Na jednu lékárnu v ČR v roce 2017 připadalo v průměru 3 720 obyvatel

0
434

Ke konci roku 2017 působilo v ČR 2 852 lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv a 218 výdejen zdravotnických prostředků. Výplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistik v jím zveřejněném souhrnu lékárenské péče za rok 2017.

Na jednu lékárnu včetně odloučených oddělení výdeje léčiv připadalo 3 720 obyvatel, tedy na 10 000 obyvatel připadalo 2,69 lékáren. V roce 2017 ve veřejných lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků pracovalo v přepočtených počtech 5 860 farmaceutů, 3 825 ZPBD a 1 359 ostatních odborných pracovníků. Nejvíce lékáren bylo v Jihomoravském kraji, pak v Praze.

Vývoj počtu receptů v ČR

Z výsledku statistického šetření vyplývá, že bylo v roce 2017 celkem přijato 68,81 mil. listinných a elektronických receptů. Uvedené počty představují meziroční nárůst receptů o 3,9%. Z celkového počtu receptů připadá na nemocniční lékárny 8,99 mil. receptů, což představuje 13,1% s meziročním nárůstem 7,2%, ostatních 59,81 mil. receptů připadá na síť veřejných lékáren s meziročním růstem 3,5%. Každý obyvatel v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1 597 Kč.

Statistická data

Do statistiky byly zahrnuty nemocniční lékárny a výdejny zdravotnických prostředků [zdravotnická zařízení lékárenské péče začleněná u poskytovatelů lůžkové péče] a veřejné lékárny a výdejny zdravotnických prostředků [samostatná zdravotnická zařízení].

ÚZIS ČR vycházel z dat Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, který registroval k 31. 12. 2017 137 nemocničních lékáren a 2 715 veřejných lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv [2 852 lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv]. Vedle těchto zařízení lékárenské péče bylo registrováno také 218 výdejen zdravotnických prostředků. U výdejen zdravotnických prostředků na jednu výdejnu připadalo 48 970 obyvatel a na 10 000 obyvatel připadlo 0,21 výdejny zdravotnických prostředků.

Více informací: http://www.uzis.cz/rychle-informace/lekarenska-pece-2017

 

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here