Chlapce na táboře zasáhl blesk. Přežil díky dobrovolným hasičům

0
771
Blesk
Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Velký Újezd je zařazena do kategorie JPO III s výjezdovým časem do 10 minut. Jednotku momentálně tvoří 18 členů. / Foto: SDH Velký Újezd

Bez trvalých následků přežil 13letý chlapec zástavu oběhu poté, kdy ho zasáhl blesk. Lékaři Fakultní nemocnice Ostrava [FN Ostrava] ho po desetidenní hospitalizaci pustili domů. Chlapci zachránil život i skvělý výkon dobrovolných hasičů.

Silný déšť doprovázený silnou bouřkou postihl 24. července i lokalitu, kde tábořili skauti z Novojičínska. Poté, kdy jedno z dětí zasáhl blesk, postupovali vedoucí tábora U pěti smrků u Velkého Újezdu na Olomoucku podle lékařů naprosto profesionálně. Kontaktovali dispečink zdravotnické záchranné služby a okamžitě zahájili laickou resuscitaci.

„Když jsme se my se sanitkou dostali na místo, resuscitaci chlapce už vedli dobrovolní hasiči vybavení automatickým externím defibrilátorem, AED,“ přibližuje začátek záchranné akce se šťastným koncem přednosta pro pedagogickou činnost Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava Martin Kutěj.

V ten den sloužil jako lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Podle něj včasné zahájení resuscitace, včetně dýchání z úst do úst, a velmi rychlé a přesné použití externího defibrilátoru mělo zásadní vliv na to, že chlapec vyvázl bez trvalých následků.

„Za to si všichni zasahující laici zaslouží velké poděkování,“ dodává přednosta Kutěj.

I ústředí ČSSZ už operuje život zachraňujícím AED

Po zásahu vysokoenergetickým elektrickým proudem nejčastěji dochází k zástavě oběhu, dojde k popáleninovému traumatu a zástavě dechu. Obdobný průběh měl i zásah bleskem chlapce na letním táboře U pěti smrků. Chlapec ležel v bezvědomí u velkého stanu.

Co se dělo 24. července na táboře U pěti smrků

Dobrovolní hasiči, které na místo okamžitě vyslala profesionální jednotka ze stanice Lipník nad Bečvou, protože byli nejblíže, převzali laickou resuscitaci chlapce od personálu. Hasiči si ho okamžitě převzali do péče. Protože věděli, že jde o čas, už během cesty zjišťovali podrobnosti, aby na místě co nejrychleji pomohli.

„Ihned jsme nasadili automatizovaný externí defibrilátor. Poté jsme se řídili přesně pokyny přístroje a střídali se v resuscitaci až do příjezdu profesionální jednotky a záchranky s lékařem,“ říká Jan Polcer, velitel jednotky dobrovolných hasičů Velkého Újezdu a zároveň dlouholetý profesionální příslušník Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

„Profesionální jednotky hasičů a záchranářů jsme v hůře přístupném terénu navigovali, aby dorazily co nejdříve,“ upřesňuje.

Dispečer Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje povolal do terénu i vrtulník, který následně chlapce transportoval do FN Ostrava.

Díky podrobným informacím od zasahujícího kolegy z místa jsme připravili ten správný tým. Byli to specialisté na popáleninovou medicínu, dětskou kardiologii a nechyběl ani dětský intenzivista,” vzpomíná sloužící lékařka Urgentního příjmu FN Ostrava Renáta Ječmínková.

Lékaři okamžitě po přijetí provedli všechny standardní kroky, které se provádějí v případě zasažení elektrickým proudem.

„Celotělové vyšetření na CT prokázalo, že mozek poškozený není,“ dodala.

Hasičům poděkoval tatínek chlapce, kterého zasáhl blesk

A i lékařka potvrzuje, že chlapec přežil zejména díky včasnému a správnému postupu hasičů a záchranářů. Vyzdvihuje hlavně práci dobrovolných hasičů. Jan Polcer a jeho muži slova chvály přijímají skromně, radost ale mají.

„Nedávno nás kontaktoval tatínek chlapce s poděkováním, takže jsem věděl, že zásah měl šťastný konec. Velmi nás to potěšilo,“ říká Polcer.

První pomoc po zásahu bleskem
  • Zavolejte neprodleně odbornou pomoc.
  • Pokud byl postižený zasažen na vlhké půdě či ve vodě, přesuňte ho na bezpečnější místo.
  • Zajistěte průchodnost dýchacích cest, někdy postačí již zaklonění hlavy.
  • Pokud zasažený nedýchá, okamžitě zahajte umělé dýchání podle zavedeného postupu / 2 vdechy a 15 stlačení.
  • Při nehmatném tepu neprodleně proveďte nepřímou srdeční masáž. S napjatými lokty začněte rytmicky stlačovat hrudník do hloubky přibližně 5 cm [u dospělého]. Toto provádějte cca 2x za vteřinu.
  • Oživování je nutno zahájit neprodleně. Smyslem opatření je udržet krevní oběh postiženého do příjezdu odborné pomoci.
  • Je-li bleskem zasaženo více osob, dejte přednost nemocným bez hmatného tepu.

Doplňme, že při události byly lehce zraněny další dvě osoby, ty odvezla záchranná služba na vyšetření do nemocnice. Při stavbě tábořiště je dobré brát v potaz i nebezpečí úderu blesku. To znamená nestavět stany na holém vyvýšeném místě, v bezprostřední blízkosti stožárů či osamoceně stojících stromů a nevést mezi stany kovové dráty apod.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here