Roční léčba HIV pacienta antivirotiky vyjde na 200 tisíc Kč

0
544
HIV
Foto: Národní linka pomoci AIDS

Antivirotická léčba pacientů s HIV v Česku vyšla v roce 2021 na 621 milionů korun. To je v průměru 200 tisíc korun na pacienta a rok. Loni u nás laboratoře zachytily 292 nově HIV+ osob. Ukrajinští azylanti se evidují zvlášť.

Na středečním [17.5.] jednání se má vláda zabývat návrhem Národního plánu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2023 až 2027. Jedním z jeho cílů je posílení prevence šíření nákazy tak, aby laboratoře zachytily 95 procent nakažených. V současné době se to daří ve zhruba 83 procentech případů.

S nákazou virem HIV v Česku podle zmiňovaného dokumentu žije asi 620 lidí, kteří o své nákaze ale nevědí. V průměru se diagnózu nově nakažení dozvědí za tři roky od přenosu viru. Za tu dobu mohou virus dále rozšiřovat. Právě na ně se chtějí zdravotnické instituce v následujících pěti letech více zaměřit a dále je odkázat na antivirotickou léčbu.

„Rozhodnutí ČR poskytovat příslušnou léčbu je zásadní z hlediska snížení rizika přenosu infekce HIV do populace ČR. Nezanedbatelné riziko ovšem představují uprchlíci, kteří nevědí o své HIV pozitivitě, nebo se neléčí,” píše se v plánu.

Počty zahraničních uprchlíků s HIV pobývajících v Česku se dají podle autorů dokumentu jen obtížně odhadnout. I z toho důvodu pokládají za jeden z hlavních cílů nově schvalované strategie se na tuto skupinu více zaměřit. To s pomocí preventivních programů.

S HIV se v Česku léčí stále více nakažených

Podle dat Národní referenční laboratoře [NRL] pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu [SZÚ] od roku 1985 do konce března letošního roku se v Česku na HIV pozitivně otestovalo více než 4 400 osob. U 834 z nich se nákaza rozvinula v onemocnění AIDS. Za poslední roky vzrostl podíl léčených mezi diagnostikovanými. V roce 2015 jich bylo 80 procent, před dvěma lety už se jich léčilo 97,5 procenta.

Počty nových případů HIV v ČR
Rok Počet případů z nich cizinců podíl cizinců (v procentech)
2000 58 13 22,4
2001 51 4 7,8
2002 50 7 14
2003 63 11 17,5
2004 72 15 20,8
2005 90 14 15,6
2006 91 21 23,1
2007 121 23 19
2008 148 39 26,4
2009 156 46 29,5
2010 180 41 22,8
2011 153 42 27,5
2012 212 62 29,2
2013 235 65 27,7
2014 232 59 25,4
2015 266 75 28,2
2016 286 87 30,4
2017 254 78 30,7
2018 208 85 40,9
2019 222 73 32,9
2020 251 110 43,8
2021 233 (51*) 102 43,8
2022 292 (57*) 166 56,8
2023 (1Q) 66* 35* 53*

[*údaje za 1. čtvrtletí, zdroj: NRL SZÚ]

Počty nově nakažených postupně rostly do roku 2016, kdy bylo nově diagnostikováno 286 případů. V dalších letech následovaly poklesy a v roce 2020 a 2021 nové případy ovlivnila pandemie covidu s omezeným cestováním. Cizinci pobývající v Česku v těchto letech navíc častěji vyhledali léčbu. V posledních letech tvoří cizinci s trvalým pobytem v ČR přes 40 procent nových případů. Většina se virem HIV nakazila v zemi původu.

Infekci HIV vymýtit nedokážeme, říká David Jilich z NNB

Dlouhodobě tvoří mezi HIV pozitivními v Česku největší podíl Ukrajinci a Slováci. Loni navíc přišlo do Česka z Ukrajiny asi 630 uprchlíků s nákazou virem HIV. Asi 90 procent z nich se podle SZÚ léčilo již na Ukrajině.

Antivirotika vyjdou pojišťovny na 621 mil. Kč ročně

Pozitivně testované osoby na HIV odkáží zdravotníci na jedno ze specializovaných center, kde jim tamní odborníci nabídnou účinnou antivirotickou léčbu, která se jim plně hradí z veřejného zdravotního pojištění. Jde o terapeutka, která pacienta sice zcela nevyléčí, ale utlumí přítomnost viru v těle na minimum. Čímž sníží i riziko dalšího šíření nákazy. Pacienti s virem HIV dodržující antivirotickou léčbu mají dnes předpokládanou délku života stejnou jako lidé bez této infekce.

53letý Němec se z HIV uzdravil díky transplantaci kostní dřeně

Léčba antivirotiky v roce 2021 stála zdravotní pojišťovny podle materiálu celkem 621 milionů korun. To je v průměru 200 000 korun na pacienta a rok.

V Česku převažuje přenos HIV sexuální cestou

Zhruba 90 procent těch, kteří znají způsob své nákazy, se HIV nakazilo sexuální cestou. Postupně se snižuje podíl nakažených mužů majících sex s muži, i když jde stále o dominantní způsob přenosu. V posledních letech mírně roste podíl nakažených při heterosexuálním styku. Což je způsob častější u cizinců. V posledních pěti letech bylo z občanů ČR nakaženo téměř tři čtvrtiny při styku mužů s muži a pětina při heterosexuálním styku.

Další lidé se nakazili při injekčním užívání drog, jinými způsoby nebo zdroj nákazy nevědí. U cizinců zaujímá podíl nákazy heterosexuálním stykem téměř 41 procent.

Národní plán upozorňuje, že více než 47 procent nakažených uvádí jako své bydliště Prahu. Přitom právě metropole bývá častým cílem sexuální turistiky mužů, kteří chtějí mít sex s muži. Zlepšit situaci může podle dokumentu prevence. Včetně zvýšení dostupnosti kondomů, a preventivních přípravků, které brání nákaze. V roce 2021 je v Česku užívalo 745 osob.

Zvýšit by se podle návrhu měla také dostupnost jehel a injekčních stříkaček. Zhruba 3,5 procenta nových případů jsou i uživatelé drog. Navíc se spolu s tím zabrání šíření dalších chorob, jako je žloutenka.

Homosexuálové i v ČR zřejmě budou darovat krev častěji

Virus HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro fungování imunitního systému. Jejich množství po nakažení zhruba do šesti týdnů prudce klesá. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Poté obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají. V současné době mohou nakažení užívat účinné léky, které progresi nemoci v podstatě zastaví. Mohou díky nim žít běžné životy včetně sexuálního styku bez rizika nakažení partnera.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here