Náročné profese s nárokem na dřívější důchod ukáže analýza

3
8993
duchody
Foto: Pixabay.com

Výčet náročných profesí s nárokem na dřívější důchod bez jeho krácení projedná vláda v prvním čtvrtletí příštího roku. Seznam náročných profesí vyjde z analýzy Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] o invaliditě a pracovní neschopnosti.

Informace uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [MPSV] v podkladech pro jednání [4.12.] tripartity. Zákonná pravidla pro nově vyjmenované profese s nárokem na předčasnou penzi od státu aniž by se jim ponížila budou stejná jako již nyní platí pro zdravotnické záchranáře a hasiče.

„Po dokončení analýzy vláda projedná v prvním čtvrtletí příštího roku změny okruhu osob [s nárokem na dřívější penzi] Má se jednat o osoby, u kterých nelze vliv rizik eliminovat ochrannými pomůckami,” píše v podkladech ministerstvo práce a sociálních věcí.

Při definování okruhu profesí se vychází z nynějších čtyř kategorií prací a rizikových faktorů. Mezi ty patří hluk, prach, chlad, teplo, chemikálie a biologické látky, tlak vzduchu, záření, fyzická, psychická či zraková zátěž. Dále vibrace a pracovní poloha. Kvůli překračování limitů jsou ve třetí a čtvrté kategorii potřeba ochranné pomůcky. A ve čtvrté kategorii je i při jejich používání vysoké riziko ohrožení zdraví.

Dřívější důchod se náročným profesím neponíží

Vybrané profese z třetí a čtvrté kategorie by mohly do důchodu odcházet dříve bez krácení dávky. To za podmínky, že by v rizikových a náročných profesí lidé odpracovali stanovený počet směn. Náklady spojené s čerpáním dřívější penze by u těchto profesí kompenzovaly vyšší odvody zaměstnavatelů. Sazba na důchodové pojištění by se u těchto povolání zvýšila o pět procent. Stejně tomu nyní je u zdravotnických záchranářů a hasičů.

Podle dřívějšího vyjádření ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky [KDU-ČSL] by se měla úprava nekrácených předčasných penzí pro určité profesní skupiny po jejím schválení vládou doplnit do novely o důchodovém pojištění, kterou jeho resort představil v listopadu a kterou bude příští rok schvalovat Sněmovna.

Zrušené pracovnělékařské prohlídky ušetří miliardu ročně

S uznáním jen některých profesí ze třetí a čtvrté kategorie nesouhlasí odbory. Jejich zástupci požadují nekrácenou dřívější penzi pro všechny pracovníky v těchto kategoriích.

Naopak zaměstnavatelé upozorňují na výpadek pracovních sil a vyšší náklady. Souhlasí proto s užším vymezením náročných profesí ve zmiňovaných rizikových kategoriích.

Náročné profese posoudí zdravotně-sociální komise

V rozšíření výčtu náročných profesí bude ministerstvo vycházet z analýzy o invaliditě a pracovní neschopnosti za posledních deset let. Na ní nyní pracuje ministerstvo zdravotnictví. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ] se invalidní důchody přiznávají nejčastěji kvůli pohybovým a duševním nemocem. V posledních letech i v důsledku nádorových onemocnění. Loni více než čtvrtina z celkového počtu dnů strávených na nemocenské v Česku připadala na nemoci pohybového aparátu.

Náročné profese s nárokem na plný předčasný důchod vymezí odborná zdravotně-sociální komise podle zdravotní zátěže profesí ve třetí a čtvrté kategorii profesí podle zákona o ochraně veřejného zdraví včetně vyhlášky. Celkem obě skupiny čítají 400 tisíc až 500 tisíc pracovníků. Odborná komise se poprvé sešla letos v květnu.

„Odborná komise bude vyhodnocovat třináct rizik s dopadem na lidské zdraví tak, abychom z té kategorie čtyři a tři byli schopni jasně vydefinovat ty profese, kde není o čem diskutovat a je jednoznačně jasné, že do tohoto výčtu budou patřit,“ přiblížil, jak bude komise postupovat při výběru náročných profesí, ministr Jurečka.

Následně se podle něj komise zaměří na ty skupiny profesí, které z hlediska zdravotních rizik náročné nejsou. A ty naopak obratem vyloučí. O těch zbývajících se pak mezi odborníky povedou diskuze, jestli mezi náročná povolání patří, či nikoli.

Členy komise jsou zástupci ministerstva zdravotnictví, včetně hlavní hygieničky. Dále odborníci z resortu práce a sociálních věcí a odbory. Své zastoupení v komisi mají i zaměstnavatelé.

ČTK/RED–

3 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den.
    Té komisi nezávidím. To nemůže dopadnout dobře. Dle odborníků jednotné zařazení profesí do kategorie práce udělat nelze. A proto se musí individuálně měřit a zařazovat. Z druhé strany, chtějí na základě zařazení do kategorie vybrat jednoznačně “privilegované” dřívější důchodce? A to už nehovořím o tom, že se ani v nemocech z povolání kategorizaci prací nikdo nevěří. Takže ten kdo pracuje ve 4. ktg pokud je šikovný zaměstnavatel nemá jistotu jejího uznání i když všichni kolem vidí, že je to proti zdravému rozumu. A když mu jí stát potvrdí. Tak Kooperativa svým vlastním šetřením se rozhodne ji neodškodnit.

    Možná by k důchodům měli dát podobnou pojistku. Nárok máš, ale až co poví … nějaký úředník … 🫡.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here