Hypospadii, poruchu genitálu u chlapců, lékaři úspěšně léčí

0
17444
hypospadii
S urologickými výkony pomáhá operatérům Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze nově robot da Vinci. / Foto: VFN

Hypospadii, vývojovou poruchu penisu, u nás lékaři odhalí u zhruba 200-250 chlapců ročně. Jde o různě závažnou formu poruchy chlapeckého genitálu, kterou dnes umí dětští urologové úspěšně odoperovat.

Mezi vysoce specializovaná pracoviště, kde vyškolení a zkušení dětští urologové umí hypospadii, a nejen ji, u chlapců již od jednoho roku věku operovat, patří Urologická klinika 1. LF UK Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] v Praze.

„Kromě onkologické problematiky – na naší klinice řešíme pouze nádory varlat u dětí a dospívajících – poskytujeme péči v celé šíři dětské urologie,“ říká vedoucí lékař oddělení dětské urologie pražské VFN Josef Sedláček.

„Tedy od funkčních problémů, což jsou vývojové i získané poruchy funkce dolních močových cest přes kompletní problematiku rekonstrukce a léčby vrozených vývojových vad ledvin, horních i dolních močových cest. Včetně vrozených vad chlapeckého a dívčího genitálu,“ vyjmenovává portfolio urologických výkonů u dětských pacientů.

Jako jedno z mála pracovišť v zemi na tomto oddělení léčí závažné formy hypospadií. Bez lékařského zásahu by pacienti s tímto onemocněním nemohli plně fungovat v pohlavním životě, upozorňuje doktor Sedláček.

Podle dostupných dat v roce 2017 v celé České republice podstoupilo operaci kvůli hypospadii 206 chlapců. Z toho 167 výkonů připadalo na distální hypospadii, to je méně závažná forma vrozené vady genitálu u chlapců. A tuto vrozenou vadu zvládne odoperovat většina pracovišť dětské urologie. Zbývajících 39 chlapců ale podstoupilo výkon kvůli závažné proximální formě hypospadie.

Z toho objemu výkonů specialisté dětské urologie pražské VFN provedli 67 operací distální formy hypospadie a 17 výkonů proximální formy tohoto onemocnění. A nově s urologickými výkony na pracovišti pomáhá i robotický systém da Vinci [foto vpravo, zdroj: VFN]

Hypospadii lékaři diagnostikují u 200-250 chlapců ročně

Dětské oddělení Urologické kliniky 1. LF UK pražské VFN ale léči i další nemoci z oboru. Specialisté se zabývají například léčbou varikokély. Při tomto onemocnění krev z varlat nemůže bez problému odtéci a varle se tím nadměrně zahřívá. Což zabraňuje správné tvorbě spermií. Typická problematika, jíž se toto pracoviště zabývá, jsou laparoskopické operace vrozených vad horních močových cest. Například hydronefróza, to je rozšíření pánvičky a kalichů ledviny, jejíž příčinou je obtížný odtok moče, zdvojené anomálie, reflux.

A laparoskopicky umí lékaři u malých chlapců odstranit i zmíněnou varikokélu. Tedy rozšíření žil varlete, které způsobuje bolesti, neplodnost a snižuje hladiny mužských hormonů. Dále se na pracovišti léčí kryptorchismus [nesestouplé varle] a úspěšně provádí rekonstrukční operace vrozených vad chlapeckého genitálu, již zmíněné hypospadie.

„Při včasné a odpovídající léčbě je většina našich pacientů v dalším životě zcela v pořádku. Rekonstrukcí řady vad jsme schopni eliminovat rizika, která s sebou nesou a nejsou tak dále v životě omezeni,“ říká vedoucí lékař oddělení Josef Sedláček.

I dospívající chlapce ohrožují nemoci varlat

Nicméně i dodává, že i mezi jejich pacienty jsou ti, jejichž problémy zmírní specialisté jen částečně: „I to ale může zcela zásadně pozitivně ovlivnit kvalitu jejich života.“

Ročně na tomto pracovišti lékaři odoperují více než 500 dětí s nejrůznějšími urologickými obtížemi. Konkrétně v roce 2022 to bylo 538 operací, z toho 79 provedených laparoskopicky. A o vysoké kvalitě provedených výkonů na tomto pracovišti svědčí i to, že Urologická klinika 1. LF UK a VFN je jediné pracoviště v Česku s akreditací ESPU [European Society od Pediatric Urology, pozn. red.] pro vysoce specializovaný výcvik lékařů v oboru dětské urologie.

I na Urologické klinice 1. LF UK a VFN pomáhá da Vinci

Čerstvou novinkou na Klinice je robotické centrum s přístrojem da Vinci za bezmála 80 milionů korun. Součástí investice je i speciální operační stůl za cca 3,6 milionu korun. Obě položky nemocnice pořídila z peněz evropského programu REACT-EU.

A roboticky asistované operace několikaramenným přístrojem da Vinci se dotknou i pacientů dětského oddělení Urologické kliniky. Výkony s ním provedené jsou totiž podle lékařů k pacientovi šetrnější, zaberou méně času a přívětivější jsou i k samotným operatérům. Ti ramena robota ovládají vzdáleně pomocí joysticu.

Muži mohou kvalitu spermií zlepšit vlastním přičiněním

„Musíme sledovat současné moderní přístupy, abychom drželi krok s dobou, pacienta operovali šetrněji, a přitom stejně kvalitně. A on si v případě potřeby našel cestu právě na naše pracoviště,“ říká k novému pomocníkovi přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN prof. Viktor Soukup.

Roboticky asistované výkony podle jeho slov přinášejí vyšší preciznost a s tím spojenou menší náročnost operačního výkonu pro pacienta. Pacient má po zákroku menší bolesti, menší riziko komplikací a jeho pobyt v nemocnici se zkracuje. Urychluje se i doba rekonvalescence. Operatérovi pak přináší práce s da Vinci výhodu ve větší přesnosti pohybu nástrojů, odstranění třesu rukou a zvětšení obrazu, který je navíc ve 3D formátu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here