Česká lékařská komora je povinná pro všechny lékaře

0
336
Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem České lékařské komory [ČLK]. Co je a jak funguje Česká lékařská komora?
Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace lékařů. Byla zřízena zákonem č. 220/1991 Sb. České národní rady a je obdobou samosprávy místní [např. městské či krajské].

Česká lékařská komora dbá

  • aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor,
  • zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů
  • posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů a chrání jejich profesní čest
  • vede seznam členů a zveřejňuje o svých členech zákonem stanovené  informace.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here