Český statistický úřad [ČSÚ] zaznamenal v posledním čtvrtletí roku 2018 výrazný nárůst počtu pracujících seniorů. Za celý loňský rok v ČR přibylo pracujících seniorů o více než 17 tisíc. Každý devátý senior přitom pracoval na konci loňska ve zdravotnictví a sociální péči.

To je více než čtvrtina meziročního přírůstku celkové zaměstnanosti,“ vysvětluje ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ Dalibor Holý. Senioři podle něj často působí ve zdravotnictví či školství, ale třeba i jako pokladní v supermarketech. Podle něj se v tom odráží nejen stále se lepšící zdravotní kondice seniorů, ale také silná poptávka po zaměstnancích.

Neméně zajímavou skutečností  je, že loni podstatně vzrostl i počet pracujících lidí ve věku 60 let a více [o 21,8 tis.]. Výrazně loni stoupl i počet pracujících [zejména žen] ve věku 55–59 let [o 16,6 tis.].

Jednou z příčin, proč se zvyšuje počet pracujících seniorů, je jejich rostoucí počet i prodlužující se průměrný věk. V současné době je podíl seniorů na celkové české populaci cca 19%. Ale již zkraje roku 2018 vůbec poprvé přesáhl hranici 2 milionů osob. V roce 2020 má být v ČR 2,2 milionu seniorů a každý rok jich bude přibývat.

Podle výpočtu statistiků v roce 2059 tak bude v ČR na 100 ekonomicky aktivních obyvatel připadat 99 seniorů a dětí.  Zjednodušeně řečeno, počet obyvatel ve věku 65 a více let se bude zvyšovat. Kulminovat bude na konci padesátých let na 3,2 milionu seniorů v ČR. Zastoupení seniorů tak v populaci stoupne ze současných 19 % na více než 30 %.

Ve vědeckých i technických činnostech

Podle ČSÚ loni každý devátý senior pracoval v posledním čtvrtletí minulého roku ve zdravotnictví a sociální péči. V oblasti vzdělávání pak pracoval každý desátý senior. Přes 9 % osob ve věku 65 a více let bylo zaměstnáno v sekci profesní, vědecké a technické činnosti. To jsou podstatně vyšší hodnoty, než je tomu ve skupině všech pracujících v produktivním věku.

Podle statistiků jsou změny ve věkové struktuře pracujících ovlivněny především demografickými faktory [stárnutí populace], ale i prodlužující se dobou přípravy mladých na výkon budoucího zaměstnání. Pokles počtu mladých pracujících je ale podle ČSU kompenzován nárůstem počtu zaměstnaných osob ve věku 45–49 let [o 47,1 tis.].

Kondice u seniorů

Podle odborníků je to zejména postupný růst délky dožití a zlepšování zdravotní kondice osob v poproduktivním věku, který stojí za přírůstkem počtu pracujících seniorů ve věku 65 a více let. Rozsah jejich pracovního zapojení v konkrétních odvětvích je v prvé řadě ovlivňován fyzickou náročností jednotlivých profesí. Lidé v důchodovém věku tedy mohou bez problému navázat pracovní poměr na dobu neurčitou, přivydělávat si na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, ale i podnikat. Omezeni jsou pouze ti, kteří pobírající předčasný důchod. Ti mohou do doby dosažení řádného důchodového věku vykonávat pouze takovou výdělečnou činnost, která neznamená účast na sociálním pojištění. Využít tudíž mohou pouze práci na DPP nebo DPČ s výdělky do limitů.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here