Kandidátem na děkana 1. LF UK je současný děkan Martin Vokurka

0
256
dekan_Martin_Vokurka
Děkan 1. LF UK a kandidát na další funkční období Martin Vokurka. / Foto: 1. LF UK

Kandidátem na děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy [UK] na další čtyřleté funkční období je stávající děkan Martin Vokurka. V pondělí [15.4.] ho jako kandidáta na post zvolil akademický senát fakulty.

O zvolení současného děkana jako kandidáta na další funkční období do čela 1. LF UK informovala veřejnost Dita Václavíková z tiskového oddělení fakulty. Nyní děkana do funkce jmenuje rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Děkan Vokurka stojí v čele 1. LF UK od roku 2020, kdy na pozici nahradil Alexiho Šeda. Zároveň působí jako přednosta Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK.

Jako protikandidát se stávajícímu děkanovi postavil René Foltán, proděkan pro zubní lékařství a přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice [VFN] v Praze.

Zatímco Martin Vokurka získal od členů akademického senátu 20 hlasů, jeho protikandidát René Foltán dostal devět hlasů. Pro přijetí návrhu na jmenování kandidáta na děkana musí daný kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu. Poté nového děkana jmenuje rektor univerzity. Funkční období nového děkana 1. lékařské fakulty UK potrvá do roku 2028.

Děkan Martin Vokurka vede 1. LF UK

Kandidáta na děkana volí akademický senát dané fakulty. Obvykle vybírají jeho členové z akademických pracovníků. Oba kandidáti předkládali koncepci rozvoje fakulty. Minulý týden je prezentovali akademickým pracovníkům a studentům fakulty.

Vokurka ve dvacetistránkovém dokumentu shrnul i své dosavadní působení v jejím čele. Za problémy, které se dosud nepodařilo vyřešit, označil digitalizaci. Včetně modernizace studijního informačního systému, který ale spadá pod rektorát UK. A dále nové prostory pro studenty. Jako hlavní cíle své kandidatury jmenoval vytvoření simulačního centra, výstavbu Biocentra v kampusu UK na Albertově nebo opatření ke zvýšení bezpečnosti fakulty.

„Bohužel již delší čas pozoruji ústup naší fakulty z povědomí odborné veřejnosti, celé rodiny UK a společnosti,” napsal v úvodu své koncepce jeho protikandidát René Foltán.

Fakultám chybí výuka venkovského lékařství, říká David Halata

Svou kandidaturu považuje za příležitost k otevření témat, která nyní na fakultě příliš nerezonují. Mezi svými záměry jmenoval urychlení zavádění moderních forem výuky, řešení nedostatku výukových prostor a hledání nových zdrojů pro potřebné investice. Zlepšit by se podle něj měla i komunikace směrem k potenciálním studentům včetně fakultního webu.

1. LF UK je největší z českých lékařských fakult

A je to právě 1. LF UK, která je největší z osmi lékařských fakult v Česku. Navštěvují ji více než čtyři tisíce studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství. Mimo ně nabízí fakulta studium nelékařských zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a doktorské programy.

1. LF UK připomíná profesory Eiselta, Weisse a Strenga

Fakulta je zároveň jednou z nejproduktivnějších institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná v 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích. Ty jsou společné se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí a Fakultní Thomayerovou nemocnicí a FN Bulovka.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here