Dveře 1. LF UK se zájemcům o studium otevřou v sobotu 6. ledna

0
317
o_studium
Foto: 1. LF UK

V sobotu 6. ledna se otevřou dveře zájemcům o studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy [1. LF UK]. Vedení fakulty představí i nový studijní program Aplikovaná fyzioterapie, o který je mezi studenty velký zájem.

V úvodu Dne otevřených dveří 1. LF UK přivítá návštěvníky její děkan prof. Martin Vokurka a členové vedení fakulty. Novinkou letošního Dne otevřených dveří 1. LF UK je to, že úvodní program se člení na informace pro zájemce o studium všeobecného lékařství, zubního lékařství a nelékařských oborů.

„Uchazeči o studium se budou moci zaměřit na informace z oboru, který je jim nejbližší. Ti nerozhodnutí si zase mohou poslechnout přednášky o více oborech,“ říká děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka.

Úvodní a informační přednášky proběhnou ve dvou časech:  9.30–10.15 a 11.00–11.45.
  • Pro zájemce o studium všeobecného lékařství v posluchárnách Anatomickém ústavu [U Nemocnice 3].
  • Pro zájemce o studium zubního lékařství na děkanátu ve stomatologické posluchárně [Kateřinská 32].
  • A pro zájemce o studium nelékařských oborů – adiktologie, ergoterapie, fyzioterapie, nutriční terapie, porodní asistence, všeobecné ošetřovatelství – v posluchárně Fyziologického ústavu [Albertov 7].

Fakulta upozorňuje, že v případě velkého zájmu se otevře ještě posluchárna Coriových [U Nemocnice 5]. Ze studentského pohledu chod fakulty představí zástupci spolku IFMSA.

Doprovodný program pro zájemce o studium

Na úvodní část akce naváže doprovodný program, který potrvá až do 14 hodin. Po celou dobu budou přítomni zástupci z řad studentů a studijního oddělení. Na ně se budou moci návštěvníci obracet s konkrétními dotazy. Další alternativou je pak se s otázkami obrátit na nově zavedenou komunikační technologii, a sice chatbota.

Doprovodný program se uskuteční na několika místech. V Anatomickém ústavu 1. LF UK uvidí zájemci o studium, jak probíhá výuka anatomie v praxi. Stomatologická klinika 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice [VFN] blíže představí výukové místnosti pro budoucí zubní lékaře a výukové ordinace.

„Bude také možné navštívit anatomické a stomatologické muzeum, která nejsou běžně přístupná,“ upozorňuje na další bod programu Lukáš Malý z Oddělení komunikace 1. LF UK.

Na děkanátu si návštěvníci vyzkouší třeba i odběr krve, chirurgické šití, samovyšetření nebo dentální hygienu.

1. LF UK připomíná profesory Eiselta, Weisse a Strenga

Fyziologický ústav 1. LF UK pak pro návštěvníky připravil ukázky praktické výuky v simulačním centru. A dále několik seminářů s tematikou nutriční terapie a porodní asistence. Jeho zástupci uvedou rovněž prezentace k zahraničním výjezdům a stážím.

V Purkyňově ústavu proběhnou prohlídky unikátního mikroskopického sálu. V Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK návštěvníci dostanou příležitost nacvičit odběry krve a kardiopulmonální resuscitaci.

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN si zase připravila ukázky kompenzačních pomůcek nebo testy na jemnou motoriku. Na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN pak budou k dispozici simulační brýle, které zájemcům umožní vyzkoušet si, jak by se cítili po užití různých návykových látek.

Termín podání elektronické přihlášky: do 29. února 2023

Termíny přijímacích zkoušek

  • Bakalářské a navazující magisterské programy: 10. června 2024
  • Magisterské programy [Všeobecné a Zubní lékařství]: 11. června 2024
  • Náhradní termín: 20. června 2024

Zájemci o studium se svým doprovodem mohou v sobotu i posedět a odpočinout si v Akademickém klubu 1. LF UK a studentské klubovně Spolku mediků českých ve Faustově domě na Karlově náměstí. A po celý den si mohou na pokladně Děkanátu 1. LF UK zakoupit modelové otázky k přijímacím zkouškám.

Kompletní program Dne otevřených dveří 1. LF UK 6. ledna 2024 je zde.

Nově otevřený navazující program Aplikovaná fyzioterapie

V budoucím akademickém roce 2024-2025 se otevírá nově akreditovaný navazující studijní program Aplikovaná fyzioterapie. I do něj se mohou absolventi bakalářského programu nově přihlašovat.

„O bakalářské studium fyzioterapie je na naší fakultě každoročně obrovský zájem, bylo tedy přirozené otevřít i navazující obor. Jsme moc rádi, že se nám to povedlo a nové studenty uvítáme již v příštím roce,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka.

Aplikovaná fyzioterapie na bakalářský stupeň naváže a studentům umožní získat kompletní vzdělání v oboru fyzioterapie a pokračovat ve studiu přímo na fakultě.

Program je podle zástupců fakulty výjimečný svým zaměřením na rehabilitační proces u pacientů po poškození mozku. Díky klinickému zázemí Všeobecné fakultní nemocnice mají studenti rozsáhlé možnosti fyzioterapeutické výuky. A program cílí i na vědecko-výzkumnou činnost fyzioterapeutů.

„Posluchači se seznámí se základy psaní odborných článků, tvorby přednášek nebo s procesem žádostí o granty,“ doplňuje Lukáš Malý.

Absolventi oboru získají způsobilost k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta a oprávnění k preventivní, diagnostické a léčebné činnosti a k paliativní péči. Profesně se uplatní v nemocničních zařízeních i soukromých ambulantních klinických praxích. Dále na rehabilitačních odděleních, klinikách a ústavech i v lázeňských zařízeních. A také v oblasti léčby závislostí, na pracovištích určených pro léčbu bolesti, paliativní péči, ale i pro sportovní medicínu dětí a dospělých, v sociálních službách a domácí péči.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here