Jak jsou hrazeny očkovací vakcíny proti pneumokokům u dětí a seniorů

0

Z veřejného zdravotního pojištění je aktuálně hrazeno očkování vakcínou Prevenar 13 u dospělých. U dětí do 5 let vakcínou Synflorix. Při volbě jiné vakcíny [než ekonomicky nejméně náročných Prevenar 13 a Synflorix], musí si uhradit rozdíl v ceně vakcín.

Očkování proti pneumokokům u dětí a u dospělých jsou hrazena podle zákona o veřejném zdravotním pojištění v odlišném režimu. Zákon tak přesně stanoví věkové limity nároku na úhradu tohoto očkování z veřejného zdravotního pojištění.

Jak to mají děti

Děti mají nárok na úhradu nepovinného očkování proti pneumokokovým infekcím, pokud jim byly všechny dávky vakcíny aplikovány do 7. měsíce věku [viz § 30 odst. 2 písm. b bod 5 zákona č. 48/1997 Sb.].

Hrazeno je též přeočkování provedené do 15. měsíce věku dítěte. Případně i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených zákonem. Ale pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu očkovaného dítěte.

Očkovací látka Synflorix

Hrazeno je očkování vakcínou v provedení ekonomicky nejméně náročném, a to je očkovací látka Synflorix. U očkování jinou vakcínou musí zákonný zástupce uhradit přímo lékaři rozdíl v ceně vakcín.

„To, která vakcína je ekonomicky nejméně náročnou variantou, vychází z rozdílu aktuálních cen jednotlivých vakcín a výše jejich úhrad pojišťovnou. To určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv,“ vysvětluje tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Vakcína Synflorix je přímo určena k aktivní imunizaci proti invazivním onemocněním, pneumonii a akutní otitis media způsobeným Streptococcus pneumoniae u kojenců a dětí ve věku od 6 týdnů až do 5 let.

Jak je to u seniorů

Další skupinou, která má nárok na úhradu nepovinného očkování proti pneumokokovým infekcím, jsou pojištěnci nad 65 let [viz § 30 odst. 2 písm. f zákona č. 48/1997 Sb.]. Hrazenou očkovací látku zde ale schvaluje ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise.

„V současné době je pro toto očkování seniorů dostupná pouze vakcína Prevenar 13. Ta je tak v uvedené věkové kategorii ekonomicky nejméně náročnou variantou a z toho důvodu je plně hrazena včetně aplikace,“ upřesňuje Oldřich Tichý.

Dřív byla pro seniory ekonomicky nejméně náročnou variantou vakcína Pneumo 23. U té ale byla celosvětově ukončena výroba a již není dostupná.

Změny u rizikových skupin pojištěnců

Novinkou v zákoně o veřejném zdravotním pojištění [viz § 30 odst. 2 písm. b bod 7] je od začátku roku 2018 možnost očkování mj. proti pneumokokovým infekcím u rizikových skupin pojištěnců bez ohledu na věk. Jedná se o pacienty s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, se závažnými imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti apod.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here