Rozvoji demence brání osobní disciplína a trénink

0
300
rozvoji_demence
Foto: Pexels.com

Zhoršování funkcí mozku, které vedou k rozvoji demence, se dá zabránit či ho i oddálit i u Alzheimerovou nemocí geneticky zatížených lidí. Prevence spočívá ve zdravém životním stylu, v trénování paměti a sociálním kontaktu.

Na silný vliv zdravého životního stylu pro udržení paměti, dokonce i u starších osob s dědičným předpokladem rozvoje nejčastější demence Alzheimerovy nemoci, upozorňuje odborný server Harvard Health Publishing Lékařské fakulty Harvard Medical School v Bostonu. Odvolává se přitom na výsledky loni v lednu publikované studie.

„Nyní se na toto téma více zaměřujeme, protože lékařská věda odvedla dobrou práci v léčbě srdečních chorob a rakoviny, ale už toho méně učinila v řešení poruch paměti, jako je právě demence,” říká doktor Andrew Budson, lektor neurologie na Harvard Medical School.

Podle něj se demence navíc obává čím dál více lidí. A to oprávněně i kvůli prodlužující se délce života a pasivnímu způsobu života.

„Odborné společnosti tvrdí, že do roku 2030 postihne demence v USA devět milionů lidí starších 65 let. Do roku 2040 to může být až dvanáct milionů osob,” upozorňuje Budson.

A lépe na tom nebude ani Evropa, kde nyní podle odhadu Světové zdravotnické organizace [WHO] může žít bezmála deset milionů osob s nějakou demencí. V Česku pak s nejčastěji diagnostikovanou Alzheimerovou nemocí žije podle České alzheimerovské společnosti kolem 150 tisíc lidí. A počty pacientů se při současném růstovém trendu podle odborníků do roku 2050 ještě zdvojnásobí.

Rozvoji demence brání zdravá strava i společenský život

Odborníci z Harvard Medical School se v tvrzení, že zdravým životním stylem se dá oddálit, nebo dokonce odvrátit vznik demence, odvolávají na výsledky nedávno zveřejněné studie. Při ní sledovali přes 29 000 osob v Číně bez demence s průměrným věkem 72 let. Účastníci nejprve prošli testem poznávacích funkci. Vědci vyhodnotili i jejich genetické předpoklady pro vznik nemoci. Je totiž známo, že přítomnost genů APO a APOE4 zvyšuje riziko vzniku Alzheimerovy nemoci.

Tuto skupinu pak věci sledovali po dobu deseti let, kdy jim tito lidé popisovali své životní návyky. Konkrétně to, zda dodržují šest základních zdravých návyků, kterými je zdravá strava, pravidelný pohyb, absence alkoholu a tabáku, společenská aktivita a trénování mozku. V době sledování se podrobili i dalším kognitivním testům.

Výsledky studie ukázaly, že u lidí, kteří dodržovali alespoň čtyři ze jmenovaných zdravých návyků, došlo k výraznému zpomalení poklesu paměti ve srovnání s těmi, které žádné zdravé návyky nedodržovali.

„To platilo i pro účastníky s genem, který souvisí s Alzheimerovou chorobou,“ upozorňují autoři studie.

Demence je kvůli stárnutí mozku nevyhnutelná, říká vědec

„To, že máte neurokognitivní poruchu, jako je demence, v rodinné anamnéze, nemusí vždy znamenat, že budete nemocí zasaženi,” upozorňuje Lydia Cho, neuropsycholožka z McLean Hospital přidružené k Harvardu.

Naše genetika totiž podle ní zcela nedefinuje naše fyzické a neurokognitivní zdraví. Doktora Budsona závěry studie nijak nepřekvapily. Uvedl, že již v minulosti přinesly takové závěry mnohé studie.

„Jsem ale nadšený z toho, že další důkazy ukázaly, že těmito změnami zdravého životního stylu jsou lidé skutečně schopni snížit riziko rozvoje demence,” říká s tím, že poselství studie je všem jasné.

„Váš osud je do značné míry ve vašich rukou,” říká a upozorňuje i na to, které zdravé návyky mají lékaři nejčastěji na mysli.

Šest zdravých návyků, které zabraňují demenci

  • Jezte zdravou stravu. Vyvarujte se hlavně konzumaci jednoduchých cukrů a sacharidů ve zpracovaných potravinách. Ty totiž způsobují prudký nárůst glukózy a inzulínu, což poškozuje mozkové buňky.
  • Pravidelně cvičte. Odborníci doporučují alespoň 150 minut nebo 75 minut intenzivního pohybu týdně. Každý týden takového cvičení zlepšuje kondici mozku dvěma způsoby. A sice se snižuje riziko mozkové mrtvice. A rovněž se snižuje riziko poškození mozku.
  • Nekuřte. Nekuřáci jsou oproti kuřákům ve významně nižším riziku vzniku mrtvice.
  • Omezte pití alkoholu. Vypitím i jediného alkoholického nápoje klesá výkonnost paměti.

Na neurodegenerace upozorní i postupné poruchy řeči

  • Zůstaňte společensky aktivní. Pravidelné návštěvy přátel či příbuzných, společenská setkání, cestování a třeba i online chating oddalují demenci. Vědci zatím plně neví, proč tato aktivita udržuje mozek zdravější. Je ale zřejmé, že sociální interakce aktivují rozsáhlé oblasti mozku.
  • Trénujte svůj mozek. Věnujte se zábavné činnosti, ale i čtení, psaní, hraní šachů a karetních her. Účastněte se kurzů, učte se cizímu jazyku a podobně. K trénování paměti poslouží i luštění křížovek, které lidi nutí přemýšlet o pojmech a vztazích mezi slovy.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here