1. LF UK připomíná profesory Eiselta, Weisse a Strenga

0
195
1_LF_UK
Děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka [uprostřed] se studenty 1. LF UK / Foto a ilustrace: 1. LF UK

Výročí 140 let výuky v češtině oslaví letos 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy [1. LF UK] ve velkém stylu. Součástí oslav je koncert v Kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, ale i pásmo volně dostupných přednášek.

Ty pokrývají okolnosti vzniku a historii výuky v češtině na 1. LF UK. Oslavy fakulta zahájí ve středu 15. listopadu v prostorech Ústavu patologie v historické budově Hlavova ústavu.

Přednáškové pásmo – knihovna Hlavova ústavu – vstup zdarma

[Zdroj: 1. LF UK]

Již 140 let se studenti pražské lékařské fakulty učí v češtině. Česká lékařská fakulta tehdejší Karlo-Ferdinandova univerzita zahájila svoji činnost v roce 1883. Stalo se tak po rozdělení pražské univerzity na německou a českou část.

Záleželo na profesorech, jaký jazyk si vyberou

Profesorům se při rozdělení dovolila svoboda volby, zda chtějí pokračovat na německé či české instituci. Podle toho, jak se rozhodli, přecházelo celé pracoviště včetně budovy, zařízení i zaměstnanců takzvaně „za nimi.“ Současně tehdy panovala obava, že se pro nedostatek odborníků a nezájem studentů i pacientů nepodaří českou lékařskou fakultu spustit.

„Proto na ni tehdy přešli pouze tři odvážní profesoři, internista Bohumil Eiselt, chirurg Vilém Weiss a porodník Jan Streng,“ říká přednosta Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků docent Karel Černý.

Obavy se podle něj navíc nenaplnily. Zájem o studium v češtině narůstal už od poloviny 19. století. Na jeho konci pak počet studentů české lékařské fakulty překonal počet studentů fakulty německé.

1. LF UK po 2. světové válce a přednášky v češtině

Přednášky v češtině se na pražské lékařské fakultě objevovaly již od 50. let 19. století. K nejvytrvalejším v tomto ohledu patřil Bohumil Eiselt. Ten přednášky vypisoval pravidelně a nepřetržitě až do rozdělení fakulty v roce 1883.

Obě lékařské fakulty pokračovaly v činnosti i po vzniku Československa v roce 1918 až do 17. listopadu 1939. Tehdy němečtí okupanti uzavřeli české vysoké školy. Šlo o reakci na protinacistické studentské demonstrace, jež vyvrcholily pohřbem jednoho z jejich účastníků, zastřeleného studenta medicíny Jana Opletala.

Po zrušení německé lékařské fakulty po skončení druhé světové války v roce 1945 již existovala pouze česká lékařská fakulta. V roce 1953 se rozdělila na tři samostatné fakulty.

  • Fakultu všeobecného lékařství [s připojeným stomatologickým směrem]
  • Lékařskou fakultu hygienickou
  • Fakultu dětského lékařství

Jejich názvy se ještě jednou změnily, a od roku 1990 se označují číslovkami. Ta největší z nich, Fakulta všeobecného lékařství, se od té doby jmenuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy [1. LF UK].

Zajímavým údajem, který přináší historie, je pak i to, že do roku 1900 se dívky mohly přihlásit pouze na hospitační studium. Až nový zákon jim umožnil skládat zkoušky za celou dobu studia. První absolventka Anna Honzáková promovala na doktorku veškerého lékařství až v roce 1902.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here