Středočeský kraj nabízí objekty pro domovy seniorů

0
615
domovy_senioru
Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková na návštěvě domova seniorů. / Foto: Senlife

„Jsme schopni nabídnout i jiné objekty vhodné k provozu sociálních služeb. A to v místech, kde by municipality tato zařízení uvítaly,“ řekla středočeská hejtmanka na jednání s firmou, která staré a unikátní budovy mění v domovy seniorů.

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková [STAN] v minulém týdnu navštívila domov pro seniory společnosti Senlife v Mělníku. Zařízení se nachází v reprezentativních historických prostorách bývalého augustiniánského kláštera, jehož historie sahá až do 13. století. Budovu společnost zrekonstruovala a nabídla seniorům. Nyní dokončuje obdobný projekt v Tmani nedaleko Berouna a rozjíždí další výstavby. Koncept firmy spočívá v nalezení, rekonstrukci a následném nabídnutí unikátních historických budov seniorům.

Vítáme aktivitu Senlife, která přichází se zajímavým modelem spolupráce. S ohledem na jejich zkušenosti s rekonstrukcemi historických objektů a spojení se silnými investory se jeví možnost zachování pobytových sociálních služeb v těchto objektech daleko více reálněji,“ uvedla na jednání se zástupci firmy, kterého se účastnil i radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek [ODS], Petra Pecková.

A dodala: „Jsme schopni nabídnout i jiné objekty vhodné k provozu sociálních služeb. A to v místech, kde by municipality podobná zařízení uvítaly.“

Upozornila, že Středočeský kraj, jakožto zřizovatel několika domovů seniorů umístěných v historických budovách, zvažuje i variantu opuštění těchto objektů, které není schopen s ohledy na technický stav, požadavky památkového ústavu i finanční náročnost revitalizovat.

Příběh společnosti Senlife

Stalo se tak poté, kdy jí a jejímu kolegovi, zástupci firmy Senlife představili koncept provozu svých domovů seniorů. A do diskuze se dostal, jak uvedla firma, plánovaný PPP model spolupráce v oblasti poskytování pobytových sociálních služeb ve Středočeském kraji.

Zakladatelé projektu Senlife, Lukáš Drásta a Tomáš Eckschlager, se v počátcích podnikání v roce 2020 rozhodli pro budování inovativních domovů pro seniory v historických budovách a kulturních památkách. Propojením obou sfér totiž podle nich vzniká zajímavý model sociální inovace se společenským přesahem. Takový přístup označují nejen za udržitelný, ale zejména přináší i společenský prospěch dané lokalitě.

„Historické objekty adaptujeme na nejvyšší standard typický pro moderní novostavby tak, aby se zachoval původní duch místa, genius loci. V takovém domově se klient daleko lépe adaptuje. Chodby klášterů a zámků plné dobového nábytku, knih a roztomilých drobností rozhodně nepřipomínají sterilní ústavní zařízení či uniformní novostavby,“ vysvětluje generální ředitel společnosti Lukáš Drásta

Senlife mění další historickou budovu v domov pro seniory

Společnost Senlife již provozuje Domov pro seniory Mělník v prostorách bývalého augustiniánského kláštera. Domov slouží seniorům se sníženou osobní soběstačností a dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Druhým domovem, který Senlife společně s investorem, společností Siko, dokončuje, je Domov Zámek Tmaň. Ten nabídne kapacity domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. V obou místech Senlife provozuje i all inclusive apartmány pro seniory, ve kterých zajišťuje asistované seniorské bydlení.

Aktuálně plánuje vedení společnosti další dvě velké investice. A sice rekonstrukci zámku v Chodové Plané a bývalých lázní v Dobré Vodě na Příbramsku. I v těchto místech vzniknou inovativní domovy a apartmány pro seniory.

Domovy seniorů a jejich financování

Dostupná sociální péče podle zástupců kraje naráží na finanční i kapacitní možnosti. Financování systému sociálních služeb je závislé na výši státní dotace přidělované kraji a již dnes nepokrývá veškeré požadavky, tedy ani potřeby v regionu. Podle Martina Hrabánka jsou možnosti financování systému sociálních služeb z rozpočtu Středočeského kraje nad rámec státní dotace ale omezené. Na druhé straně však stojí poptávka po těchto službách.

„Vzhledem k přibývajícímu počtu obyvatel nad 65 let je zřejmé, že kapacitu sociálních služeb v kraji bude nutné postupně optimalizovat. Zároveň je jasné, že objem disponibilních prostředků bude pro financování sociálních služeb nedostatečný, a to se týká i navyšování kapacit jednotlivých druhů sociálních služeb, včetně těch pobytových,“ řekl radní Hrabánek.

Ministr Válek ocenil domov pro seniory za 70 000 měsíčně

„Je proto třeba hledat jiné možnosti, jak postupně docílit dostatečné kapacity a připravit se na situaci, kterou demografický vývoj přinese,“ upřesnil.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here