Podvýživa ohrožuje pacienty nejen v nemocnicích

0
687
podvýživa
Foto: Pixabay.com

Podvýživa či výrazný váhový úbytek [malnutrice] celosvětově ohrožuje až 40 % pacientů v ústavních zařízeních. Riziko malnutrice hrozí pacientům i v ambulantní péči. A podvýživa pacientů se tyká i českých nemocnic a sociálních zařízení. 

Nežádoucí váhový úbytek v důsledku nemoci ovlivňuje zdravotní stav pacienta a má i značné ekonomické dopady. To i to tak přimělo Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] k akci.

„Rozhodli jsme se tématem podvýživa ve zdravotnických zařízeních zabývat více do hloubky. Založili jsme pracovní skupinu pro nemocniční stravování a nutriční péči. Postupně nastavíme nutriční pravidla a standardy. Ty současné totiž v základu pocházejí z 50.let minulého století,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Výsledky studie ústavního stravování:
  • Výrazný pokles hmotnosti [o více než 8 kg] zaznamenalo 12,8 % z celkového počtu více než 2 300 pacientů standardních lůžkových odděleních.
  • Méně než polovinu porce konzumovalo 12,8 % z celkového počtu přes 2 300 pacientů standardních lůžkových oddělení.
  • Jako nejčastější příčinu nižší konzumace stravy na standardních lůžkových odděleních uvedli čeští pacienti, že jsou normálně zvyklí na menší porce [24,4 % případů ve srovnání s 11,0 % případů v celosvětovém měřítku].
  • Ze všech pacientů na standardních lůžkových odděleních bylo 47 % seniorů ve věku 70+

Cílem podle ministra Adama Vojtěcha je mít do konce letošního roku doporučený postup stravování v nemocnicích. Má jít o závazná doporučení, metodiku, která bude obsahovat například způsob výpočtu nákladů na denní stravu, charakteristiky a seznam základních diet.

„Tuto metodiku zavedeme nejdříve do nemocnic, které spadají pod ministerstvo, ale chceme ji postupně dostat do všech nemocnic,“ upřesnil pro Zdravezpravy.cz.

Podvýživa: V čem je problém

Malnutrice je stav, který je způsoben nedostatečným nebo nevyváženým příjmem výživy, anebo i poruchou vstřebávání živin z přijaté potravy. Při malnutrici dochází ke změnám tělesného složení, zejména úbytku svalové hmoty. Pacientům ubývá fyzických sil, zhoršuje se psychika, ale i mentální funkce. Běžný je i zvýšený výskyt zdravotních komplikací.

„V České republice máme ve srovnání s okolními zeměmi vyšší podíl pacientů v nemocničních zařízeních s výraznými váhovými úbytky. Týká se to zejména pacientů ve vyšších věkových kategoriích,“ říká ústavní dietolog ze IV. Interní kliniky VFN a 1.LF UK v Praze František Novák.

Řešením je podle něj zlepšení speciálních diet tak, aby pokrmy byly podávané v dostatečně atraktivní podobě. To znamená, aby dobře chutnaly, pěkně vypadaly a pokud možno i lahodně voněly.

„Výraznému hubnutí je nutné předcházet už v ústavním zařízení. To ale vyžaduje správné nastavení stravy od zodpovědných nutričních terapeutů,“ doplňuje František Novák.

Neuvěřitelných 60 miliard korun

Výrazné hubnutí pacientů v nemocnicích má i svou ekonomickou stránku. Roční náklady na zdravotní a sociální péči vyvolanou následky malnutrice při nemoci jsou u nás odhadovány dokonce až na 60 miliard korun. Důvod je podle odborníků ten, že podvýživou trpí lidé v zařízeních ústavní nebo i sociální péče. Často za odmítáním stravy stojí i samotná přítomnost nemoci.

„Nezdravým zhubnutím v důsledku nemoci ubývají pacientům fyzické síly a spolu s tím se u nich zhoršuje i jejich psychický stav. A tím dochází k tomu, že celková zdravotní kondice pacienta není dobrá a prodlužuje se pobyt pacienta v ústavním zařízení. A přidají se i další nemoci,“ vysvětluje František Novák.

Podle něj je zcela zásadní, aby součástí léčebné terapie byla i správná a kvalitní nutriční péče.

„Významnou roli přitom hraje edukace a kvalita nemocničního personálu, to znamená nutričních terapeutů a také kuchařů. To proto, že každý pacient se speciálními výživovými požadavky musí mít ihned při nástupu nastavený svůj výživový program,“ uzavírá.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here