Na co cílí o.p.s. Aliance pro nutriční péči

0
613
Aliance_pro_nutricni_peci
Ilustrace: APNP

Aliance pro nutriční péči, o.p.s. [APNP] sdružuje organizace se společným cílem, kterým je zlepšení kvality výživy obyvatel České republiky. Založena byla v roce 2019 jako zapsaný spolek.

Aliance pro nutriční péči je platforma pro spolupráci klíčových zainteresovaných partnerů s cílem zlepšit nutriční péči v České republice. Zaměřuje se na zvyšování kvality a dostupnosti nutriční péče pro pacienty trpící podvýživou spojenou s onemocněním nebo věkem. Jejím hlavním nástrojem jsou data získaná z pravidelného celoplošného nutričního screeningu. Alianci pro nutriční péči založili Ing. Ivana Pražanová, Doc. MUDr. Pavel Těšínský a Ing. Jan Smitka.

Cíle Aliance pro nutriční péči

Zvyšování kvality a dostupnosti nutriční péče pro všechny pacienty trpící podvýživou spojenou s onemocněním nebo věkem, a to zejména prostřednictvím:

 • Zavedení celoplošného systému vyhledávání rizika podvýživy – nutriční screening
 • Zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice malnutrice
 • Zlepšování dostupnosti správné nutriční péče na všech úrovních zdravotní péče
 • Začlenění nutriční péče do léčebných standardů a postupů
 • Sledování a vyhodnocování výskytu malnutrice jako ukazatele kvality zdravotní péče
 • Edukace v otázkách výživy a nutriční péče v České republice včetně přednáškové a publikační činnosti
 • Podpora státních programů a jejich náplň, které jsou v souladu s cíli sdružení [např. Zdraví 2020 a další]
 • Spolupráce na mezinárodní úrovni v souladu s hlavním posláním spolku

Členy Aliance pro nutriční péči jsou Společnost pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči, Asociace výrobců klinické výživy, Česká asociace nutričních terapeutů a Sekce nutričních terapeutů České asociace sester.

Orgány Aliance pro nutriční péči

Statutární orgán:
 • Ředitelka: Mgr. Ing. Ivana Pražanová
Správní rada:
 • Předseda správní rady: doc. MUDr. Pavel Těšínský
 • Člen správní rady: Ing. Jan Smitka
 • Člen správní rady: Bc. Věra Andrášková
Dozorčí rada:
 • Předseda dozorčí rady: Jiří Neumann
 • Člen dozorčí rady: doc. MUDr. František Novák, PhD.
 • Člen dozorčí rady: Mgr. et Mgr. Martina Kollerová

Co je Nutriční den

V souvislosti se zvyšováním kvality nutriční péče aliance pořádá každý rok Nutriční den. Jde o mezinárodní jednodenní akci. Během ní jsou sbírány informace k výskytu podvýživy [malnutrice] a nutriční péče v nemocnicích a pobytových zařízeních sociálních služeb.

Kdo je kdo v oboru nutriční zdravotní péče

Na jednotlivých odděleních se vyplňují anonymně jednoduché dotazníky například o charakteru nemoci, stavu výživy, schopnosti přijímat potravu, poskytnuté nutriční péči. Dotazníky aliance posílá do centralizovaného pracoviště do Vídně, kde se získaná data vyhodnocují. Každé zapojené pracoviště dostává jak své výsledky šetření, tak ale i všech ostatních zúčastněných subjektů. Proto si pak mohou zapojená oddělení srovnat své výsledky s těmi ostatními.

V roce 2017 se konal Nutriční den, do kterého se v ČR zapojilo asi 1700 pacientů, více než 740 pacientů 55 standardních lůžkových oddělení, více než 130 pacientů jednotek intenzivní péče, více než 40 onkologických pacientů a 780 klientů zařízení sociálních služeb pro seniory.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here