I lidé v daňové exekuci se zbaví dluhu na zdravotním pojištění bez penále

0
1606
danove_exekuci
Foto: Pexels.com

Lidé v daňové exekuci kvůli dluhům na zdravotním pojištění zřejmě v druhé polovině letošního roku dostanou šanci na vyrovnání dluhu bez poplatků a exekučních nákladů. Dříve dostali tuto možnost jen lidé v soudní exekuci.

Návrh na možnost snazšího vyrovnání neuhrazených odvodů na veřejné zdravotní pojištění, které je v Česku povinné pro všechny, pro některé dlužníky v daňové exekuci projedná tento týden ve středu [17.1.] vláda. Z předběžného stanoviska připraveného pro jednání vyplývá, že tento návrh kabinet patrně podpoří.

Pokud by se dlužníci přihlásili k úhradě dlužného pojistného, které už pojišťovna vymáhá daňovou exekucí, nemuseli by platit penále a exekuční náklady.

„Vzhledem k tomu, že dřívější právní úpravy se týkaly pouze odpuštění penále a exekučních nákladů v rámci soudních exekucí, jeví se jako spravedlivé, aby shodná možnost byla poskytnuta i těm osobám, u nichž je celá dlužná částka předmětem exekuce podle daňového řádu,” uvádí autoři předlohy.

Zavedení mimořádné úlevy navrhuje předloha skupiny poslanců opozičního hnutí ANO a vládních KDU-ČSL, STAN a Pirátů. Exekuce podle daňového řádu využívá podle předkladatelů v čele s Patrikem Nacherem [ANO] zejména Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR]. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny spoléhají standardně na soudní exekutory. K dalším předkladatelům za koaliční poslance patří Marek Výborný [KDU-ČSL], Barbora Urbanová [STAN] a Jakub Michálek [Piráti].

Prominutí penále na pojistném při daňové exekuci

Exekuce na dlužníky neprovádí pouze soudní exekutoři. Například dluhy na daních, místních poplatcích, pokutách od úřadů a některých dalších platbách státu úřady mohou podle daňového řádu vymáhat samy v daňové exekuci. Často tento způsob vymáhání dluhu volí finanční úřady, celníci, obecní úřady a zmiňovaná VZP ČR.

Prominutí penále a dodatečných nákladů by se podle předlohy týkalo těch fyzických osob, vůči nimž byla nařízená daňová exekuce nejpozději do konce loňského roku. K úhradě dlužného zdravotního pojištění by se tito lidé museli přihlásit ve lhůtě od začátku letošního července do konce listopadu. Zaplatit by je museli do konce roku.

Dluhy převyšující 5 000 korun by lidé spláceli ve 12měsíčních splátkách. Na vyrovnání dluhu nad 50 000 korun by měli 36 měsíční splátkový kalendář. Pokud by zadlužený některou ze splátek neposlal, vyměřená daňová exekuce by pokračovala.

Nezletilí cizinci z třetích zemí povinně vstupují do veřejného zdravotnictví

Předkladatelé připouštějí, že by kabinet mohl mít k předloze jedinou připomínku. Týká se podle podkladů nejasnosti výkladu ustanovení, podle kterého se k mimořádné úhradě zdravotních odvodů nepřihlašují dlužníci v zahájeném insolvenčním řízení.

Poslanci očekávají, že o odpuštění penále tímto způsobem požádají nižší tisíce dlužníků. Celkový objem zaplaceného pojistného se bude pohybovat v desítkách milionů korun. Odpuštěné penále by mohlo podle předkladatelů představovat nižší desítky milionů korun.

Jak se žádá o odstranění tvrdosti zákona

Dlužníci na zdravotním pojištění, kterým již nabíhá penále, ale stále ještě nečelí daňové či soudní exekuci, nyní většinou žádají svou zdravotní pojišťovnu o takzvané odstranění tvrdosti zákona.

V žádosti uvedou důvody, proč pojistné neplatily. Většina zdravotních pojišťoven těmto žádostem, především pak těm prvně podaným, vyhoví. A vzniklé penále v plné výši nebo část z něj dlužníkům při doplacení pojistného odpustí.

O odpuštění penále na pojistném se žádá po vyrovnání dluhu

Loni přijali zákonodárci dvojici obdobných zvláštních zákonů. Týkaly se mimořádného odpuštění penále a dalšího příslušenství u dluhů na sociálním pojištění a u daňových dluhů vzniklých u finančních úřadů.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here