Kam a jak plynou úhrady za pacienta v českém zdravotnictví

0
306

Začněme praktickými lékaři. Ti jsou odměňováni systémem takzvaně kombinované kapitačně výkonové platby. Tedy dostávají část své odměny ve fixní formě prostřednictvím úhrady od pojišťovny. Druhou část tvoří platby za určité výkony.

Zdravotní péče je praktickým lékařům hrazena tím způsobem, že lékař uzavírá smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Každý měsíc jim pak účtuje úhrady za poskytnutou péči za každého svého registrovaného pojištěnce. [Praktický lékař je povinen poskytnout pomoc či ošetření lidem, kteří u něj registrovaní nejsou.]

Zdravotní pojišťovna dopředu oznamuje soupis hrazených úkonů. A nárokuje si za každého pojištěnce paušální měsíční poplatek z povinného zdravotní pojištění.

Financování ambulantních specialistů

Podle odborníků jsou z hlediska financí ambulantní specialisté problémoví. Každým rokem si nárokují více peněz ze systému veřejného zdravotnictví a přibývá jich. Problémy spočívají i v určování ceny za jejich výkony. Ministerstvo zdravotnictví ČR vypracovalo Seznam zdravotních výkonů. Podle něj specialista vykazuje své úkony prostřednictvím daných bodů.  Avšak korunová hodnota jednoho bodu je výsledkem komplikovaných dohodovacíc řízení mezi Českou lékařskou komorou a zdravotními pojišťovnami.

Stomatologická péče

Stomatologická péče je v rámci českého zdravotního systému unikátní. A nutno dodat, že vždy byla. Zubaři mají vlastní sazebník výkonů v korunovém vyjádření. Je zde obsažen i seznam nadstandardních materiálů a výrobků. A ty mohou být hrazeny zcela či částečně pacientem. Výjimkou nejsou ani praxe, kde náklady na péči platí plně klient, protože zubař nespolupracuje se zdravotními pojišťovnami.

Akutní lůžková péče

U akutní lůžkové péče způsob platby závisí na druhu zdravotnického zařízení. Na výběr je ze dvou možností.

  • Paušální sazbou na jednoho ošetřeného pojištěnce v lůžkové péči, ambulanci, dopravě a jiné ústavní péči,
  • Hodnotou bodu Kč v odborných léčebných ústavech (OLÚ) a léčebnách dlouhodobě nemocných [LDN]
Zdravotnická záchranná služba je financována buď paušální sazbou oproti referenčnímu pololetí nebo hodnotou bodu v Kč.

Známou kapitolou jsou i regulační poplatky: Ty byly v ČR zavedeny 1. ledna 2008, aby byly nakonec v lednu roku 2015 zrušeny. Zůstal jen poplatek 90 Kč na pohotovosti.

 

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here