Ministerstvo zdravotnictví a praktičtí lékaři uzavřeli memorandum o vzájemné spolupráci na reformě primární péče. Mezi hlavní cíle reformy primární péče patří především posílení role praktického lékaře. Rozšíření jeho kompetencí a aktivní zapojení praktiků v oblasti prevence a včasného záchytu onemocnění.

„Pacienti dnes bloudí systémem. Naším společným cílem je proto posílení role praktických lékařů v systému a rozšíření jejich kompetencí tak, aby se praktik stal tím základním kontaktním místem pro pacienta,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle MZ ČR důležitým tématem Strategie je i reforma primární péče. Jejím cílem je postupná proměna a posílení primární péče tak, aby byla schopna poskytovat v maximálním rozsahu co nejširší, a přitom kvalitní, péči snadno dostupnou každému pacientovi.

Praktický lékař a pacienti

Praktičtí lékaři měli více věnovat péči o pacienty s akutními a chronickými onemocněními. To vše má vést k zásadně lepší a efektivnější organizaci zdravotní péče o pacienty.

„Praktický lékař je základním kamenem primární péče. A primární péče je základem zdravotního systému. Bez dobře fungující primární péče nelze vystavět dobře fungující zdravotní systém,“ myslí si předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.

Potenciál praktických lékařů podle něj není v ČR dobře využit. Což je citelné zvlášť v současné době, kdy se české zdravotnictví potýká s personálními problémy. V některých regionech už nyní je nedostatek praktických lékařů.  

Memorandum o spolupráci

Nově bylo uzavřeno i memorandum o vzájemné spolupráci představitelů praktických lékařů [Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost] a odborné společnosti s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Signatáři memoranda se zavázali k podpoře udržení a zřizování praxí praktických lékařů i ve venkovských oblastech. Tak, aby byla zajištěna a zlepšována dostupnost zdravotní péče rovnoměrně ve všech regionech ČR.

Podpis pod dokument vedle ministra Vojtěcha připojili předseda Sdružení praktických lékařů České Republiky [SPL ČR] Petr Šonka, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky [SPLDD ČR] MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně [OSPDL ČLS JEP] Alena Šebková a předseda Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně [SVL ČLS JEP] Svatopluk Býma.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here