Stát selhává v podpoře pohybu dětí a mládeže

0
324
pohybu
Foto: Pixabay.com

Dostatek pohybu a organizovaný sport jsou důležitou součástí pro zdraví dětí s cukrovkou. V průzkumu Sdružení sportovních svazů ČR [SSS ČR] to uvedlo 94 procent rodičů. Také ale dodali, že stát v podpoře pohybu dětí selhává.

Problém je, že 54 procent rodičů dětí s cukrovkou uvádí, že stát pohybové aktivity dostatečně nepodporuje. Do průzkumu SSS ČR se zapojilo 660 rodičů, jejichž děti se léčí s diabetem. Nejpočetnější zapojenou skupinou byli rodiče dětí ve věku jedenáct až 15 let. Drtivá většina z nich se shodla, že děti s cukrovkou jsou lépe kompenzovaní, pokud mají dostatek pohybu. Je to totiž právě pohyb, který jim pomáhá zvládat jejich zdravotní stav.

Nejčastějšími důvody pro sportování dětí s cukrovkou jsou zábava a čas strávený s kamarády [67 %]. Naopak důvody jako účast na turnajích uvedlo pouze 20 procent rodičů. Vítězství jako důvod pro sportování zaškrtlo jen dvanáct procent respondentů.

Z toho se jednoznačně ukazuje, že většina rodičů nevnímá sport jako výkonnostní záležitost, ale hlavně jako zábavu a sociální aktivitu. Bohužel mnoho státních úředníků si stále myslí, že stát podporuje hlavně závodní sport. Není to však pravda,“ říká předseda Sdružení Zdeněk Ertl.

Skutečností je, že polovina dospělých i malých diabetiků, jichž je v Česku celkem už více než jeden milion, ale i pacientů s vysokým cholesterolem nebo krevním tlakem přiznala, že nedodržuje předepsanou léčbu. Konkrétně diabetici nejvíce bojují s dietou a cvičením. Důležité pro ně je i zdravé stravování a udržování přijatelné tělesné hmotnosti.

Ministerstvo zdravotnictví selhává v podpoře pohybu

Podle většiny dotázaných stát nedělá dostatečné kroky k tomu, aby přivedl k pohybu a zvyšování kondice také děti, u kterých není aktivní pohyb součástí jejich života.

Tohle si myslí 62 procent rodičů. Což není dobrou vizitkou pro stát. Ministerstvo zdravotnictví přínosy sportu a pohybu pro děti dlouhodobě neakcentuje. V podstatě je to oblast, na kterou se vůbec nezaměřuje. Ačkoliv benefity jsou pro společnost obrovské a více pohybu by rozhodně dlouhodobě snížilo náklady na léčbu mnoha chorob a nemocí,“ říká Ertl.

Válkův resort navrhl méně topit ve školách

Z průzkumu dále vyplynulo, že drtivá většina rodičů by přivítala, kdyby podpora pohybu dětí patřila mezi významné priority škol a vzdělávacího procesu [95 %]. Rádi by, aby škola aktivity podporovala nad rámec hodin tělesné výchovy. Například aktivním trávením přestávek, pohybovými chvilkami v běžných hodinách nebo vyšší podporou terénní výuky. S tím souhlasí 76 procent rodičů.

Zdaleka přitom nejde jen o malé pacienty s cukrovkou. Podle lékařů české děti dlouhodobě postrádají přirozený pohyb a tloustnou. Podle lékařů by jim, aby netloustly, postačilo 60 minut aktivního pohybu denně. Což doporučuje i Světová zdravotnická organizace [WHO].

České děti se málo hýbou a přibývají na váze

To však splní málokteré z českých dětí. Nedávné výsledky studie Univerzity Palackého v Olomouci ukázaly, že české děti intenzivní a pravidelný pohyb nemají. Studie ukázala, že hodinu aktivního pohybu denně splňuje pouze necelá pětina českých školáků ve věku 11 až 15 let. Doporučenou normu splňuje 22 procent chlapců a pouze 15 procent dívek. Stále více z nich se i omlouvá z tělocviku ve škole.

„Pohyb se vytrácí z běžného života dětí. Chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy či do kroužků. Nemalá část dětí je uvolněna z hodin tělocviku,“ okomentoval výsledky studie její hlavní řešitel Michal Kalman.

Školní inspekce otestovala zdatnost dětí

Určitou nadějí na zlepšení byla loňská aktivita České školní inspekce [ČŠI]. Ta spolu s dalšími institucemi otestovala tělesnou zdatnost žáků českých základních a středních škol. Testy prošlo cca 250 tisíc dětí.

Školní inspekce otestuje tělesnou zdatnost žáků

Přičemž každý z nich absolvuje čtyři motorické testy. Žáci základních škol udělají sedy-lehy, skok z místa, vytrvalostní běh a běh na 80 metrů. Žáci středních škol nepoběží 80 metrů, ale provedou shyby, dívky předvedou výdrž ve shybu. Pro každý sportovní úkon jsou dány časové parametry, které musejí žáci v ideálním případě splnit.

Získaná data podle inspektorů poslouží k vytvoření doporučení pro všechny školy. V něm odborníci pedagogům poradí, jak dětem správně „ordinovat“ pohybové aktivity a rozvíjet jejich pohybové dovednosti. Výsledky testování ČŠI prozatím nezveřejnila. Loni je přislíbila uvést na začátku letošního roku.

„Máme již sebraná surová data. Nyní je zpracováváme a správně interpretujeme. Předpokládám, že do měsíce bychom měli mít finální výsledky, které budeme moci zveřejnit,” uvedl pro ZdraveZpravy.cz náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here