Na modernizaci softwarů ve zdravotnictví půjde 2,4 mld. Kč

0
184
softwaru
Ilustrační foto: Pixabay.com

Na nákup softwarů, telemedicínských nástrojů a modernizaci stávajících IT systémů ve zdravotnictví vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [MMR] tři dotační výzvy z evropských fondů. V nich nabízí celkem 2,4 miliardy korun.

Podpora jde z Evropského fondu pro regionální rozvoj [EFRR] a cílí především na zlepšení digitalizace zdravotnických dat. Fond spadá pod Integrovaný regionální Operační program [IROP], který spravuje MMR. Aktuálně v EFRR na rozvoj elektronizace ve zdravotnictví otevřelo tři výzvy v celkovém objem 2,4 miliardy korun.

„Finanční prostředky mohou zdravotnická zařízení využít na nákup nových softwarových nástrojů a na rozšíření už existujících informačních systémů,“ píše k čerpání dotace MMR.

Z první výzvy IROP [78. výzva IROP] mohou o podporu žádat poskytovatelé zdravotních služeb z méně rozvinutých regionů. Celkem je v ní na podporu vyčleněno 401 milionů korun. Oprávněnými žadateli jsou v tomto případě zařízení z Ústeckého a Karlovarského kraje, Pardubického, Libereckého a Královehradeckého kraje. Za méně rozvinutý kraj považují kritéria pro čerpání dotace ještě Moravskoslezský kraj, Olomoucký a Zlínský kraj.

Modernizace softwarů a základ pro jednotné sdílení dat

Druhá výzva EFRR [79. výzva IROP] je určená pro projekty na území přechodových regionů. Celkem z ní mohou oprávněná zařízení načerpat 1,145 miliardy korun.

Poslanci zkritizovali ministra Válka za přílepek o elektronizaci

Mezi přechodové regiony pro posuzování nároku na dotaci patří zařízení ve Středočeském kraji, Plzeňském a Jihočeském kraji. Dále v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina.

A celkový objem peněz v posledně vyhlášené výzvě [80. výzva IROP] činí necelých 884 milionů korun. Žádat o podporu z ní mohou všechna zdravotnická zařízení z celé České republiky, včetně hlavního města Prahy.

Za prostředky ze zmiňovaných dotačních výzev mají podle požadavků EU tuzemská zdravotnická zařízení zmodernizovat své softwary a datové základny tak, aby se ke zdravotnickým datům dostala prakticky odkudkoliv. To s pomocí standardních elektronických rozhraní, portálů i mobilních a webových aplikací.

Zdravotnictví potřebuje apizaci, říká Jiří Pecina

 

Stejně tak mají evropské dotace čerpané z EFRR pro rozvoj digitalizace vést k implementaci telemedicínských nástrojů do praxe tak, aby se šetřily peníze i kapacity zdravotnického personálu i samotných zařízení.

EHDS: EU se připravuje na sdílení zdravotních dat

Na jednotném sdílení zdravotnických dat napříč celou Evropskou unií [EU] již zástupci Evropské komise a dalších unijních orgánu pracují. Ke schválení jednotných evropských pravidel pro sdílení zdravotních dat v EU by mělo dojít v příštím roce. Představa je taková, že EHDS [European Health Data Space] začne fungovat do tří let.

Někteří jsou k termínu zavedení sdílených zdravotních dat do praxe ale skeptičtější. Například Thomas Brookland z European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations [EFPIA]. I přesto zůstává, jak uvedl v nedávném podcastu Zdravé Zprávy, optimistou. Už kvůli tomu, že EHDS je obsáhlý a ambiciózní projekt EU. I proto se nedá do praxe zavést ze dne na den.

„Důležité je, že politici v Evropě mají jasnou vizi, čeho chtějí dosáhnout. Jedná se ale o velice obsáhlou agendu. Máme tu 27 zemí s rozdílnými zdravotními systémy a právním prostředím. To znamená, že než se EHDS zavede do praxe, vezme to ještě hodně času,“ uvedl Thomas Brookland z EFPIA.

EHDS se blíží. Češi sdílení zdravotních dat v EU podporují

Upozornil, že zavedení jednotného sdílení zdravotních dat v Evropě nemá smysl uspěchat. To kvůli tomu, že pokud by se na zavedení systému až příliš spěchalo, mohl by vzniknout jakýsi paskvil, který by napáchal více škody než užitku.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here