ÚJV ŘEŽ koupila společnost RadioMedic

0
2105
RadioMedic
Foto: RadioMedic

Český výrobce radiofarmak RadioMedic se k 15. květnu 2023 stal další dceřinou společností ÚJV Řež a součástí technologické Skupiny ÚJV. Do Skupiny ÚJV přechází všichni zaměstnanci a veškerý movitý a nemovitý majetek RadioMedic.

Technologická Skupina ÚJV se díky této akvizici rozšířila na čtyři členy. Kromě mateřské společnosti ÚJV Řež ji tvoří Centrum výzkumu Řež, Škoda Prahy, VZÚ Plzeň a nově RadioMedic. Skupina uvedla, že akvizicí RadioMedic dále posiluje kompetence jak v oblasti výroby, tak výzkumu a vývoje špičkových radiofarmak a léčivých přípravků.

V rámci Skupiny ÚJV se, mimo jiné, zaměříme na komplexní zavádění výroby nových radiofarmak, která jsou poptávána pro moderní diagnostiku ve zdravotnictví,“ komentoval akvizici Patrik Špátzal, člen představenstva ÚJV Řež, který je jedním z garantů projektu začlenění společnosti RadioMedic.

RadioMedic nabízí registrované léčivé přípravky

RadioMedic má zkušenosti se zaváděním výroby radiofarmak. Společnost zajišťuje i komplexní školicí výcvik personálu pro nová pracoviště i místa výroby. Poskytuje široké spektrum služeb kontrolní laboratoře v oblasti analytických a mikrobiologických zkoušek. Zajišťuje přepravu radioaktivních látek vlastními vozidly. Má vlastní zkušenosti s realizací preklinických a klinických studií na území ČR a také s registrací léčivých přípravků v ČR a SR.

RadioMedic má registrovány čtyři léčivé přípravky v ČR a jeden ve SR

Pro PET zobrazení:

  • 2-[18F]-FDG
  • Fluorid (18F) sodný RadioMedic
  • Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic

Pro SPECT zobrazení:

  • Radionuklidový generátor 81Rb/81mKr
  • Rádionuklidový generátor 81Rb/81mKr

Společnost se také zabývá návrhem, konstrukcí a recyklací terčových systémů a manipulačních zařízení pro zpracování radiochemikálií připravovaných ozařováním na cyklotronu i v reaktoru. RadioMedic má smluvní místo výroby v Bratislavě – BIONT. Tam vyrábí jeden ze svých registrovaných přípravků. Zároveň je držitelem certifikátu SVP [Správná výrobní praxe] pro humánní léčivé přípravky a humánní hodnocené léčivé přípravky. Dále drží certifikát SDP [Správní distribuční praxe], povolení výroby pro humánní léčivé přípravky a humánní hodnocené léčivé přípravky. Výroba a distribuce léčivých přípravků jsou certifikovány podle­ ČSN EN ISO 9001.

ÚJV Řež je největší producent radiofarmak v Česku

ÚJV Řež je největším dodavatelem a producentem radiofarmak pro český trh, ročně zajistí přípravky pro více než 85 procent vyšetření pacientů zobrazovací metodou PET/CT a PET/MR na pracovištích nukleární medicíny. To znamená, že pomáhá s onkologickou diagnostikou pro více než čtyřicet tisíc českých pacientů. Disponuje třemi výrobními PET centry v Praze, Brně a ve středočeské Řeži.

ÚJV Řež obnovila pražský cyklotron na radiofarmaka

Loni díky unikátní výměně cyklotronů v pražské Nemocnici Na Homolce získala špičkovou evropskou technologii v podobě nejnovějšího cyklotronu Cyclone KIUBE.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here