V Indii se blýská na lepší časy, rodí se plán proti HIV

0
396
Indii
Proškolená terénní pracovnice ukazuje jedné ze zájemkyň, jak se správně otestovat na HIV. / Foto: WHO

V Indii se osvědčilo samotestování HIV iniciované a financované organizací Unitaid. V Indii s HIV žije přes 2,3 milionu lidí. Přesto zemi, ve které se vyrábí většina antiretrovirotik na léčbu HIV, chybí národní politika boje s nemocí.

Mezi zářím 2021 a červnem 2022 distribuovala organizace Unitaid bezmála 94 tisíc souprav k samotestování na nákazu virem HIV do celkem padesáti okresů v Indii. Se správným provedením testu zájemcům pomáhali proškolení terénní pracovníci a zdravotníci. Do akce se zapojily i místní komunitní centra, zdravotnická zařízení a lékárny.

„Studie se realizovala za pomoci aktivní účasti klíčových institucí a komunit lidí s HIV. Komunity se o tuto diagnostickou možnost velmi zajímají a chtějí trvalou dostupnost HIV samotestovacích sad v zemi,“ řekla předsedkyně komunitního poradního výboru pro projekt STAR Selvi Shanmugam.

Studii zvanou STAR iniciovala a zafinancovala již zmíněná globální zdravotnická iniciativa Unitaid. Ta se zaměřuje právě na zavádění inovací v prevenci, diagnostice a léčbě závažných onemocnění v zemích s nízkými a středními příjmy. Ponejvíce se snaží o zlepšení situace kolem šíření tuberkulózy, malárie a zmiňovaného viru HIV a jeho smrtelných koinfekcí.

V Indii žije přes 2,3 milionu lidí s HIV

Zájemci o testování podle Shanmugam v praxi zjistili, že HIV samotestovací set je pohodlný a snadno proveditelný. Podle zástupců Světové zdravotnické organizace [WHO], která akci zajišťovala po technické stránce, vedla pilotní studie k mnoha odhalení nediagnostikovaných infekcí HIV.

S nákazou HIV v Indii žije kolem 2,3 milionu lidí. Pode serveru Statista patří epidemie HIV v Indii k třetí největší na světě. Nakažení se soustředí v rizikových komunitách. Mezi prostitutkami a jejich klienty a rodinami. Infekce se šíří i mezi injekčními uživateli drog. Více nakažených je mužů než žen. Což je zřejmě tím, že i v Indii roste podíl mužů mající sex s muži.

Jen polovina dětí s HIV se léčí, svět chce změnu

V prevenci nákazy virem HIV v indických městech sehrává nevýznamnou roli i to, že i když je v zemi prostituce legální, tak veškeré aktivity s ní související, jako je provozování nevěstinců, jsou zakázány. Zcela běžné jsou v nich policejní razie. Další překážkou v pomoci HIV pacientům je i to, že prostitutky a prostituti jsou v zemi silně stigmatizováni. A jejich přístup ke zdravotní péči je velmi omezený.

Indové se prevenci ani léčbě nebrání

Podle zástupců iniciativy nabídka HIV samotestů přispívá i ke zvyšování povědomí o prevenci, jako je používání kondomů a otestování se po případném rizikovém pohlavním styku. Zároveň se otevřel prostor pro testování dalších často se šířících nákaz, jako je hepatitida C nebo covid-19. Navíc zkušenosti a slibné výsledky z dosavadní akce přesvědčily i národní úřady o smysluplnosti prevence a dostupnosti samotestování pro rizikové komunity.

„Přijali jsme systematický přístup, aby se zajistilo, že získané důkazy se promítnou do vývoje a implementace této politiky. Indie má nyní rozsáhlé zkušenosti se zaváděním HIV samotestů a je načase tuto službu v zemi rozšířit,“ reagovala Po-Lin Chan, vedoucí týmu pro přenosné choroby indické kanceláře WHO.

53letý Němec se z HIV uzdravil díky transplantaci kostní dřeně

Což by byl bez pochyby krok správný směrem už kvůli tomu, že Indie nemá dosud vypracovaný národní plán zaměřený na boj s nemocí HIV. A jak ukázal projekt iniciativy Unitaid, lidé ve vyšším riziku nákazy se o samotestování na HIV zajímají. A přejí si zachování dostupnosti testů i po jeho skončení.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here