ÚJV Řež obnovila pražský cyklotron na radiofarmaka

0
718
UJV_Rez
Instalace nového cyklotronu v PET centru v Nemocnici Na Homolce. / Foto: ÚJV Řež

ÚJV Řež v Nemocnici Na Homolce modernizoval cyklotron na výrobu radiofarmak. Ta se používají pro diagnostiku v onkologii. Jaderná instalace vyžadovala dohled Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Přístroj je zasažen ionizujícím zářením.

Cyklotron v PET Centru ÚJV Řež v areálu Nemocnice Na Homolce vyměnila společnost letos v květnu. Přístroj na výrobu radiofarmak, který fungoval 23 let, nahradil modernější model cyklotronu. Do plného provozu jej společnost uvede zhruba v polovině září

Díky výměně získáváme nyní zařízení, které je menší rozměry, ale mnohem efektivnější z hlediska výkonu. Pro diagnostiku českých pacientů budeme moci vyrobit ve stejné době více přípravků,“ říká ředitel divize Radiofarmaka společnosti ÚJV Řež Patrik Špátzal.

Zvýšení výrobní kapacity tak dle něj společnosti zajistí i rezervu v dodávkách radiofarmak. ÚJV Řež v Česku pokrývá přes 90 procent trhu s radiofarmaky pro metodu pozitronové emisní tomografie, zkráceně PET. Vedle pražského centra je provozuje v Brně a ve svém sídle v Řeži nedaleko Prahy. Ročně společnost vyprodukuje radiofarmaka pro diagnostiku více než 40 tisíců pacientů.

První výměna cyklotronu v Česku

Výměna staršího cyklotronu za nový nebyla dle Patrika Špátzala vůbec snadná. Jadernou technologii odborníci umístili do původní stíněné „kobky“ a starý urychlovač vyzvedli a odvezli do speciálních prostor, kde ho připraví k likvidaci. Přístroj je totiž kontaminovaný ionizujícím zářením.

„Technologicky náročná výměna cyklotronů je první svého druhu v ČR a pravděpodobně i jedna z mála takových akcí v Evropě. Skupina ÚJV si díky úspěšně zvládnutému projektu vytvořila významnou referenci pro poradenství při likvidaci urychlovačů,“ říká Špátzal.

Kobku cyklotronu chrání betonové desky. Jediným řešením pro výměnu byla demontáž střechy a stínění. Původní více než dvacetitunový přístroj odborníci vyzvedli jeřábem a po úpravě kobky do ní usadili nový cyklotron. Všechny etapy demontáže a odvozu cyklotronu předem prověřili a povolili experti ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost [SÚJB].

O odbornou likvidaci starého cyklotronu [obr. vpravo, zdroj: ÚJV Řež] kontaminovaného zářením se nyní postarají lidé z divize Radioaktivní odpady a vyřazování. Umístili jej do specializovaného Skladu vysoce aktivních odpadů. Nyní nikdo neví, jak dlouho a v jaké míře mohou být jednotlivé části přístroje pro společnost a životní prostředí nebezpečné.

„Čeká nás teď rok práce na vzorkování jednotlivých částí a typů materiálů urychlovače. Díky spektrometrickému proměření zjistíme, za jak dlouho jejich aktivity klesnou po úroveň, kdy je možné je bezpečně uvolnit do prostředí,“ říká k likvidaci starého cyklotronu Karel Prchal, vedoucí Centra nakládání s radioaktivními odpady ÚJV Řež.

V době jeho uložení dle něj odborníci pravidelně ověřují stav radioaktivity a zpřesňují odhady, kdy už nehrozí žádné nebezpečí.

„Až bude jisté, že všechny části jsou bezpečně bez známek kontaminace, teprve pak bude možné zařízení rozebrat na části a ty po kontrole uvolnit do životního prostředí,“ dodává Karel Prchal.

Podle jeho odhadu a jediné srovnatelné studie z Itálie by ke skutečné likvidaci cyklotronu mohlo dojít po 25 až třiceti letech.

Dočasnou odstávku cyklotronu nahradí jiná pracoviště

Výpadek cyklotronu v Nemocnici Na Homolce do letošního září bez potíží nahrazují zbývající PET Centra a sice přímo v Řeži a Brně. Výrobce na těchto pracovištích posílil směny. Dodávky radiofarmak na tuzemská pracoviště nukleární medicíny jdou ve stejném objemu a ve stejné kvalitě jako dosud.

Metoda PET patří k zobrazovacím technikám onkologické diagnostiky ve vyspělých zemích. Její předností je možnost celotělového vyšetření, které umožňuje na tomografických řezech sledovat rozložení radiofarmaka v těle pacienta. Při stejné radiační zátěži přístroj odhalí patologická ložiska i v předem neznámé lokalizaci. Radiační zátěž pacientů při vyšetření PET metodou je přitom nízká. Dle odborníků odpovídá rentgenovému vyšetření.

Společnost ÚJV Řež působí v oboru nukleární medicíny od roku 1974. Patří k majoritním dodavatelům radiofarmak pro metodu pozitronové emisní tomografie [PET]. V Česku pokrývá přes 90 procent tohoto trhu. Radiofarmaka z ÚJV Řež se využívají převážně pro diagnostiku v onkologii, neurologii a kardiologii.

ČAFF si zvolil představenstvo a uvedl plány na rok 2022

Špičkově vybavené PET Centrum v Řeži průběžně pracuje i na vývoji nových přípravků. V loňském roce divize Radiofarmaka ÚJV Řež vyrobila a distribuovala na pracoviště nukleární medicíny přípravky pro diagnostiku více než 40 000 pacientů.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here