Ve FNO nově školí sestry a bratry v neurokognitivní rehabilitaci

0
304
neurokognitivní
Devět statečných, všeobecné sestry Fakultní nemocnice Ostrava, které se přihlásily do nového kurzu. / Foto: FNO

Pracovníci Neurologické kliniky FN Ostrava [FNO] pořádají nový vzdělávací kurz Neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelství. Kurz cílí na to, aby zdravotní sestry a bratři rozpoznali horší poznávací dovednosti u pacientů s poškozením mozku.

Kurz, který vedou psycholožky Vladěna Jaremová a Petra Krulová, je jediným svého druhu, který má v Česku akreditaci v ošetřovatelské péči od ministerstva zdravotnictví.

„Absolventy certifikovaného kurzu připravíme identifikovat pacienta s akutně vzniklým kognitivním deficitem. Potřebné teoretické znalosti si osvojí tak, že budou schopni zvolit vhodný měřící nástroj k zjištění aktuální úrovně kognitivních funkcí,“ vysvětluje doktorka Jaremová s tím, že proškolení absolventi zvládnou nastavit i rehabilitační plán.

O první kurz byl mezi sestrami FNO velký zájem a zúčastnila se ho zhruba desítka sester z několika klinik nemocnice.

„Kognitivní deficit sestry rozpoznají třeba na základě toho, že pacient ztrácí paměť nebo pozornost. Může se objevit například u lidí, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu,“ říká psycholožka Jaremová.

Školení je zatím určeno jen pro zdravotníky ostravské fakultní nemocnice. Od příštího roku ho nemocnice otevře i pro odbornou veřejnost z jiných zdravotnických zařízení.

CK Neurokognitivní rehabilitace v ošetřovatelství

Certifikovaný kurz připravuje všeobecné sestry a bratry k získání zvláštní odborné způsobilosti v oblasti neurokognitivní rehabilitace u pacientů s akutně vzniklým onemocněním mozku. A to tak, aby tuto činnost vykonávaly kvalifikovaně, samostatně a bezpečně. Absolventa kurzu připraví:

  • Identifikovat pacienta s akutně vzniklým kognitivním postižením.
  • Provádět screeningové hodnocení kognitivních funkcí.
  • Interpretovat výsledky měřicích nástrojů hodnotících kognitivní funkce.
  • Reagovat na aktuální potřeby pacientů s kognitivní poruchou.
  • Vytvořit plán neurokognitivní rehabilitace s ohledem na pracoviště.

„Certifikovaný kurz si klade za cíl seznámit účastníky s komplexním přístupem k rehabilitaci kognitivních poruch u akutně vzniklých onemocněních mozku, doplnit jejich znalosti a dovednosti v problematice,“ uvádí FNO ke kurzu na svých stránkách.

Absolventy dále vyškolí v průběžném hodnocení poskytované neurokognitivní rehabilitace, včetně vedení dokumentace. Součástí kurzu je příprava na vypracování závěrečného písemné hodnocení programu neurokognitivní rehabilitace.

Neznám krásnější povolání než povolání zdravotní sestry

Účastníci kurzu se proškolí i ve spolupráci sester a bratrů s dalšími členy interdisciplinárního týmu a rodinnými příslušníky. Dodejme, že kurz nemocnice nabízí všeobecným sestrám s minimálně dvouletou praxí při plném úvazku v daném oboru. Organizačně kurz zajišťuje Helena Noremberczyková z oddělení vzdělávání FNO.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here