Ženy: Jaké zdravotní prohlídky a vyšetření mají v Česku zdarma

0
15649
zeny
Foto: Pixabay.com

Preventivní prohlídky a vyšetření se různí podle věkových skupin a také podle pohlaví. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR [VZP ČR] odpovídá na otázku své klientky, na jaká hrazená vyšetření a prohlídky mají v Česku ženy nárok.

„Pravidelné preventivní prohlídky jsou efektivním prostředkem primární i sekundární prevence, mohou odhalit případné obtíže a včas předejít vážnějším chorobám,“ říká úvodem mluvčí VZP ČR Viktorie Plívová.

Upozorňuje, že na pravidelné preventivní prohlídky navazují screeningové programy. U žen jde o screening karcinomu děložního hrdla, mamografický screening, kolorektální screening, pilotní program časného záchytu karcinomu plic a plošný screening osteoporózy. Tyto screeningové programy cílí na odhalení závažných diagnóz v jejich raném stádiu.

Ženy s včas zachycenými nádory se vrací obvykle s oběma prsy

„Informaci o tom, zda do této kategorie již patříte, by měl podat primárně praktický lékař, u žen například také gynekolog,“ tvrdí Plívová, která přidává i přehled preventivních prohlídek pro ženy.

Hrazené preventivní prohlídky pro ženy

Preventivní prohlídky pro ženy od 18 let věku: Jejich obsah a frekvenci definuje vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

 • Všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře: Koná se každé dva roky. Její součástí jsou předepsaná vyšetření, která se provádějí v určeném věku.
 • Stomatologická preventivní prohlídka: Konají se jednou za rok. Takzvanou druhou prohlídku pro pojištěnce od 18 let hradí zdravotní pojišťovna, pokud jí určí zubní lékař. A tedy to vyžaduje stav pacientky.
 • Gynekologická prohlídka: Ta se koná jednou za rok. Její součástí je screeningová cytologie, to je screening karcinomu děložního hrdla.

V nabídce zdravotních pojišťoven jsou i další odborná a screeningová vyšetření, která jsou součástí všeobecné preventivní prohlídky. U nich nárok na ně určuje hlavně věk ženy.

 Ženy ve věku 18-35 let

Ženy ve věku 35-50 let

 • Ve věku 40 let – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi.
 • Orientační vyšetření moči – každé dva roky.
 • Ve věku 40 let a poté každé dva roky – kontrola glykémie, hladiny cukru v krvi.
 • Ve 40 letech a poté každé čtyři roky – vyšetření EKG.
Screeningové programy a další odborná vyšetření:
 • Ve 35 a 45 letech ženám pojišťovny hradí screeningový test na přítomnost HPV virů.
 • Od 45 let a poté každé dva roky pojišťovny hradí preventivní mamografické vyšetření, mamografický screening.
 • Od 45 do 61 let každé čtyři roky – preventivní oční vyšetření.

Ženy ve věku 50 let a starší

 • Orientační vyšetření moči – každé dva roky.
 • Ve 50 a 60 letech – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi.
 • Každé dva roky – kontrola glykémie, hladiny cukru v krvi.
 • Každé čtyři roky – vyšetření EKG.
 • Od 50 let každé čtyři roky – vyšetření funkce ledvin u pacientek s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi.
 • Od 1. 4. 2023 – screening osteoporózy, případně u preventivní gynekologické prohlídky.

Screening osteoporózy se v praxi osvědčuje, tvrdí pojišťovna

Avšak ani tím nabídka screeningových programů a dalších vyšetření nekončí. Je tu i každé dva roky preventivní mamografické vyšetření [mamografický screening]. Od 50 do 55 let se ženám jednou za rok nabízí vyšetření na okultní krvácení ve stolici. Od 55 let pak toto vyšetření jednou za dva roky. Přičemž vyšetření je možné nahradit screeningovou kolonoskopií – kolorektální screening – jednou za deset let.

Kolonoskopie: Jak jsem navštívil své nitro

A jsou tu další vyšetření:

 •  V 55 letech – ženám pojišťovna hradí screeningový test na přítomnost HPV virů.
 • Od 55 do 74 let – screening karcinomu plic – vyšetřit se mohou nechat současné či bývalé kuřačky s kuřáckou historií 20 vykouřených cigaret denně po dobu 20 let.
 • Do 61 let každé čtyři roky – preventivní oční vyšetření.

Veškerá jmenovaná vyšetření, která jsou pacientce indikována, se hradí z veřejného zdravotního pojištění. Přičemž vyšetření se provádí ve smluvních zdravotnických zařízeních. To znamená u poskytovatele zdravotních služeb, který má smlouvu s danou zdravotní pojišťovnou pacientky.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here