Jak jsou hrazeny očkovací vakcíny proti pneumokokům u dětí a seniorů

0
449

Z veřejného zdravotního pojištění je aktuálně hrazeno očkování vakcínou Prevenar 13 u dospělých. U dětí do 5 let vakcínou Synflorix. Při volbě jiné vakcíny [než ekonomicky nejméně náročných Prevenar 13 a Synflorix], musí si uhradit rozdíl v ceně vakcín.

Očkování proti pneumokokům u dětí a u dospělých jsou hrazena podle zákona o veřejném zdravotním pojištění v odlišném režimu. Zákon tak přesně stanoví věkové limity nároku na úhradu tohoto očkování z veřejného zdravotního pojištění.

Jak to mají děti

Děti mají nárok na úhradu nepovinného očkování proti pneumokokovým infekcím, pokud jim byly všechny dávky vakcíny aplikovány do 7. měsíce věku [viz § 30 odst. 2 písm. b bod 5 zákona č. 48/1997 Sb.].

Hrazeno je též přeočkování provedené do 15. měsíce věku dítěte. Případně i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených zákonem. Ale pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu očkovaného dítěte.

Očkovací látka Synflorix

Hrazeno je očkování vakcínou v provedení ekonomicky nejméně náročném, a to je očkovací látka Synflorix. U očkování jinou vakcínou musí zákonný zástupce uhradit přímo lékaři rozdíl v ceně vakcín.

„To, která vakcína je ekonomicky nejméně náročnou variantou, vychází z rozdílu aktuálních cen jednotlivých vakcín a výše jejich úhrad pojišťovnou. To určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv,“ vysvětluje tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Vakcína Synflorix je přímo určena k aktivní imunizaci proti invazivním onemocněním, pneumonii a akutní otitis media způsobeným Streptococcus pneumoniae u kojenců a dětí ve věku od 6 týdnů až do 5 let.

Jak je to u seniorů

Další skupinou, která má nárok na úhradu nepovinného očkování proti pneumokokovým infekcím, jsou pojištěnci nad 65 let [viz § 30 odst. 2 písm. f zákona č. 48/1997 Sb.]. Hrazenou očkovací látku zde ale schvaluje ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise.

„V současné době je pro toto očkování seniorů dostupná pouze vakcína Prevenar 13. Ta je tak v uvedené věkové kategorii ekonomicky nejméně náročnou variantou a z toho důvodu je plně hrazena včetně aplikace,“ upřesňuje Oldřich Tichý.

Dřív byla pro seniory ekonomicky nejméně náročnou variantou vakcína Pneumo 23. U té ale byla celosvětově ukončena výroba a již není dostupná.

Změny u rizikových skupin pojištěnců

Novinkou v zákoně o veřejném zdravotním pojištění [viz § 30 odst. 2 písm. b bod 7] je od začátku roku 2018 možnost očkování mj. proti pneumokokovým infekcím u rizikových skupin pojištěnců bez ohledu na věk. Jedná se o pacienty s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, se závažnými imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti apod.

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here