O HIV pozitivitě pacienta má lékař vědět, upozorňuje ČLK

0
371
CLK
Foto: Pixabay.com

Se zrušením povinnosti HIV+ pacientů o nákaze informovat lékaře Česká lékařská komora [ČLK] nesouhlasí. Změna by podle ní oslabila ochranu zdravotníků. ČLK nesouhlasí ani se zavedením “práva být zapomenut” do české legislativy.

O návrzích na zrušení povinnosti informovat lékaře o tom, že pacient trpí závažnou infekční chorobou, hovořili delegáti ČLK již na loňském sjezdu. A drtivou většinou hlasů schválili následující usnesení:

„ČLK považuje za vyloučené, aby lékař nebyl oprávněn být informován o tom, že pacient trpí závažnou přenosnou chorobou, zejména že je HIV pozitivní.“

Komora tak trvá na zachování, jak říká, velmi skromných práv zdravotníků stanovených v § 50 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. V hlasování na sjezdu se vyslovilo pro 243 delegátů, proti byli tři delegáti a sedm se jich zdrželo hlasování.

„Tedy i na právu zdravotníka být informován o tom, že pacient trpí přenosnou chorobou,“ píší zástupci ČLK v tiskové zprávě.

Zrušení ustanovení zákona, které ukládá povinnost HIV pozitivním pacientům o nákaze informovat lékaře, v poslední době podle ČLK prosazují různé aktivistické skupiny. A zastání, jak se zdá, mají už i na Ministerstvu zdravotnictví [MZ ČR].

„Celkem snadno se jim podařilo přesvědčit náměstka ministra zdravotnictví Bc. Pavlovice [Česká pirátská strana], který není lékař, ale přesto mu ministr Válek [TOP 09], který nemá žádného náměstka pro léčenou a preventivní péči, tuto agendu svěřil,“ tvrdí ve zprávě prezident ČLK Milan Kubek.  

Nově nakažených v Česku přibývá, upozorňuje ČLK

Lékaři zároveň ale i připouštějí, že řádně léčení HIV pozitivní pacienti představují mnohem menší infekční nebezpeční, než tomu bylo v minulosti. Od roku 2016 je v Česku od potvrzení infekce pacientovi nasazována účinná antivirotická léčba. Díky ní se virová nálož u pacienta dostává na téměř nulové hodnoty. A snižuje se riziko nákazy.

„Praxe však může být poněkud odlišná a návrhy na zrušení ustanovení, jejichž cílem je ochrana zdravotníků, přichází paradoxně v době stoupajícího výskytu HIV v ČR,“ ale i poukazují zástupci lékařské společnosti.  

Podle Státního zdravotního ústavu [SZÚ] u nás loni laboratoře zachytily 292 nových nákaz virem HIV. To se ukázalo jako dosud nejvyšší zjištěný počet za celou dobu sledování od roku 1985. Určitý podíl na rostoucím trendu HIV pozitivních mají i ukrajinští uprchlíci. Na Ukrajině je totiž procento nakažených virem HIV několika násobně vyšší než u nás.

Počty nových nákaz HIV v ČR
Rok Počet případů z nich cizinců podíl cizinců (v procentech)
2000 58 13 22,4
2001 51 4 7,8
2002 50 7 14
2003 63 11 17,5
2004 72 15 20,8
2005 90 14 15,6
2006 91 21 23,1
2007 121 23 19
2008 148 39 26,4
2009 156 46 29,5
2010 180 41 22,8
2011 153 42 27,5
2012 212 62 29,2
2013 235 65 27,7
2014 232 59 25,4
2015 266 75 28,2
2016 286 87 30,4
2017 254 78 30,7
2018 208 85 40,9
2019 222 73 32,9
2020 251 110 43,8
2021 233 (51*) 102 43,8
2022 292 (57*) 166 56,8
2023 (1Q) 66* 35* 53*

[*údaje za 1. čtvrtletí, zdroj: NRL SZÚ]

„Dalším znepokojivým trendem je nárůst nových HIV pozitivních pacientů, kteří nepatří do žádné ze známých rizikových skupin. O to nebezpečnější jsou tyto osoby jako přenašeči,“ jmenuje ČLK další z důvodů, proč nerušit povinnost pacienta informovat o infekci lékaře.

Zranění zdravotníků při práci s pacientem nejsou vzácná

V souvislosti s návrhem na zrušení povinnosti připomínají lékaři i nemalé počty zranění ostrými předměty při práci zdravotníků. Ročně podle ČLK dojde k nahlášení přibližně 3 000 takových poranění. I proto ČLK prosazuje uzákonit právo lékaře nechat na HIV testovat pacienta, při jehož ošetřování k poranění došlo. A to i bez jeho souhlasu, dodává.

„V současnosti v takových případech, pokud je podezření na HIV pozitivitu pacienta důvodné, nezbývá nic jiného než postexpoziční profylaxe,“ píší zástupci lékařů s tím, že tu ale zdravotní pojišťovny nechtějí hradit.

Poslanci: Ukrajinci se nejvíce léčí s HIV a TBC

Česká lékařská komora tak nadále usiluje o zamezení takové legislativní změny, která by zrušila ustanovení o povinnosti pacienta informovat lékaře o své nákaze virem HIV. Připomíná, že již koncem loňského roku vznesla připomínky k návrhu Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2023–2027. V nich vyjadřuje nesouhlas se začleněním „práva být zapomenut“ do českého zdravotního antidiskriminačního práva. Lékaře totiž váže lékařské tajemství, připomíná ČLK.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here