nově zavedený týdenní učební blok. Ten uvede budoucí praktické lékaře hlouběji do praxe. O obor je totiž v posledních letech větší zájem.

Doposud se výuka praktického lékařství na fakultě omezovala pouze na jednu přednášku. To bylo málo pro studenty, kteří se oboru chtějí v budoucnu věnovat.

„Znalosti si tak medici museli dohánět vlastní dobrovolnou praxí,“ říká garant nově vzniklého předmětu Martin Seifert ze Společnosti všeobecného lékařství [SVL].

Upřesňuje, že nově se budou posluchači v rámci svého studia seznamovat s praktickým lékařstvím v týdenním bloku. Naučí se v něm například jak diagnostikovat a léčit nemocné pacienty v jednoduše vybavené ordinaci. V praxi si ukáží, v jakých situacích se obrátit na lékaře – specialistu. V teoretické části je odborníci uvedou do způsobu správného vedení zdravotnické dokumentace. Podstatnou součástí výuky je i to, jak spolupracovat s navazujícími sociálními službami. Jako je například domácí péče.

Práce praktického lékaře je v mnohém specifická. Nemáte za sebou špičkové vybavení jako v nemocnici, většinou ale znáte lépe zdravotní poměry v rodině pacienta i jeho jako osobnost. Mezi pacientem a praktickým lékařem vzniká úzký vztah,“ říká Martin Seifert.

I proto je do nové části studia zahrnuta komunikace s pacientem, jeho rodinou, blízkými i to, jak pacientům aktivně naslouchat.

Medici vyrazí i do ordinací praktického lékařství

Část studijního bloku stráví studenti přímo v ordinacích praktických lékařů. Tam přijdou do kontaktu s prvními pacienty, nahlédnou do obvyklé denní práce praktika a navštíví pacienta v jeho domácím prostředí. Díky spolupráci se Společností všeobecného lékařství a Sdružením praktických lékařů totiž navázala fakulta spolupráci s více než 50 lékaři po celé České republice. Ti budou svým budoucím kolegům na několik dnů školiteli. Lektory budou praktičtí lékaři s několikaletými zkušenostmi, i ze zahraničních stáží. Přednášky si mohou medici poslechnout v anglickém nebo českém jazyce.

Teorie distanční formou, praxe už prezenčně

Kvůli epidemii koronaviru a nařízení pražské hygieny čekají studenty semináře zatím formou distanční výuky. Stáže v ordinacích školitelů a nácvik komunikace bude prezenční. Pro simulační výuku, při které studenti budou zastupovat lékaře i pacienty, využijí lektoři nové simulační centrum 3. LF.

Praktické lékařství je v Česku na vzestupu

O praktické lékařství je dle odborníků z fakulty i praxe v posledních letech zájem. Takový trend zvyšuje šance na přirozenou generační obnovu praktiků. Především v regionech mimo velká města je průměrný věk praktického lékaře překračuje věkovou hranici 60 let. Navíc v důsledku demografických změn a stárnutí populace se dá brzy očekávat vyšší potřeba zdravotní péče právě od praktických lékařů.

„O všeobecné lékařství je mezi mediky zájem. Do budoucna jsem spíše optimista. V současné době pro ně není dostatek rezidenčních míst,“ uvedl předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.

MZ ČR navrhuje vyšší dotace pro mladé lékaře i školitele

Dobrou zprávou dle něj je, že se postupně rozšiřují kompetence praktických lékařů, což může zabránit jejich odchodům například do zahraničí či jiného oboru.

„Musíme umožnit praktikům, aby se mohli věnovat i jiným výkonům, když na ně mají kvalifikaci. To je například léčba bolesti, ultrazvuková vyšetření a jiné,“ upřesnil.

V této souvislosti dodal, že v poslední době došlo k významnému posunu. Zatímco například v roce 2007 mohli praktici ve svých ordinacích vykonávat čtyři až pět hrazených výkonů, dnes jich je 20 až 30 a stále narůstají.

20 procent ordinujících praktiků v penzijním věku

Praktických lékařů je v Česku kolem 5 200 a jejich počty mírně narůstají. Průměrný věk praktického lékaře se u nás pohybuje kolem 57 let, v některých regionech je však vysoko nad tímto číslem. Totiž zhruba pětina z ordinujících praktiků zajišťuje službu v důchodovém věku. Dostupnost  praktických lékařů u nás mají na starosti zdravotní pojišťovny. Dle zákona má být každému pojištěnci na dosah nejdéle do 35 minut cesty automobilem.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here