USA dávají do zdravotnictví cca 18 procent HDP

0
1967

USA jsou státem s nejvyššími výdaji na zdravotnictví na světě. Výdaje tam činí cca 18 % z cekového hrubého domácího produktu. Přesto ale ve Spojených státech amerických žije skoro 50 milionů lidí, kteří nemají zdravotní pojištění. Pro osoby v důchodovém věku nad 65 let je zdravotní péče hrazena státem.

Spojené státy americké dávají do zdravotnického systému cca devět procent hrubého domácího produktu [HDP]. Na zdravotnictví však plyne v USA až 18 procent HDP. To proto, že půlka do něj plyne ze soukromých zdrojů.

Jak funguje zdravotní pojištění v USA níže přibližuje ve svém videu i vloger KamFIT

USA jsou v současné době jediným rozvinutým státem, kde je péče o zdraví považována za věc soukromou. Ve Spojených státech je problematika zdravotního pojištění možná i proto velmi aktuálním tématem. Návrh zákona na zavedení sociálního pojištění, které by zahrnovalo zdravotní pojištění, ale i nemocenské, pozůstalostní pojištění i peněžitou pomoc v mateřství byl připraven již v roce 1915.

Obamacare: 20 milionů nových pojištěnců v USA

V březnu 2010 byl podepsán zákon Affordable Care Act, známý také jako Obamacare prezidenta Baracka Obamy. Ten umožnil dostupné zdravotní pojištění pro více než 20 milionů Američanů. Právě pokračování či nepokračování této politiky bylo jedním ze stěžejních pilířů volební kampaně. V USA existují ovšem i programy veřejné, nazvané Medicare A, B, C nebo D, dále existuje program pro dětské pacienty z nízkopříjmových poměrů, a dále program pro válečné veterány americké armády.

Soukromé zdravotní pojištění více než polovině obyvatel v produktivním věku hradí jejich zaměstnavatel. Lidé se pak podílejí na případné péče určitou částí. Například deseti procenty. Pouze asi 15 procent si pojištění hradí samo prostřednictvím specializovaných poradců. Nabídka na pojištění je velice rozmanitá.

V oblasti úhrad zdravotní péče se v USA uplatňuje mnoho úhradových mechanismů. Výkonové úhrady, systém DRG, ten dominuje v nemocniční péči, či takzvaná řízená péče. Její podstata spočívá v omezení nabídky pro pojištěnce za účelem získání co nejlepších cen.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here