Zdravotní pojišťovny vydají desítky tisíc potvrzení o bezdlužnosti ročně

0
1532
potvrzeni_o_bezdluznosti
Foto: Freepik.com

Potvrzení o bezdlužnosti od institucí, jako je finanční úřad, sociální správa, úřady práce a zdravotní pojišťovny, podmiňují třeba schválení dotací, úvěrů i účast ve veřejných soutěžích. Zdravotní pojišťovny jich vydají desítky tisíc ročně. 

Potvrzení o bezdlužnosti dokládá, že u daného zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] nebo pojištěnce zdravotní pojišťovna neeviduje nedoplatky na pojistném. Stejně jako to, že u nich pojišťovna neeviduje penále kvůli nedoplatku na veřejném zdravotním pojištění.

O tom, že se jedná o rozsáhlou agendu, svědčí například i to, že co do počtu klientů v Česku třetí největší Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [ČPZP] přijala za rok 2023 bezmála 37 tisíc žádostí o potvrzení bezdlužnosti. A od letošního ledna už jí dorazilo přes 9 500 takových žádostí.

„Pokud občan, pojištěnec nebo zaměstnavatel potřebuje vystavit potvrzení o bezdlužnosti od České průmyslové zdravotní pojišťovny, stačí zaslat vyplněný formulář, který najde na webových stránkách ČPZP,“ říká k tomu, jak nejlépe o potvrzení bezdlužnosti požádat, mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Tiskopis podle ní obsahuje standardní náležitosti žádosti. Jako je název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby. Dále identifikační nebo rodné číslo, datum narození u zahraničních osob. V tiskopisu žadatel dále vyplňuje adresu sídla či trvalého pobytu a datum, ke kterému chce potvrzení vydat. Rovněž uvede způsob odeslání potvrzení, kontaktní údaje, datum podání žádosti a zapomenout nesmí žádost ani podepsat.

Potvrzení o bezdlužnosti pojišťovna vydá do 30 dnů

Na vydání potvrzení o bezdlužnosti mají zdravotní pojišťovny zákonnou lhůtu 30 dnů a vydávají ho bezplatně, tedy zdarma. Žadatelé se založenou datovou schránkou dostanou potvrzení standardně do datové schránky. V opačném případě ho pojišťovna zašle na uvedenou doručovací adresu. Anebo si jej žadatel může vyzvednout osobně v tištěné podobě přímo na pobočce pojišťovny, u níž o potvrzení požádal.

Jestliže žadatel není zároveň příjemcem potvrzení, pak zdravotní pojišťovně dokládá k žádosti plnou moc k zastupování nebo zbavení mlčenlivosti. Žádost o potvrzení bezdlužnosti mohou poslat do zdravotní pojišťovny všechny fyzické i právnické osoby, které takové potvrzení potřebují. To znamená zaměstnavatelé, dále statutární zástupci organizací, ale také občané, tedy pojištěnci.

I lidé v daňové exekuci se zbaví dluhu na zdravotním pojištění bez penále

Důvodů k vydání potvrzení je více. Často je podmínkou pro účast ve veřejném výběrovém řízení nebo pro schválení peněžního úvěru. V některých případech slouží i jako doklad k účetní závěrce a internímu auditu. Anebo je potvrzení o bezdlužnosti potřeba pro jednání na úřadech. Instituce jako úřady práce, celní správa, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nebo Národní bezpečnostní úřad si obvykle zajišťují potvrzení „v zastoupení“ žadatelů kvůli zrychlení procesu svého řízení.

Nedoplatek a penále brání vydání potvrzení

Potvrzení o bezdlužnosti zdravotní pojišťovny nevydají v případě, že u dané společnosti,  nebo pojištěnce vedou nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejném zdravotním pojištění. Kupříkladu u ČPZP připadalo na loňských 37 tisíc přijatých žádostí o vydání potvrzení bezdlužnosti 6,6 procenta zamítnutých žádostí. To je zhruba 2 500 zamítnutí. Nedoplatky a penále na pojistném jak u samotných pojištěnců, tak u zaměstnavatelů zdravotní pojišťovny vymáhají.

„Upozorňujeme a vyzýváme k úhradě evidovaného nebo předepsaného nedoplatku výzvou k úhradě, výkazem nedoplatků, poslední upomínkou před vymáháním. Pokud ani v takovém případě není nedoplatek uhrazen, přistoupí ČPZP k vymáhání formou daňové či soudní exekuce,“ popisuje praktické kroky vymáhání nedoplatků a penále na pojistném mluvčí Mazurová.

Nezletilí cizinci z třetích zemí povinně vstupují do veřejného zdravotnictví

Zároveň připomíná, že pojištěnec i jakýkoliv jiný plátce pojistného s vyměřeným dlužným pojistným a penále může pojišťovnu požádat o prominutí vyměřeného penále formou žádosti o odstranění tvrdosti zákona. Odpuštění penále ale podmiňuje splacení dlužného pojistného, nedoplatku. A to nejpozději ke dni podání žádosti o odstranění tvrdosti zákona. Žadatel rovněž nesmí být v likvidaci a na jeho majetek nesmí být podán insolvenční návrh.

Žádost o prominutí penále do výše 30 000 Kč projednává Komise zdravotní pojišťovny. U vyšších částek rozhoduje o prominutí vyměřeného penále Rozhodčí orgán dané pojišťovny.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here