Nemocnici Na Homolce řídí Petr Polouček

0
658
nemocnice_na_homolce
Foto: Archiv Zdravé Zprávy

Petr Polouček nastoupil jako nový ředitel Nemocnice Na Homolce 15. listopadu 2018. V odborné veřejnosti platí za respektovaného manažera. Osvědčil se například při řešení ekonomických těžkostí Oblastní nemocnice Kladno.

Podle Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR] se Nemocnice Na Homolce aktuálně potýká s mnoha problémy zejména v oblasti transparentního hospodaření. Proto potřebuje zkušeného manažera zvenku, který není zatížen její minulostí.

Na jmenování Petra Poloučka se v tajném hlasování shodlo 19 z 21 členů výběrové komise. To jasně vypovídá o tom, že pan Polouček byl nejlepší kandidát,“ uvedl člen výběrové komise, předseda České lékařské společnosti JEP [ČLS JEP], profesor Štěpán Svačina.

Kdo je Petr Polouček

  • Přichází z pozice ředitele a předsedy představenstva Oblastní nemocnice Kladno, a.s., kterou v krátké době vyvedl z ekonomických problémů.
  • Předtím více než sedm let působil v Oblastní nemocnici Příbram, a.s. jako náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči a také jako lékař na chirurgickém oddělení.
  • Od roku 2013 až doposud je hlavním analytikem analytického týmu pro tvorbu benchmarkingového programu nemocnice Středočeského kraje.
  • V letech 1996 – 2009 pracoval na Chirurgické klinice Univerzity Karlovy 2. LF a FN Motol, kde jeho specializací byla hrudní chirurgie a intenzivní medicína.
  • V letech 2001 – 2009 byl akademický pracovník 2. LF Univerzity Karlovy. Vystudoval 1. LF Univerzity Karlovy a na Academy of Health Care Management MBA ve zdravotnictví.

Otevřeného výběrového řízení na ředitele Nemocnice Na Homolce se účastnilo 17 kandidátů. Jejich kvalifikaci a předpoklady pro pozici ředitele posuzovala výběrová komise složená z 21 předních odborníků z nejrůznějších oblastí. Štěpán Svačina ocenil, že ministr Adam Vojtěch [ANO] při obsazování funkcí ředitelů nemocnic volí cestu otevřených výběrových řízení.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here