Rozpočet Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] pro rok 2021 má být ve výši 10,04 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu Ministerstva financí ČR [MF ČR] pro příští rok, jehož schodek úřad navrhl na 320 miliard korun.

Výdaje MZ ČR byly letos kvůli epidemii koronaviru vyšší, než se původně plánovalo. Z rozpočtu platí ministerstvo například hygieniky nebo přispívá na provoz jím zřizovaných, tedy fakultních nemocnic.

Rozpočet MZ ČR v roce 2021 a minulých letech a náklady z veř. zdrav. pojištění
Rok Ministerstvo zdravotnictví Veřejné zdravotní pojištění
2015 8,53 mld. Kč 252,6 mld. Kč
2016 8,16 mld. Kč 263,6 mld. Kč
2017 7,98 mld. Kč 281 mld. Kč
2018 8,89 mld. Kč 320 mld. Kč
2019 8,20 mld 323,3 mld. Kč
2020 9,41 mld. Kč /11 mld. Kč* 345,8 mld. Kč [plán]/354 mld. Kč*
2021 10,04 mld. Kč 381,5 mld. Kč

[Pozn. red.: *Navýšení související se epidemií covidu-19 / Zdroj: MF ČR, zdr. pojišťovny]

Z 10,04 miliardy korun bude do rozpočtu resortu zdravotnictví v roce 2021 směřovat asi 1,6 miliardy korun z Evropské unie. Evropské peníze jdou například na reformu psychiatrické péče nebo na spolufinancování některých investic. Podpořený z nich byl v minulosti také například vznik Národního informačního portálu nebo některé projekty Ústavu zdravotnických informací a statistiky [ÚZIS] na elektronizaci zdravotnictví.

Necelé dvě miliardy půjdou na výzkum a vývoj

Zhruba 1,8 miliardy korun má příští rok směřovat na výzkum a vývoj. Oblast, které se jako vládní zmocněnec na úřadu vlády věnoval přes léto současný ministr zdravotnictví Roman Prymula [za ANO], měla letos asi o 100 milionů korun méně. Bývalý ministr Vojtěch v červenci oznámil, že na konci léta bude vyhlášen dotační program pro zdravotnický výzkum covidu-19, rozdělit by se mělo asi 100 milionů korun.

2021: 2,63 miliardy na výkon státní správy

Na výkon státní správy bude z ministerského rozpočtu směřovat 2,63 miliardy korun. Kromě fakultních a dalších velkých nemocnic zřizuje psychiatrické nemocnice nebo léčebné ústavy. Spadají pod něj také Státní ústavy pro kontrolu léčiv [SÚKL] nebo zdravotní ústavy, ale také krajské hygienické stanice, které mají kolem 2 200 zaměstnanců. Od července jim vláda schválila navýšení o 134 pracovních míst.

Růst platů zdravotníků ve výší 15 procent reálný není

Případný nárůst platů zdravotníků, jak žádají odbory, by se nehradil ze státního rozpočtu, ale z veřejného zdravotního pojištění, ze kterého se hradí především zdravotní péče. Odbory požadují, i vzhledem k vysokému nasazení během pandemie, aby odměňování příští rok vzrostlo o deset až 15 procent. Na takové navýšení podle středečního vyjádření ministra Prymuly v úhradové vyhlášce na příští rok ale prostor není.

381 miliard na zdravotním pojištění

Nejvíce peněz do zdravotnictví u nás nejde ze státního rozpočtu, ale z veřejného zdravotního pojištění. Příští rok by to mělo být více než 381 miliard korun. Z rozpočtu půjde více než 120 miliard korun na péči o takzvané státní pojištěnce, tedy důchodce, děti, nezaměstnané, osoby ve výkonu trestu, studenty či ženy na rodičovské dovolené. Státních pojištěnců je u nás asi 5,9 milionu.

Rozpočtu na rok 2021 se dostalo chladného přijetí

Ministerstvo financí ČR [MF ČR] navrhuje pro příští rok schodek státního rozpočtu ve výši 320 miliard korun. Celkové příjmy by měly činit 1,487 bilionu Kč a výdaje 1,807 bilionu Kč. MF ČR návrh ve středu 30. 9. poslalo vládě. Ta by měla rozpočet schválit a předložit Sněmovně do konce měsíce října. K návrhu státního rozpočtu pro rok 2021 se kriticky vyjadřují opoziční poslanci, ekonomové i Národní rozpočtová rada [NRR].

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here