V ČR funguje první dětská ambulance pro prevenci a léčbu obezity

0
241

V půlce prosince byla otevřena první dětská ambulance pro prevenci a léčbu obezity u dětí v ČR. Podle statistik u nás trpí nadváhou každé čtvrté dítě a obezitou pak každé sedmé dítě.

„V současné době neexistuje v ČR síť ambulancí zabývající se péčí o dětské pacienty s nadváhou nebo obezitou. A to i přesto, že počet těchto pacientů roste a potřebují dlouhodobou a specializovanou péči. Ani situace s odborníky na dětskou obezitu, není příznivá a jejich počet zůstává stále velmi nízký,“ říká MUDr. Zlatko Marinov z FN Motol.

První dětská ambulance, která se výlučně zabývá prevencí a léčbou dětské obezity, je v Říčanech.  Nadváha a obezita zabíjí v současné době více lidí než podvýživa. Obezita se stala jednou z největších výzev veřejného zdraví 21. století. Statistiky uvádějí, že ve světě trpí více než 2 miliardy dospělých obezitou a 340 milionů dětí je obézních, nebo mají nadváhu.

Tělovýchova vs. mobily

Rostoucí nadváha a obezita u dětí souvisí s dvěma hlavními faktory. Tím prvním je kvalita stravování dětí a mládeže a pak jejich trávení času. O něm něco vypovídá i průzkum Českého statistického úřadu, který zjistil, že nejoblíbenější věcí dětí v základních školách je mobilní telefon. Na webových stránkách nebo aplikacích v něm stráví většina z nich denně několik hodin. [Průzkum se uskutečnil mezi zhruba 25 000 žáků čtvrtých až devátých tříd základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří odpovídali na 19 otázek.]

Z výzkumu vyplynulo, že děti si dnes často neumí představit, že by byly bez mobilního telefonu a internetu. Na otázku, kterou věc by si vybraly, pokud by mohly mít jen jednu, jich jako odpověď zvolilo 42,6 % mobilní telefon a 31,2 % počítač či notebook s internetem.

Je to velký problém, protože  na internetových stránkách nebo aplikacích v telefonu stráví kolem 22,7 % dětí dvě hodiny denně. Kolem 16,7 % školáků této činnosti věnuje tři hodiny každý den a každý desátý dokonce i víc než pět hodin denně. Hodinu či méně uvedlo celkem 38,3 % dětí,“ upřesňuje MUDr. Zlatko Marinov z FN Motol.

Průzkum dále ukázal, že 46,8 procent dětí chodí do školy pěšky. Dalších 28 % dojíždí autobusem. Autem se do školy vozí 17,9 % dětí. Zbytek využívá tramvaje, vlaky či metro. Pro přibližně desetinu je nejdůležitější kniha. Kolem 7,5 % a žáků uvedlo playstation. Méně často se mezi odpověďmi objevil tablet [3,1 %] či hudební přehrávač [2,8 %] a nejméně televize [2,4 %].

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here