Nemocnice v Uherském Hradišti otevře onkocentrum

0
399
onkologické
Detašované onkologické centrum v UHN / Foto: KNTB

V Uherskohradišťské nemocnici [UHN] otevře 2. května detašované pracoviště Komplexního onkologického centra [KOC] Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně [KNTB]. UHN poskytla onkologickému pracovišti prostory a KNTB zajistí personál.  

„Pro onkologické pacienty z našeho regionu to znamená, že nebudou muset dojíždět za péčí do Zlína,“ uvedla pro ZdraveZpravy.cz mluvčí UHN Lucie Sedláčková.

Onkologické centrum bude fungovat v Uherskohradišťské nemocnici ve stejných prostorách jako dosud fungovala onkologická ambulance. Změnou bude kromě rozšíření léčby také přítomnost lékařů specialistů a odborných sester z KOC KNTB ve Zlíně.

„Novinka je i to, že dojde na rozšíření ordinační doby od 7:00 do 15:30 hodin onkologické ambulance,“ upřesnila Lucie Sedláčková.

Nové onkologické centrum vychází vstříc pacientům

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati se stará o onkologické pacienty z celého Zlínského kraje. Svá detašovaná pracoviště má již několik let v okolních nemocnicích, konkrétně v Kroměřížské a Vsetínské nemocnici. Nyní k nim od 2. května nově přibude Uherskohradišťská nemocnice.

„Vybudováním detašovaného pracoviště Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice T. Bati Zlín zajistíme snazší dostupnost a komfort pro onkologické pacienty z našeho regionu. Péče bude poskytována v prostorách plicního pavilonu na místě stávající onkologické ambulance a stacionáře,” potvrdil předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

Doprava za léčbou je pro onkopacienty často problém

Vznik detašovaného onkologického centra uvítala i primářka Onkologického oddělení zlínské KNTB Markéta Pospíšková: „Jsme rádi, že můžeme rozšířit centrovou léčbu bez dlouhého dojíždění i pro onkologické pacienty z Uherského Hradiště a okolí. Bude to pro ně a jejich rodiny mnohem pohodlnější. Pacienti určitě uvítají i rozšíření ordinační doby.“

Zlínský kraj je výjimkou v republice

Zdravotní pojišťovny před několika týdny oslovily dopisem všechna Komplexní onkologická centra, aby jim zaslala ta pracoviště, která se stanou takzvanými regionálními onkologickými centry. To proto, aby s těmito pracovišti uzavřely smlouvy o poskytování onkologické péče. Která zdravotnická pracoviště budou poskytovat specializovanou onkologickou léčbu, určují právě Komplexní onkologická centra. Zlínský kraj tvoří v republice výjimku. KOC zlínské KNTB nedeleguje péči na vybraná zdravotní zařízení, ale zřizuje vlastní detašovaná pracoviště.

To na nedávném semináři k Národnímu onkologickému plánu nepřímo potvrdil ředitel Masarykova onkologického ústavu [MOÚ] Marek Svoboda. Ten uvedl, že například MOÚ pojišťovnám doporučí všechna pracoviště, s nimiž v Jihomoravském kraji spolupracuje. Podle něj jsou ale i regiony, ve kterých pro taková řešení nejsou kapacity.

„A tak třeba KOC na Zlínsku zřídil svá vlastní detašovaná pracoviště a také to funguje velice dobře. Tedy je třeba brát v potaz i charakter regionu,“ vysvětlil.

Národní onkologický plán je v běhu. Mohl by ale i přidat

Dodejme, že v současné době Uherskohradišťská nemocnice zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči v základních a specializovaných oborech na osmi odborných pracovištích chirurgických oborů, dvanácti pracovištích interních oborů a na sedmi pracovištích laboratorního komplementu. Nemocnice primárně pečuje o obyvatele z regionu včetně okrajových oblastí sousedních okresů. Mnohé aktivity nemocnice mají nadregionální charakter. Detašovanému onkologickému centru poskytlo zázemí, péče ale stále zůstává v režii Komplexního onkologického centra zlínské KNTB.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here