Nejsme kartel a ani nejdražší na světě, tvrdí čeští ortodontisté

1
4325
ortodontiste
Foto: Redakce Zdravé Zprávy

Zdravé Zprávy tento týden publikovaly článek o zkušenosti Ing. Patrika Lenárta s ortodontistou Dr. Ondřejem Suchým. Článek se dotkl České ortodontické společnosti. Proč? Více v reakci jejího předsedy MUDr. Ivo Marka Ph.D.

Se zájmem jsme si přečetli Váš poslední článek věnovaný našemu oboru s názvem „Ortodoncie v Česku? To je normální kartel!“, který je věnovaný sporu pacienta pana Patrika Lenárta s Dr. Ondřejem Suchým.

Velice oceňujeme, že v článku dáváte široký prostor oběma stranám k vyjádření a Dr. Suchý dostal možnost svůj názor prezentovat. Nicméně, dovolte mi přeci jen komentovat dvě záležitosti tohoto sdělení.

K samotnému případu. Pacient v ČR má několik možností, jak oficiálně vyjádřit svoji nespokojenost s výsledkem práce ošetřujícího lékaře. Kromě standardního právního sporu, kdy kvalitu odvedené práce lékařem hodnotí soudní znalci, může pacient podat podnět k Revizní komisi České stomatologické komory [ČSK]. V ní léčebné postupy, kvalitu výsledku a případné pochybení lékaře hodnotí členové revizní komise a znalci ČSK v daném oboru.

Stížnost na postupy práce a kvalitu výsledku práce Dr. Suchého pan Lenárt revizní komisi podal. Avšak ta neshledala žádné pochybení v léčebném protokolu Dr. Suchého. Tím se případ v civilním životě dostává do pozice tvrzení proti tvrzení, jak je to patrno i z textu druhé poloviny článku.

Ortodoncie v Česku? To je normální kartel! Říká Patrik Lenárt

Obě strany svá tvrzení zpochybňují a každý z nich situaci vidí diametrálně odlišně. Zásadní otázkou totiž je, jaká byla artikulace chrupu bezprostředně po léčbě, nikoliv až několik měsíců po ní. Pokud totiž došlo k recidivě vady a návratu zubů do původní pozice, lékař hodnotící až tuto následnou situaci bez znalosti celé lékařské historie není schopen posoudit stav chrupu objektivně.

Prezident ČSK Roman Šmucler prezentuje jen své dojmy

Je tak pro nás zcela nepochopitelný a neakceptovatelný poslední odstavec Vašeho článku, jež by měl být jakýmsi objektivním resumé obsahu. Zde doslova uvádíte: „Ať už je pravda kdekoliv – bez ohledu na to, co říká pan Lenárt nebo pan Suchý – jisté tak je jen to, že pravdu má Milan Kubek z České lékařské komory, když tvrdí, že to, co se v Česku stalo ve stomatologii, je šílená ostuda.”

Pokud nám je známo, tak Dr. Kubek v daném rozhovoru mluvil o nedostatku stomatologů v ČR a ponižujících situacích, kdy lidé stojí celou noc ve frontě na to, aby se mohli registrovat u stomatologa, nikoliv o tom, jak ČSK řeší stížnosti pacientů. Ve sporu pana Lenárta s Dr. Suchým vše proběhlo tak, jak je uvedeno ve stanovách ČSK, nad tím opravdu nemůže být žádná pochybnost.

To, co se stalo ve stomatologii, je šílená ostuda, říká Milan Kubek

Vaše další připomínka, že má pravdu prezident ČSK doc. Šmucler, když tvrdí, že česká ortodoncie patří k těm nejdražších na světě, pak s článkem absolutně nesouvisí a vůbec se primární ceny za ortodontickou péči netýká.

I když jsem se Vám v telefonickém rozhovoru po vydání původního článku snažil vysvětlit, že prezident ČSK na tiskové konferenci deklaruje jen své osobní dojmy nepodložené žádnými fakty, bohužel toto jeho velmi nešťastné vyjádření je nyní opět citováno. Aniž by se zakládalo na jakýchkoliv relevantních datech.

Ortodoncie v Česku je nejdražší na světě, říká Roman Šmucler

Z posledního průzkumu Evropského sdružení ortodontických společností [EFOSA] je patrno, že se ceny za ortodontickou terapii v ČR u pacientů do 21 let nachází výrazně pod evropským průměrem, u dospělých pacientů pak v evropském průměru, nicméně i tak o 10-20 % níže oproti cenám na Slovensku či v Rakousku a až o 30% oproti Německu.

Nejsme kartel, tvrdí ortodontisté

Dovolte nám prosím ještě komentovat často používané slovo kartel. Jistě všichni víme, že kartelová dohoda je porušení hospodářské soutěže obchodní dohodou mezi soutěžiteli. To, že ortodontisté mají podobné ceny, vychází z velmi podobných minutových nákladů jednotlivých ordinací. To, že zastávají podobný názor na terapii zase vychází z propracovaného vzdělávacího systému, kterým všichni povinně absolvují, a tak je velmi těžké očekávat diametrálně odlišné medicinské hodnocení status presens u daného pacienta.

Jistě jsme schopni pochopit novinářskou zkratku. Chápeme význam ráznosti titulků a jejich význam pro zachycení pozornosti čtenáře. Nicméně nás upřímně mrzí zhodnocení celé sporné záležitosti, které s daným případem naprosto nesouvisí. A cítíme se daným článkem značně poškozeni na cti.

Za Českou ortodontickou společnost, MUDr. Ivo Marek Ph.D.

1 komentář

  1. Již v devadesátých letech se vědělo, že je málo zubařů.
    To, že vznikají kasty nadstandartně, neoprávněně se obohacující, plně souvisí s kapitalizmem. Právníci, doktoři, poradci, politici, ekonomové, podnikatelé. Nikdo jim nebere schopnosti ale trh není vyrovnaná konkurence prodávajícího a kupce. Vždy se vychýlí na stranu toho, kdo má větší lokty.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here