V roce 2017 lékárny utržily 82 miliardy korun za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

0
289

Celkové tržby lékáren a výdejen  za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v roce 2017 činily 82 miliardy korun. Přičemž na jednu lékárnu včetně odloučených oddělení výdeje léčiv připadalo 3 720 obyvatel. Vyplývá to z aktuálních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Ke konci roku 2017 v ČR působilo 2 852 lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv a 218 výdejen zdravotnických prostředků. Za celý rok nemocniční a veřejné lékárny a výdejny zdravotnických prostředků celkem přijaly 69 milionů listinných a elektronických receptů.

„Celkové tržby za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v roce 2017 vzrostly o 9,0 % proti roku 2016 na 82 miliard korun. Jedná se o výrazně vyšší růst než předcházející rok, kdy byl růst 3,4%,“ vysvětluje mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jiří Tráva.

Průměrný vývoj tržeb na 1 zpravodajskou jednotku poskytovatele lékárenské péče vzrost o 4,9 %. Tržby rostly ve všech segmentech. Nejvyšší růst o 16,8 % byl v segmentu tržeb od poskytovatelů zdravotních služeb.

Tržby za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

Tržby za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v roce 2017 překročily hranici 80 miliard korun a představují 82,18 miliardy korun s meziročním růstem o 9 % [71,58 mld. Kč]. 87,1 % jsou náklady za léčivé přípravky.

„Tržby od zdravotních pojišťoven představovaly 45,1 %, od pacientů za doplatky 9,8 %, z volného prodeje 10,8 %, příjmy od poskytovatelů zdravotních služeb 31,8 % a od ostatních odběratelů 2,5 %. Jednotlivé tržby mírně klesaly, pouze tržby od poskytovatelů zdravotních služeb vzrostly o 3,3 %,“ vysvětluje Jiří Tráva.

Doplatky pacientů

Průměrná finanční částka, kterou zaplatil každý obyvatel na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, představovala v roce 2017 finanční částku ve výši 1 597 Kč. To představuje minimální zvýšení o 42 Kč tj. o 2,6% proti roku 2016

  • 762 Kč je průměrná částka za doplatky na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
  • 835 Kč je za volný prodej

Tržby za léčivé přípravky

Celková tržba za léčivé přípravky v roce 2017 byla ve výši 71,58 mld. Kč s meziročním růstem o 8,4%.

„Významně se odlišuje trend tržeb nemocničních lékáren a veřejných lékáren, kdy nemocniční lékárny s celkovou tržbou 28,18 mld. Kč mají meziroční růst o 15,4 % oproti veřejným lékárnám, kde je meziroční růst pouze 4,2%,“ upřesňuje Jiří Tráva.

Tento rozdíl ve vývoji tržeb mezi nemocničními a veřejnými lékárnami je dán především z výšenou tržbou od poskytovatelů zdravotních služeb, resp. růstem objemu žádanek na oddělení ambulantní a lůžková pracoviště poskytovatele nemocniční péče.

  • Náklady na léčivé přípravky [centrová léčba] specializovaných pracovišť byly podle zdrav. pojišťoven ve výši 16 655 mil. Kč.
  • Jednotlivé tržby u nemocničních lékáren zůstávají v podstatě shodné, mírně zvýšená je tržba od zdrav. pojišťoven ze 7,61 mld. Kč v roce 2016 na 7,97 mld. Kč v roce 2017.
  • Doplatky od pacientů jsou téměř shodné 0,88 mld. Kč proti 0,86 mld. Kč v roce 2016

„U tržeb od poskytovatelů zdravotních služeb došlo k výraznému zvýšení z 15,25 mld. Kč na 18,66 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 22,3 %. U veřejných lékáren jsou v podstatě shodné tržby jako v roce 2016 u tržeb za volný prodej, od poskytovatelů zdravotnických služeb, od ostatních odběratelů,“ upřesňuje Jiří Tráva.

K navýšení o 0,45 mld. Kč došlo u tržeb za doplatky od pacientů, v roce 2017 představovaly částku 6,92 mld. Kč. / Největší část navýšení tržeb proti roku 2016 představují tržby od zdrav. pojišťoven, které jsou ve výši 24,19 mld. Kč proti 22,92 mld. Kč v roce 2016, což představuje meziroční růst o 5,5 %.

  • U veřejných lékáren, které odevzdaly výkaz [2 278 lékáren] připadá na 1 zpravodajskou jednotku průměrná tržba 19,051 mil. Kč za léčivé přípravky a 1,241 mil. Kč za zdravotnické prostředky.
  • Hodnota mediánu za léčivé přípravky je za tržby od zdrav. pojišťoven 7 060 mil. Kč, tržby za doplatky 2 322 mil. Kč a tržby za výdej bez lékařského předpisu 2 204 mil. Kč. Celkový medián uvedených nejdůležitějších tržeb veřejných lékáren je 12 272 mil. Kč.

Zdravotnické prostředky

Celková tržba za zdravotnické prostředky v roce 2017 byla ve výši 10,59 mld. Kč s meziročním růstem o 13,1%. Významně se odlišuje trend tržeb nemocničních lékáren a veřejných lékáren, kdy nemocniční lékárny s celkovou tržbou 5,40 mld. Kč mají meziroční růst o 29,2% oproti veřejným lékárnám, kde je meziroční pokles tržeb o 8,9%.

U výdejen zdrav. prostředků byly tržby ve výši 2,35 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 13,5%. Pro nemocniční lékárny byl rozhodující růst tržeb za zdravotnické prostředky od poskytovatelů zdravotních služeb, který vzrost o 36,3% na částku 4,35 mld. Kč.

“Pokles tržeb ve veřejných lékárnách byl způsoben především poklesem tržeb od zdravotních pojišťoven o 9,2 % na částku 2,12 miliardy korun. U výdejen zdrav. prostředků rostly především tržby za volný prodej o 53,4 %, od poskytovatelů zdravotních služeb o 172,4 % a od ostatních odběratelů o 294,6 %,“ vysvětluje mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jiří Tráva.

Uvedené počty představují meziroční nárůst receptů o 3,9% a poukazů o 7,5%. Z toho bylo pro zdravotní pojišťovny 87,4 % receptů a 94,2 % poukazů. Na 1 obyvatele ČR připadalo cca 6,48 receptů a 0,34 poukazu za rok.

Bezmála 69 milionů receptů

Za celý rok nemocniční a veřejné lékárny a výdejny zdravotnických prostředků celkem přijaly 69 milionů listinných a elektronických receptů. 3,6 mil. poukazů a bezmála dva miliony objednávek [souhrnný počet za nemocniční a veřejné lékárny] od poskytovatelů zdravotních služeb. Z celkového počtu 68,81 mil. receptů připadá na nemocniční lékárny 8,99 mil. receptů, což představuje 13,1% meziroční nárůst 7,2 %. Ostatních 59,81 mil. receptů připadá na síť veřejných lékáren s 3,5% meziročním růstem.

Z celkového počtu 3,64 mil. poukazů připadá na nemocniční lékárny 0,95 mil. poukazů, což představuje 26,2%, na veřejné lékárny připadá 1,68 mil. poukazů [46,16%] a zbylé poukazy připadají na výdejny zdrav. prostředků.

Více na: http://www.uzis.cz/rychle-informace/lekarenska-pece-2017

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here