Kdo je kdo v oboru nutriční zdravotní péče

0
1784
nutriční zdravotní péče
Foto: Pixabay.com

Oborů nutriční zdravotní péče je několik. Stejně tak profesí. Člověk se může setkat s nutričním terapeutem, nutričním specialistou, nutricionistou, dietologem i výživovým poradcem. Kdo je kdo v nutriční zdravotní péči v přehledu na Zdravezpravy.cz.

Nutriční terapeuti jsou odborníci na klinickou výživu a dietologii. Jsou to nelékařští zdravotničtí pracovníci podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Stejně jako například fyzioterapeuti, optometristi nebo zdravotničtí záchranáři.

Nutriční terapeuti pracují na lůžkových odděleních, ve specializovaných ambulancích státních i nestátních zdravotnických zařízeních. Dále pak ve stravovacích provozech zdravotnických a sociálních zařízeních, ale i v zařízeních školního stravování, v lázeňské péči a obdobných institucích. Tam jsou garanty nutriční zdravotní péče. To znamená, že zajišťují vyšetření stavu výživy, správnou prevenci i léčbu výživou podmíněných onemocnění.

Nutriční terapeut se vzdělává v oborech:
  • Preklinický základ [anatomie, fyziologie, biochemie, farmakologie]
  • Vnitřní lékařství
  • Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví
  • Léčebná a klinická výživa
  • Základy potravinářského zbožíznalství a technologií
  • Obecná a nutriční toxikologie

V minulosti plnila roli nutričního terapeuta dietní sestra. Od roku 2005 je povolání nutriční terapeut dále rozděleno na nutriční asistenty [středoškolské vzdělání] a nutriční terapeuty [vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání].

Kdo je nutriční specialista

Nutriční specialista je název pro navazující magisterské studium [LF MU a 1. LF UK], jehož je nutriční specialista absolventem. Někdy bývá nesprávně jako nutriční specialista označován absolvent – nutriční terapeut se specializací a někdy se jimi označují dokonce i výživoví poradci.

Kdo je nutricionista

Nutricionista je lékař, který absolvováním specifického kurzu získal funkční licenci České lékařské komory F016 v oboru Umělá výživa a metabolická péče. Tuto licenci uděluje Česká lékařská komora [ČLK] na základě vyjádření Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Ta posuzuje odbornou způsobilost lékaře a absolvování potřebných specializačních kurzů. Lékař nutricionista je pak oprávněn pacientům předepisovat enterální a parenterální výživu. A spolu s tím vykazovat výkony pro úhradu pojišťovnou.

Enterální výživa zajišťuje nemocným dostatečné složení výživy [nutrice]. Enterální výživa nemá žádné nežádoucí farmakologické účinky. Nemocnému může být podávána neomezeně dlouho. Podmínkou je funkční trávicí trakt. Jde vlastně o způsob nutriční podpory, ke kterému odborník přistupuje ve chvíli, kdy stravu nemůže pacient přijímat ústy.  Funkce trávicího traktu je ale zachována.

Parenterální výživa znamená podávání umělé výživy přímo do krevního řečiště. To znamená mimo trávicí trakt. Výhodou parenterální výživy je, že s její pomocí lze celkem rychle ovlivnit nutriční stav pacienta. Zároveň umožňuje podávat potřebné živiny v přesném množství.

Kdo je dietolog

Konkrétní význam slova dietolog ve zdravotnictví není definován. Dietolog může být jakýkoliv lékař, který se zabývá léčebnou výživou. To proto, že pro tento obor neexistuje žádná atestace. Pojem „ústavní dietolog“ je pak v některých zdravotnických zařízeních používán pro odborného garanta léčebné výživy konkrétního zařízení.

Výživový poradce, nutriční poradce a výživový specialista

Výživový poradce není nutriční terapeut a může pracovat výhradně se zdravými lidmi. Jde o volnou živnost, která není podmíněna žádným vzděláním. Může ji vykonávat kdokoliv, kdo splňuje podmínky pro udělení živnostenského oprávnění.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here