Zemřel dětský lékař, profesor a Jihočech Miloš Velemínský

0
1343
Milos_Veleminsky
Profesor MUDr. Miloš Velemínský, CSc. / Foto: Václav Pancer

V noci ze soboty na neděli zemřel profesor Miloš Velemínský, uznávaný pediatr, pedagog a vědec. Bylo mu 87 let. Profesor Velemínský se specializoval na dětské lékařství, působil i v preklinických oborech. Aktivní byl až do konce svých dnů.

O skonu profesora Miloše Velemínského informovala Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity [ZSF JU]. Podle jejích zástupců byl profesor MUDr. Miloš Velemínský, CSc., doctor honoris causa, význačnou osobností nejen ZSF JU. Se ZSF JU ale spolupracoval již od roku 1991. Významně v ní rozšířil vědecké aktivity. V letech 1998 až 2004 působil jako proděkan pro vědu a výzkum, poté byl sedm let děkanem ZSF JU a na fakultě působil až dosud.

„Odešel velký člověk, kterému i ve vyšším věku záleželo na lidech i chodu naší fakulty. […] Společně s dalšími bývalými děkany, doc. Šemberovou, doc. Vurmem a prof. Tóthovou, nastavil směr naší fakulty a významně se podílel na jejím rozvoji,“ uvedla děkanka ZSF JU Ivana Chloubová.

Přestože byl podle jejích slov profesor Velemínský odborníkem na dětské lékařství, kde bylo těžiště jeho výuky, aktivně se zajímal také o znalosti studentů v preklinických oborech a o jejich všeobecný rozhled.

„Jako lékař vnímal potřebu kvalitního vzdělávání v nelékařských zdravotnických programech, nezbytnost sociálního přesahu v péči o člověka i důležitost profesionálního zásahu při řešení krizových situací,“ uvedla děkanka.

„Odborná i laická veřejnost v profesorovi Miloši Velemínském ztratila velkého profesionála i laskavého a ochotného člověka, na něhož bude s úctou a vděčností vzpomínat několik generací Jihočechů,“ dodala.

Kdo byl a jak žil profesor Velemínský

Profesor Velemínský se narodil 14. 8. 1936 v rodině budějovického zvěrolékaře. Promoval v roce 1960 na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Působil na dětském oddělení nemocnice v Jindřichově Hradci.

V roce 1969 nastoupil jako ordinář na dětské oddělení krajské nemocnice v Českých Budějovicích. Třináct let byl primářem novorozeneckého oddělení a jeho zásluhou byla vytvořena v 70. letech 20. století první jednotka intenzivní péče pro patologické novorozence v ČR. V roce 1984 založil v Českých Budějovicích první samostatné novorozenecké oddělení v ČR. Také založil a dlouhé roky vedl společnost Lékařská služba první pomoci v Třeboni.

„Do konce minulého roku ještě ordinoval ve své dětské ordinaci v Třeboni, pro niž předtím dlouho a pečlivě hledal pediatra, který ho nahradí,“ uvedla ZSF JU.

Systém pediatrické péče skončí, varuje za dětské praktiky Šebková

Spolu s mnoha odbornými publikacemi napsal profesor Velemínský několik populárně naučných knih o dětském lékařství. Kniha „Nemocné dítě – průvodce pro rodiče“ podle zástupců ZSF JU pomohla k navázání kvalifikovaného a oboustranně obohacujícího kontaktu mezi lékaři a rodiči.

„A protože ve své pediatrické praxi potkal profesor Velemínský mnoho matek s těžkými životními osudy, jejich příběhy shrnul i v několika knihách zaměřených i na sociální problematiku,“ dodávají zástupci ZSF JU.

O rodinách, kterým se narodí postižené dítě, napsal knihu „Celebritami proti své vůli. S novinářkou Ivanou Karáskovou také sepsal v roce 2018 autobiografickou knihu „Takový je život“. Což je rozhovor prokládaný skutečnými příběhy pacientů. Ti podávají svědectví o neobyčejné rodičovské obětavosti a vůli. V roce 2023 spolu vytvořili další knihu založenou na autentických příbězích, která se jmenuje „Mámo, táto, a co já?“ a pojednává o vlivu rozvodů a rozchodů na životy dětí.

Nositel státní medaile Za zásluhy

Za svoji činnost obdržel profesor Velemínský mnoho prestižních ocenění. Získal cenu Zlatá šupina udělovanou těm, kteří se svými činy a celoživotní prací zasloužili o rozvoj či dobré jméno kraje. Obdržel také Cenu města Třeboň. Stal se nositelem zlaté Janského plakety. Za přínos neonatologii dostal v roce 2010 občanskou cenu Purpurové srdce. V říjnu 2018 mu prezident Miloš Zeman při slavnostním ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu předal vysoké státní vyznamenání: medaili Za zásluhy.

Děkanka ZSF JU Ivana Chloubová profesora Velemínského hodnotí kladně i jako pedagoga: „V předmětu Úvod do studia provázel studenty v prostorách fakulty a snažil se o to, aby nasáli atmosféru života na fakultě a přijali ji jako svůj další domov. Zaměstnance fakulty vnímal jako svoji druhou velkou rodinu. Věřím, že nás měl rád a my měli rádi jeho.“

Odkázala i na slova maminky v akorát tištěné publikaci „Věda je život, život není věda“, která se skládá z osmi rozhovorů s vědci a pedagogy z Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. V kapitole věnované právě profesorovi Velemínskému matka, jejíž dítě profesor Velemínský léčil, zdůrazňuje jeho člověčenství a schopnost komunikovat s rodiči o těch nejcitlivějších věcech. Hovoří o něm jako o výtečném lékaři a člověku, který miloval lidi, a to i v jejich nejslabších chvílích.

„Vážený pane profesore, velmi jsme si Vás vážili a nezapomeneme na Vás. Odpočívejte v pokoji. Čest Vaší památce,“ uzavírají zástupci ZSF JU.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here