Kongres následné intenzivní péče zahájí už letos v dubnu

0
272
intenzivni_pece
Pracovníci oddělení následné intenzivní péče v Nemocnici Ostrov / Foto: Nemocnice Ostrov

První ročník velkého Kongresu následné intenzivní péče odstartuje 10. až 12. dubna v OREA Hotel Pyramida Praha. Součástí programu jsou i firemní sympozia a edukativní workshopy. Bližší informace jsou dostupné na adrese Kongresnip.cz.

Kongres pořádá skupina Penta Hospitals CZ podle stavovského předpisu České lékařské komory číslo 16. To značí, že účast na něm se hodnotí 18 kredity.

„Rádi přivítáme všechny lékaře i zdravotní sestry různých odborností, kteří se podílejí na poskytování péče na pracovištích následné intenzivní péče, následné ventilační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, v ambulancích post-intenzivní péče nebo v domácí intenzivní péči při zabezpečení domácí umělé plicní ventilace,“ uvedl pro Zdravé Zprávy mluvčí skupiny Penta Hospitals CZ Vladislav Podracký.

Myšlenka uspořádat Kongres následné intenzivní péče [KNIP] podle něj vznikl v Nemocnici Ostrov po komunikaci mezi zdravotníky následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče i pracovišť akutní péče napříč Českou republikou. Upozorňuje, že vzhledem k rozvoji intenzivní medicíny, demografickému vývoji a vzrůstající polymorbiditě a křehkosti pacientů je do budoucna vysoce pravděpodobný nárůst počtu pacientů právě v oblasti následné intenzivní péče.

Co nabídne Kongres následné intenzivní péče

Součástí programu kongresu jsou firemní sympozia a edukativní workshopy. Samozřejmostí budou i možnosti neformálních setkání a diskusí při doprovodných společenských akcích kongresu. Ve dvou samostatných přednáškových sekcích pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky se účastníci dočkají zajímavých informací v následujících oblastech:

  • Chronická kritická choroba a syndrom zánětu, imunosuprese a katabolismu
  • Sepse, antibiotická terapie, multirezistence
  • Plicní ventilace, ventilační weaning, postintubační komplikace dýchacích cest
  • Delirium, analgosedace, psychofarmakoterapie
  • Nutriční podpora chronicky kriticky nemocných
  • Etika, paliativní péče, rozhodovací procesy
  • Dětská následná intenzivní péče
  • Ambulantní následná intenzivní péče

Cílem KNIP je nejen uskutečnění postgraduální vzdělávací akce a společného setkání odborníků napříč obory, ale i navázání úzké spolupráce mezi jednotlivými pracovišti následné a akutní intenzivní péče. Důležité je rovněž vytvoření komunikační platformy pro oborovou a multidisciplinární výměnu informací, konzultace, edukaci, výzkum a přípravu algoritmů nebo doporučených postupů.

Největší nedostatek panuje u lůžek DIOP

Podle Vladislava Podrackého prozatím bohužel zůstává segment intenzivní péče spíše opomíjeným a okrajovým tématem diskusí intenzivistů. To přesto, že v Česku existuje již více než 25 let a je velmi rozsáhlým a významným medicínským oborem.

„Do současné doby zatím nebylo v České republice realizováno žádné plnohodnotné odborné celostátní setkání zdravotnických a nezdravotnických pracovníků poskytujících následnou intenzivní péči,“ říká.

A podle něj je to škoda, protože dlouhodobě rostou počty pacientů, u kterých došlo ke stabilizaci zdravotního stavu po zvládnutí náhlé kritické nemoci či náhlého kritického zhoršení chronické nemoci. Avšak jejich zdravotní stav nadále vyžaduje částečnou nebo úplnou podporu jedné či více základních životních funkcí.

V České republice je podle údajů [k 1.1. 2023] Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR] celkem 58 pracovišť následné intenzivní péče [NIP] a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče [DIOP] nebo jejich kombinací, které mají smlouvu s VZP ČR.

Podle odborníků lůžková kapacita i tak není plně dostačující. Chybí lůžka NIP zejména z důvodů nerovnoměrné regionální lůžkové sítě. A chybějí také v oblastech, kde se koncentruje superspecializovaná akutní péče. Dále chybí lůžka pro pacienty s nutností trvalé umělé plicní ventilace, které lékaři z různých důvodů nemohou propustit do domácí péče s umělou plicní ventilací [DUPV]. Největší nedostatek je pak lůžek v oblasti DIOP.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here